Gebruiksaanwijzing PANASONIC DMP-BDT181EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMP-BDT181EG. Wij hopen dat dit PANASONIC DMP-BDT181EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMP-BDT181EG te teleladen.


PANASONIC DMP-BDT181EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5457 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DMP-BDT181EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ‰ Er bestaat explosiegevaar als de batterij niet correct geplaatst wordt. Vervang de batterij alleen door één van het type dat door de fabrikant aanbevolen wordt. ‰ Neem voor het weggooien van de batterijen contact op met de plaatselijke autoriteiten of uw verkoper en vraag wat de juiste weggooimethode is. ‰ Geen nieuwe met oude batterijen of verschillende soorten batterijen tegelijkertijd gebruiken. [. . . ] Voor meer informatie over inzameling en recycling kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente. Afhankelijk van uw nationale wetgeving kunnen er boetes worden opgelegd bij het onjuist weggooien van dit soort afval. Let op: het batterij symbool (Onderstaand symbool): Dit symbool kan in combinatie met een chemisch symbool gebruikt worden. In dit geval volstaan de eisen, die zijn vastgesteld in de richtlijnen van de desbetreffende chemische stof. Html ≥ De productnummers die in deze gebruiksaanwijzing verstrekt worden, zijn correct met ingang van december 2015. De afstandsbediening gebruiken   U heeft Adobe Reader nodig om de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) door te lezen of af te drukken. U kunt een versie van Adobe Reader, die u met uw besturingssysteem kunt gebruiken, van de volgende website downloaden en installeren. Html (Alkali- of mangaanbatterijen) – Plaats de batterijen op de aansluiting op een wijze dat (i en j) samenvallen met die in de afstandsbediening. Nederlands R6/LR6, AA Bijwerken harde programmatuur Panasonic is constant bezig met het verbeteren van de firmware van het toestel om ervoor te zorgen dat onze klanten kunnen genieten van de laatste technologie. Panasonic raadt het bijwerken aan van uw firmware zodra u ingelicht wordt. Book 5 ページ 2015年11月30日 月曜日 午後2時40分 Snelzoekgids voor de bediening Als andere apparatuur van Panasonic op de afstandsbediening van het toestel reageert, verander dan de code van de afstandsbediening. 1 Zet het toestel aan en uit 2 Bedieningstoetsen voor de TV-bediening U kunt de Panasonic-TV bedienen door de 11 afstandsbediening van het toestel te gebruiken. 1 [Í TV]: Zet de televisie aan en weer uit [AV]: Verandert de input 2 [i j VOL]: Het volume regelen 3 Selecteer titelnummers, enz. /Voer nummers of abc 12 [BDT281/280] [BDT181/180] karakters in jkl mno 13 3 4 Annuleren pqrs tuv wxyz 5 Verandert van geluidsspoor 14 6 Toetsen voor standaard weergaveregeling 4 15 7 Pop-upmenu tonen 5 8 Top menu tonen [BDT181/180] 9 Toon Optie-menu [BDT168/167] [BD84] 6 10 Gekleurde toetsen (rood, groen, geel, blauw) Gebruikt voor verschillenden doeleinden afhankelijk van de weergave 16 7 11 Het afstandsbedieningsignaal zenden 17 12 De laden openen of sluiten 13 Statusberichten tonen 18 14 [BDT281/280] 8 Laat het MiracastTM scherm verschijnen 19 20 [BDT181/180] [BDT168/167] [BD84] 9 10 15 16 17 18 19 Secundaire video (picture-in-picture) in-/ uitschakelen Dit beeldt het Beginscherm af van de Netwerkdienst Verlaat het menuscherm Laat het Netflix-scherm verschijnen Toont het HOME menu [3, 4, 2, 1]: Verplaats de verlichtte strook voor selectie [OK]: Bevestig de selectie (;1): Frame-per-frame 20 Terug naar het vorige scherm [BDT281/280] [BDT181/180] 5 6 7 8 1 [BDT168/167] [BD84] 2 3 4 5 8 1 4 3 2 1 2 3 4 5 Schijflade USB-poort POWER-LED De LED gaat branden als het toestel wordt ingeschakeld en knippert als een fout optreedt. Signaalsensor van de afstandsbediening Afstand: Binnen ongeveer 7 m Hoek: Ongeveer 20e op en neer, 30e links en rechts De laden openen of sluiten (50) SQT1271 6 7 8 [BDT281/280] [BDT181/180] Stoppen [BDT281/280] [BDT181/180] Afspelen starten Schakelaar Stand-by/On (Í/I) Druk op deze toets om het toestel aan of in stand-by te zetten. Het toestel blijft nog altijd een kleine hoeveelheid energie verbruiken in de stand-by-modus. Book 6 ページ 2015年11月30日 月曜日 午後2時40分 Snelle Startgids STAP 1 : Aansluiten op een TV [BDT281/280] [BDT181/180] [BDT168/167] [BD84] HDMI IN HDMI-kabel [BDT281/280] [BDT181/180] [BDT168/167] [BD84] Netadapter (bijgeleverd) Op een stopcontact Netsnoer (bijgeleverd) ≥ Dit toestel verbruikt een kleine hoeveelheid netstroom ( 9) zelfs als het uitgeschakeld is of op de stand-by-modus staat. Om het stroomverbruik te verlagen, moet het toestel afgesloten worden als u het gedurende lange tijd niet zult gebruiken. ≥ [BDT168/167] [BD84] Het toestel staat op stand-by als de netadapter aangesloten is. Het primaire circuit is altijd “onder spanning” zolang de netadapter op een stopcontact aangesloten is. LAN-kabel Internet Gebruik rechte LAN-kabels van categorie 5 of hoger (STP) als u een aansluiting op randapparatuur tot stand brengt. Volg de instructies op het scherm op om verder te gaan met de instellingen. [. . . ] Het gebruik of de verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft of erkende dochteronderneming van Microsoft, en van derden. (2) MS/PlayReady/Labeling Eindproduct Dit product bevat technologie die onderhevig is aan bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Het gebruik of de verspreiding van deze technologie buiten dit product is verboden zonder de juiste licentie(s) van Microsoft. (3) MS/PlayReady/Opmerkingen eindgebruiker De eigenaren van de inhouden maken gebruik van de technologie van Microsoft PlayReady™ om toegang tot de inhouden te verkrijgen en om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen, met inbegrip van de inhouden met auteursrecht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DMP-BDT181EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DMP-BDT181EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag