Gebruiksaanwijzing PANASONIC DMPBDT330

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMPBDT330. Wij hopen dat dit PANASONIC DMPBDT330 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMPBDT330 te teleladen.


PANASONIC DMPBDT330 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8244 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DMPBDT330

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Signal system Operating temperature range Operating humidity range Digital audio output HDMI AV output SD card slot USB slot Ethernet Wireless LAN PAL/NTSC i5 oC to i35 oC 10 % to 80 % RH (no condensation) Optical digital output (Optical terminal) Output connector: Type A (19 pin) 1 system 1 system USB2. Lectura de las instrucciones de funcionamiento (en formato PDF) ∫ Para Windows 1 Encienda el ordenador e introduzca el CD-ROM conteniendo las instrucciones de funcionamiento (suministrado). 0 o posterior para leer o imprimir las instrucciones de funcionamiento (en formato PDF). 4 W en el modo de espera de inicio rápido* Adaptador de CA Fuente de energía: 100 a 240 V, 50/60 Hz Consumo: 42 W Salida CD: CD 12 V 2500 mA 179 mmk27 mmk180 mm ≥ Incluyendo las partes de proyección 253 mmk95 mmk250 mm ≥ Incluyendo las partes de proyección Aprox. [. . . ] als het toetsenbordscherm verschijnt: Beweeg de oplichting of de aanwijzer naar “Modus” en tik vervolgens het scherm aan. Telkens als “Modus” geselecteerd wordt, verandert de modus. Modus 1: De oplichting beweegt verticaal of horizontaal al naargelang hoe uw vinger over het touchpad beweegt. Modus 2: De aanwijzer beweegt vrij al naargelang de beweging van uw vinger. Selecteren om de cursor naar het tekstvakje te bewegen Telkens als op [KEYS] gedrukt wordt, worden de volgende schermen om de beurt gewisseld. 1 2 3 7 Invoeren Bijnaam Gebruiker 2 Shift Modus Wissen L Eindigen Symbolen Alfanumeriek Andere Karakters 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 7 ≥ Selecteer de titelnummers , etc. /Voer de nummers of tekens Top menu tonen Pop-upmenu tonen Statusberichten tonen [3, 4, 2, 1] : Bewegen van de oplichting voor selectie [OK]: Bevestigen van de selectie Verander de weergavepositie van het KEYS-scherm. Basistoetsen voor de bediening van het afspelen [∫] : Stop [;] : Pauzeren [6][5] : Zoeken/Slow-motion [:][9] : Overslaan [AUDIO] : Het geluid veranderen [-10s] : 10 seconden terugspringen De aanduidingen [HOME], [KEYS], [OPTION] en [RETURN] dienen alleen als hulpmiddel. Beweeg de oplichting of de aanwijzer naar een toets en tik deze vervolgens aan. Zie voor andere manieren dan die hierna beschreven worden de “Gebruiksaanwijzing” op de bijgeleverde CD-ROM. ‰ Zorg ervoor dat het hoofdtoestel niet kantelt of valt wanneer de kabels na de installatie aangesloten worden. ‰ Het toestel kan beschadigd raken als u een andere kabel dan een LAN-kabel in de LAN-aansluiting steekt. STAP 4 : Het netsnoer aansluiten AC-netsnoer (bijgeleverd) Netadapter (bijgeleverd) Op een stopcontact ≥ Dit toestel verbruikt een kleine hoeveelheid netstroom ( 12), zelfs als het uitgeschakeld is. Bent u van plan om het toestel gedurende lange tijd niet te gebruiken, sluit dan met het oog op de energiebesparing het netsnoer af van het stopcontact. ≥ Het toestel staat op stand-by (LED stand-by/ingeschakeld brandt rood) ( 10) als het netsnoer aangesloten is. Het primaire circuit is altijd "onder spanning" zolang de netadapter op het stopcontact aangesloten is. Book 10 ページ 2012年4月10日 火曜日 午後8時5分 STAP 5 : Instelling Eenvoudige Instelling Nadat u uw nieuwe speler voor het eerst aangesloten heeft en op [Í] gedrukt heeft, zal een beeldscherm voor de basisinstellingen verschijnen. Schakelaar Stand-by/On (Í/I) Raak aan om het toestel vanuit de ingeschakelde stand op stand-by te zetten of omgekeerd. In de stand-by-modus verbruikt het toestel nog steeds een kleine hoeveelheid stroom. Plaatsen van een disc in de disc slot De disc zal naar binnen getrokken worden zodra hij gedeeltelijk ingevoerd is. Aantekeningen ≥ Wanneer u media erin doet, zorgt u er dan voor dat het met de juiste kant naar boven toe erin gedaan wordt. Bij een verticale installatie LED stand-by/ingeschakeld (rood/groen) Als dit toestel op de netvoeding aangesloten is, zal dit lampje rood branden in de stand-by-modus en groen branden als dit toestel ingeschakeld is. [. . . ] Dit product bevat software die ontwikkeld is door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit. (1) MS/WMA Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft Corporation en derden. Het gebruik of de verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft of een bevoegde dochteronderneming van Microsoft. (2) MS/PlayReady/Labeling Eindproduct Dit product bevat technologie die onderhevig is aan bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DMPBDT330

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DMPBDT330 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag