Gebruiksaanwijzing PANASONIC DMP-BDT167EF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMP-BDT167EF. Wij hopen dat dit PANASONIC DMP-BDT167EF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMP-BDT167EF te teleladen.


PANASONIC DMP-BDT167EF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1330 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DMP-BDT167EF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] (2) MS/PlayReady/Labeling Eindproduct Dit product bevat technologie die onderhevig is aan bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Het gebruik of de verspreiding van deze technologie buiten dit product is verboden zonder de juiste licentie(s) van Microsoft. (3) MS/PlayReady/Opmerkingen eindgebruiker De eigenaren van de inhouden maken gebruik van de technologie van Microsoft PlayReady™ om toegang tot de inhouden te verkrijgen en om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen, met inbegrip van de inhouden met auteursrecht. Dit toestel gebruikt de PlayReady-technologie om toegang te krijgen tot inhouden met PlayReady-beveiliging en/of inhouden met WMDRM-beveiliging. [. . . ] Internet De afstandsbediening gebruiken WAARSCHUWING Toestel Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen, ≥ Stel dit toestel niet bloot aan regen, vocht, druppels of spetters. ‰ Plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op dit toestel. Netsnoer Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen, ≥ Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op dit toestel afgedrukt is. ‰ Trek niet aan de voedingskabel, buig hem niet en plaats er geen zware voorwerpen op. ‰ Houd het hoofddeel van de stekker vast als u deze uit het stopcontact neemt. [BDT280]   Draadloze LAN-verbinding De volgende limieten betreffen het gebruik van dit apparaat. U moet u bewust zijn van deze limieten voordat u dit apparaat gebruikt. Panasonic zal op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor incidentele schade die voortkomt uit het niet in acht nemen van deze limieten of uit het niet in acht nemen van een andere voorwaarde van gebruik of onbruik van dit apparaat. ‰ De gegevens die verzonden en ontvangen worden over radiogolven kunnen opgevangen en gecontroleerd worden. Gebruik dit apparaat op de beoogde wijze en neem onderstaande punten in acht: – Stel dit apparaat niet bloot aan hoge temperaturen of rechtstreeks zonlicht. € Buig dit apparaat niet en stel het niet bloot aan sterke stoten of slagen. Klanten kunnen een kopie van de originele DoC voor onze R&TTEproducten downloaden vanaf onze DoC-server: http://www. De Neem contact op met de bevoegde vertegenwoordiger: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 11, 22525 Hamburg, Duitsland Dit product voldoet aan de radio-normen van de volgende landen. Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechische Republiek, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Romenië, Slowaakse Republiek, Republiek Slovenië, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk van GrootBrittannië en Noord-Ierland, Zwitserland Dit product is speciaal ontworpen om verbonden te worden aan een toegangspunt van 2, 4 GHz WLAN. dLNA , the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks , service marks , or certification marks of the Digital Living Network Alliance. Windows is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. 677 en wereldwijde octrooien van de Verance Corporation die zijn verleend en aangevraagd onder licentie van de Verance Corporation. Dit product bevat de volgende software: (1) de software die onafhankelijk door of voor Panasonic Corporation ontwikkeld is, (2) de software die het eigendom van derden is en onder licentie aan Panasonic Corporation verstrekt is, (3) de software die een vergunning verkregen heeft onder de GNU General Public License, Version 2. 0), (4) de software die een vergunning gekregen heeft onder de GNU LESSER General Public License, Version 2. 1) en/of (5) open bron-software anders dan de software die een vergunning verkregen heeft onder de GPL V2. De software die als (3) - (5) gecategoriseerd wordt, wordt verspreid in de hoop dat deze nuttig zal zijn maar ZONDER OOK MAAR EEN ENKELE GARANTIE, zonder zelfs de impliciete garantie van VERHANDELBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. raadpleeg de gedetailleerde termijnen en voorwaarden ervan die in het menu getoond worden Spelerinstellingen. [. . . ] Voor meer informatie over inzameling en recycling kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente. Afhankelijk van uw nationale wetgeving kunnen er boetes worden opgelegd bij het onjuist weggooien van dit soort afval. 5 6 7 8 Slow-motion Overslaan [BDT280] [BDT181/180] 1 2 3 4 [BDT167] Speelbare middelen [BDT167] 5 8 1 4 3 2 1 2 3 4 5 Schijflade USB-poort POWER-LED De LED gaat branden als het toestel wordt ingeschakeld en knippert als een fout optreedt. Signaalsensor van de afstandsbediening Afstand: Binnen ongeveer 7 m Hoek: Ongeveer 20e op en neer, 30e links en rechts De laden openen of sluiten 6 7 8 [BDT280] [BDT181/180] Stoppen [BDT280] [BDT181/180] Afspelen starten Schakelaar Stand-by/On (Í/I) Druk op deze toets om het toestel aan of in stand-by te zetten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DMP-BDT167EF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DMP-BDT167EF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag