Gebruiksaanwijzing PANASONIC DMP-BD77

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMP-BD77. Wij hopen dat dit PANASONIC DMP-BD77 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMP-BD77 te teleladen.


PANASONIC DMP-BD77 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1138 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC DMP-BD77 (4718 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DMP-BD77

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees voor optimale prestaties en veiligheid deze handleiding grondig door. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere naslag. EG VQT3V32 Veiligheidsmaatregelen Van start gaan VOORZICHTIG Toestel Dit toestel maakt gebruik van een laser. Het gebruik van bedieningsorganen, of het uitvoeren van bijstellingen of procedures die anders zijn dan hier vermeld wordt, kan een gevaarlijke blootstelling aan straling tot gevolg hebben. Plaats geen bronnen van open vuur, zoals brandende kaarsen, op dit toestel. [. . . ] Wanneer er andere BD-Video beelden dan 24p afgespeeld worden, worden er beelden uitgegeven op 60p. 24p : Een bewegend beeld dat opgenomen is bij een snelheid van 24 frames per seconde (bewegende beeldenfilm). Vele inhouden van BD-Video films zijn opgenomen bij 24 frames/seconde in overeenstemming met het filmmateriaal. Deep Colour Output Deze instelling is voor het selecteren van het wel of niet gebruiken van Deep Colour output wanneer er aangesloten is op een televisie die Deep Colour ondersteunt. Markering Type Inhoud Afhankelijk van de afgespeelde inhoud zal de TV bij het uitzenden de optimale methode instellen, als de aangesloten TV deze functie ondersteunt. NTSC Inhoud-output Kies PAL60 of NTSC uitvoer bij het afspelen van NTSC schijven. 1 Druk terwijl het HOME-menu weergegeven wordt, op [SETTINGS]. Spelerinstellingen Beeld Geluid Taal Netwerk Classificatie Systeem Beeldmodus Beeldafstelling HDMI Output NTSC Inhoud-output NTSC Normal 2 Selecteer een item en verander de instellingen. Om het scherm te verlaten Druk op [EXIT]. 24 VQT3V32 Geluid Dynamisch bereikcompressie U kunt luisteren op een laag volume maar de dialoog toch duidelijk horen. (Alleen Dolby Digital, Dolby Digital Plus en Dolby TrueHD) "Auto" is alleen effectief wanneer u Dolby TrueHD afspeelt. Digitale geluidsoutput Druk op [OK] om de volgende instellingen te tonen: Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD DTS/DTS-HD Selecteer het audiosignaal om uit te geven. Selecteer "PCM" als de aangesloten apparatuur niet in staat is het respectievelijke audioformaat te decoderen. Dit apparaat decodeert het audioformaat en verzendt naar de aangesloten apparatuur. BD-Video Secundaire Audio Selecteer of u wel of niet de primaire audio en secundaire audio (inclusief het klikgeluid van de toets) wilt mixen. Als "Uit" geselecteerd is, geeft het apparaat alleen de primaire audio uit. HDMI-audio-uitgang Deze instelling selecteert of de audio wel dan niet van HDMI moet uitgevoerd worden. Downmix Selecteer het downmix-systeem van meerdere kanalen op 2-kanalen geluid. Selecteer "Surroundgecod. ", wanneer de aangesloten apparatuur de virtuele surround-functie ondersteunt. De audio wordt in de volgende gevallen uitgevoerd in "Stereo": ­ AVCHD afspelen ­ Afspelen van secundaire audio (inclusief het klikgeluid van de toets). Taal Gewenste soundtrack Kies de taal voor audio. Als "Origineel" is geselecteerd, zal de originele taal van elke disc geselecteerd worden. Voer een code ( 33) in wanneer u "Ander ¢¢¢¢" selecteert. Als "Automatisch" geselecteerd is en de voor "Gewenste soundtrack" geselecteerde taal is niet beschikbaar, zullen de ondertitels voor die taal automatisch verschijnen indien beschikbaar op die disc. Voer een code ( 33) in wanneer u "Ander ¢¢¢¢" selecteert. Voer een code ( 33) in wanneer u "Ander ¢¢¢¢" selecteert. Ondertiteltekst Selecteer een geschikt item in overeenstemming met de taal die gebruikt wordt voor DivX of MKV-ondertitels. [. . . ] Hierbij wordt kostenloze toestemming gegeven aan een ieder die een kopie van Unicode gegevenbestanden en ongeacht welke bijbehorende documentatie verkrijgt (de ""Gegevensbestanden""), of van de Unicode software en ongeacht welke bijbehorende documentatie ("de Software"), om de Gegevensbestanden of de Software zonder beperkingen te verhandelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot: de rechten om de Gegevensbestanden of de Software te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te verspreiden en/of kopieën van de Gegevensbestanden of de Software te verkopen en om mensen aan wie de Gegevensbestanden of de Software verstrekt is hetzelfde toe te staan, op voorwaarde dat (a) bovenstaande kennisgeving(en) inzake het auteursrecht en inzake de toestemming in alle kopieën van de Gegevensbestanden of Software verschijnen, (b) dat zowel de bovenstaande kennisgeving(en) inzake het auteursrechts als inzake de toestemming in de bijbehorende documentatie verschijnt en (c) dat een duidelijke kennisgeving aanwezig is in ieder gewijzigd Gegevenbestand of de Software, evenals in de documentatie die bij het (de) Gegevensbestand(en) of Software hoort, dat de gegevens of de software gewijzigd zijn. DE GEGEVENSBESTANDEN EN SOFTWARE WORDEN ""AS IS"" GELEVERD, ZONDER OOK MAAR EEN ENKELE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIAAL DOEL EN NIET-SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN. DE HOUDER OF HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT DIE IN DEZE KENNISGEVING GENOEMD WORDEN, ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ONGEACHT WELKE VORDERING, OF VOOR ONGEACHT WELKE SPECIALE, INDIRECTE OF CONSEQUENTIËLE SCHADE, DAN WEL VOOR ONGEACHT WELKE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, IN EEN RECHTSZAAK OF IN EEN OVEREENKOMST, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE HANDELINGEN, DIE VOORTKOMEN UIT, OF IN VERBAND STAAN MET, HET GEBRUIK OF DE WERKING VAN DE GEGEVENSBESTANDEN OF SOFTWARE. Met uitzondering van hetgeen in deze kennisgeving staat, zal de naam van een houder van auteursrecht niet gebruikt worden in advertenties of op andere manieren, ter bevordering van de verkoop, het gebruik, of andere zaken die met deze Gegevensbestanden of Software verband houden, zonder van tevoren de schriftelijke autorisatie van de houder van het auteursrecht te hebben ontvangen. " (1) MS/WMA Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft Corporation en derden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DMP-BD77

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DMP-BD77 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag