Gebruiksaanwijzing PANASONIC DMP-BDT380EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMP-BDT380EG. Wij hopen dat dit PANASONIC DMP-BDT380EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMP-BDT380EG te teleladen.


PANASONIC DMP-BDT380EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4357 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DMP-BDT380EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ‰ Er bestaat explosiegevaar als de batterij niet correct geplaatst wordt. Vervang de batterij alleen door één van het type dat door de fabrikant aanbevolen wordt. ‰ Neem voor het weggooien van de batterijen contact op met de plaatselijke autoriteiten of uw verkoper en vraag wat de juiste weggooimethode is. ‰ Geen nieuwe met oude batterijen of verschillende soorten batterijen tegelijkertijd gebruiken. [. . . ] Voor een juiste verwerking, hergebruik en recycling van oude producten en batterijen, gelieve deze in te leveren bij de desbetreffende inleverpunten in overeenstemming met uw nationale wetgeving. Door ze op de juiste wijze weg te gooien, helpt u mee met het besparen van kostbare hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu. Voor meer informatie over inzameling en recycling kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente. Afhankelijk van uw nationale wetgeving kunnen er boetes worden opgelegd bij het onjuist weggooien van dit soort afval. Let op: het batterij symbool (Onderstaand symbool): Dit symbool kan in combinatie met een chemisch symbool gebruikt worden. In dit geval volstaan de eisen, die zijn vastgesteld in de richtlijnen van de desbetreffende chemische stof. 1 Afstandsbediening (N2QAYB001031) 2 Batterijen voor de afstandsbediening 1 Netsnoer ≥ De productnummers die in deze gebruiksaanwijzing verstrekt worden, zijn correct met ingang van december 2015. Html   (Alkali- of mangaanbatterijen) – Plaats de batterijen op de aansluiting op een wijze dat (i en j) samenvallen met die in de afstandsbediening. R6/LR6, AA U heeft Adobe Reader nodig om de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) door te lezen of af te drukken. U kunt een versie van Adobe Reader, die u met uw besturingssysteem kunt gebruiken, van de volgende website downloaden en installeren. Html Bijwerken harde programmatuur Panasonic is constant bezig met het verbeteren van de firmware van het toestel om ervoor te zorgen dat onze klanten kunnen genieten van de laatste technologie. Panasonic raadt het bijwerken aan van uw firmware zodra u ingelicht wordt. Book 5 ページ 2015年11月27日 金曜日 午後3時20分 Snelzoekgids voor de bediening Als andere apparatuur van Panasonic op de afstandsbediening van het toestel reageert, verander dan de code van de afstandsbediening. 1 Zet het toestel aan en uit 11 2 Bedieningstoetsen voor de TV-bediening U kunt de Panasonic-TV bedienen door de afstandsbediening van het toestel te gebruiken. Het 1 kan zijn dat sommige knoppen niet werken, afhankelijk van de TV. 2 [Í TV]: Zet de televisie aan en weer uit [AV]: Verandert de input abc 12 [i j VOL]: Het volume regelen 3 Selecteer titelnummers, enz. /Voer nummers of jkl mno 13 3 karakters in pqrs tuv wxyz 14 4 Annuleren 5 Verandert van geluidsspoor 4 15 6 Toetsen voor standaard weergaveregeling 5 7 Pop-upmenu tonen 8 Top menu tonen 6 9 Toon Optie-menu 10 Gekleurde toetsen (rood, groen, geel, blauw) Gebruikt voor verschillenden doeleinden afhankelijk 7 16 van de weergave 17 11 Het afstandsbedieningsignaal zenden 12 De laden openen of sluiten 13 Statusberichten tonen 18 8 14 Laat het MiracastTM scherm verschijnen 15 Dit beeldt het Beginscherm af van de Netwerkdienst 19 16 Verlaat het menuscherm 17 Laat het Netflix-scherm verschijnen 9 20 18 Toont het HOME menu 19 [3, 4, 2, 1]: Verplaats de verlichtte strook voor 10 selectie [OK]: Bevestig de selectie (;1): Frame-per-frame 20 Terug naar het vorige scherm 5 6 7 8 Trek om het voorpaneel naar beneden te kantelen. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Schijflade Signaalsensor van de afstandsbediening Afstand: Binnen ongeveer 7 m Hoek: Ongeveer 20e op en neer, 30e links en rechts USB-poorten Display De laden openen of sluiten 6 7 8 Stoppen Afspelen starten Schakelaar Stand-by/On (Í/I) Druk op deze toets om het toestel aan of in stand-by te zetten. Het toestel blijft nog altijd een kleine hoeveelheid energie verbruiken in de stand-by-modus. Book 6 ページ 2015年11月27日 金曜日 午後3時20分 Snelle Startgids STAP 1 : Aansluiten op een TV Op een stopcontact HDMI-kabel HDMI IN Netsnoer (bijgeleverd) ≥ Dit toestel verbruikt een kleine hoeveelheid netstroom ( 8) zelfs als het uitgeschakeld is of op de stand-by-modus staat. Om het stroomverbruik te verlagen, moet het toestel afgesloten worden als u het gedurende lange tijd niet zult gebruiken. Internet Gebruik rechte LAN-kabels van categorie 5 of hoger (STP) als u een aansluiting op randapparatuur tot stand brengt. [. . . ] Het gebruik of de verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft of erkende dochteronderneming van Microsoft, en van derden. (2) MS/PlayReady/Labeling Eindproduct Dit product bevat technologie die onderhevig is aan bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Het gebruik of de verspreiding van deze technologie buiten dit product is verboden zonder de juiste licentie(s) van Microsoft. (3) MS/PlayReady/Opmerkingen eindgebruiker De eigenaren van de inhouden maken gebruik van de technologie van Microsoft PlayReady™ om toegang tot de inhouden te verkrijgen en om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen, met inbegrip van de inhouden met auteursrecht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DMP-BDT380EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DMP-BDT380EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag