Gebruiksaanwijzing PANASONIC DMCTZ61EF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMCTZ61EF. Wij hopen dat dit PANASONIC DMCTZ61EF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMCTZ61EF te teleladen.


PANASONIC DMCTZ61EF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1485 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DMCTZ61EF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Beknopte gebruiksaanwijzing Digitale Camera Model Nr. DMC-TZ60 DMC-TZ61 Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen. Uitgebreidere instructies over de bediening van deze camera vindt u in "Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde kenmerken (PDF-formaat)" op de bijgeleverde cd-rom. Installeer deze op uw computer om deze te lezen. Web Site: http://www. panasonic. com EF VQT5F12-1 M0114KZ1067 Geachte Klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor de aanschaf van deze Panasonic digitale fotocamera. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. op uw digitale camera er ietwat anders kunnen uitzien dan de afbeeldingen in deze handleiding. Neem zorgvuldig het auteursrecht in acht. • Het opnemen van voorgeregistreerde banden of schijven, of ander gepubliceerd of uitgezonden materiaal, voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik, kunnen een overtreding van het auteursrecht zijn. [. . . ] te laag is, zal de gebruikstijd van de batterij korter worden. 14 VQT5F12 (DUT) Instellen van de klok Bij verzending van de camera is de klok niet ingesteld. Ontkoppel het apparaat van de netadapter (bijgeleverd). Druk op de [ON/OFF]-knop van de camera ( Druk op [MENU/SET] ( ) ) Druk op om de taal te selecteren en druk op [MENU/SET] • Het bericht [Aub klok instellen] verschijnt. Druk op [MENU/SET] Druk op om de items (jaar, maand, dag, uur, minuten, weergavevolgorde of tijdweergave-indeling) te selecteren en druk op om deze in te stellen • Annuleren → Druk op de [Q. MENU/ ]-knop. Druk op [MENU/SET] om in te stellen Controleer de instelling en druk op [MENU/SET] • Om terug te keren naar het vorige scherm, drukt u op de [Q. MENU/ ]-knop. (Vervolg op de volgende pagina) (DUT) VQT5F12 15 Instellen van de klok Druk op om [Ja] te selecteren en druk op [MENU/SET] om automatisch de tijdsinstelling te corrigeren via de GPS-functie • [GPS-inst. ] is ingesteld op [ON]. • Als u handmatig de datum en tijd wilt instellen → Selecteert u [Nee] en drukt u op [MENU/SET]. Wanneer [Gelieve de thuiszone instellen] wordt weergegeven, drukt u op [MENU/SET] Druk op om uw thuiszone in te stellen en druk op [MENU/SET] Naam stad of regio Huidige tijd Verschil met GMT (Greenwich Mean Time) • Als de tijdzone van uw huidige locatie afwijkt van die van [Home], wordt ] wordt naast de tijd en [Wereldtijd] ingesteld op [Bestemming]. ([ datum op het scherm weergegeven) ■ Tijdsinstellingen wijzigen en Selecteer [Klokinst. ] in het menu [Set-up], voer Zie op de volgende pagina hoe u het menu instelt. uit. 16 VQT5F12 (DUT) Het menu instellen Raadpleeg de volgende procedures voor bediening van de menu’s. Voorbeeld: de [AF mode] van [ ] op [ ] zetten in de modus [Program AE] Druk op [MENU/SET] om het menu weer te geven Druk op of draai de bedieningsknop om het [Opname]menu te selecteren en druk op [MENU/SET] Druk op of draai de bedieningsknop om [AF mode] te selecteren en druk op [MENU/SET] • Afhankelijk van het item kan de bijbehorende instelling niet verschijnen of anders worden weergegeven. Druk op of draai de bedieningsknop om [ ] te selecteren en druk op [MENU/SET] Druk enkele keren op de [Q. MENU/ ]-knop om het menu te sluiten • In de opnamemodus kunt u het menuscherm ook sluiten door de ontspanknop half in te drukken. ■ Menutypen • [Opname] • [Set-up] • [Afspelen] • [Bewegend beeld] • [Wi-Fi] • [GPS] • [Afspeelfunctie] (DUT) VQT5F12 17 Foto’s opnemen met automatische instellingen [Intelligent auto]-modus Deze modus wordt aanbevolen voor diegenen die direct willen fotograferen of voor beginners. De camera optimaliseert de instellingen namelijk voor het onderwerp en de opnameomgeving. Stel de modusknop in op [ ] (modus [Intelligent auto]) Stel de modusknop correct in op de modus die u wilt gebruiken. Maak een foto Half indrukken (licht indrukken om scherp te stellen) Volledig indrukken (knop volledig indrukken om een opname te maken) ■ Automatische scènedetectie Gericht op uw onderwerp, leest de camera de scène af en maakt dan automatisch de optimale instellingen. [i-Portret] [i-Baby] [i-Landschap] [i-Zonsonderg. ] [i-Macro] [i-Nachtportret] (Alleen wanneer [ [i-Nachtl. schap] [i-Nachtop. uit hand] [i-Voedsel] ] is geselecteerd) Als de scène niet met een van de bovenstaande overeenkomt 18 VQT5F12 (DUT) ■ Opnamemodi [Intelligent auto]-modus Foto’s opnemen met automatische instellingen. U kunt schakelen naar de [Intelligent auto plus]-modus in het menu om de helderheids- en kleurinstellingen naar wens aan te passen. [Program AE]-modus Foto’s opnemen met automatische instellingen voor sluitertijd en diafragmawaarde. [Lensopeningspr. ]-modus Diafragma instellen en vervolgens foto’s opnemen. [Sluiterprioriteit]-modus Sluitertijd instellen en vervolgens foto’s opnemen. belicht. ]-modus Diafragma en sluitertijd instellen en vervolgens foto’s opnemen. [Klant]-modus Foto’s opnemen met vooraf geregistreerde instellingen. [Scènemode] U kunt dan beelden opnemen die overeenkomen met de scène die wordt opgenomen. [Creatieve opties]-modus Maak foto’s door uw favoriete foto-effect te selecteren. ■ De camera vasthouden Flitser AF-assistlampje Blokkeer de flitser of het lampje niet. Laat uw onderwerp niet van dichtbij in de flits of het lampje kijken. Polsbandje ● Om te voorkomen dat de camera gaat trillen, houdt u deze met beide handen vast, houdt u uw armen strak langs uw lichaam terwijl u met uw voeten iets uit elkaar gaat staan. ● Raak de lens niet aan. (DUT) VQT5F12 19 Foto’s opnemen met automatische instellingen [Intelligent auto]-modus ■ Zoomtypen U kunt het gebied van een beeld dat u wilt opnemen, met de zoomfunctie aanpassen. Groter gebied fotograferen (groothoek) Het onderwerp vergroten (tele) ] zijn • Optische zoom Inzoomen tot 30x is mogelijk wanneer er beelden zonder [ geselecteerd via [Fotoresolutie] in het menu [Opname]. • Extra optische zoom Inzoomen tot 71, 7x is mogelijk wanneer er beelden met [ geselecteerd via [Fotoresolutie] in het menu [Opname]. ] zijn • [i. Zoom] Verhoog de zoomfactor tot 2x de oorspronkelijke zoomfactor zonder dat de beeldkwaliteit verslechtert. Let wel: de vergroting die de digitale zoom biedt, gaat ten koste van de beeldkwaliteit. zoom] Elke keer als de bedieningsring/bedieningsknop wordt gebruikt, stopt de zoom bij de positie voor een van de vooraf ingestelde brandpuntsafstanden. ■ Menu handig voor het opnemen van beelden • [Fotoresolutie] Richtlijnen voor capaciteit voor het opnemen (foto’s) Locatie voor opslaan Ingebouwd geheugen Kaart (2 GB) 18M 1 270 5M 3 650 0. 3M 69 10050 (Wanneer [Aspectratio] op [ ] is gezet en [Kwaliteit] op [ ] is gezet) 20 VQT5F12 (DUT) Films opnemen U kunt films met geluid (stereo) opnemen. [. . . ] Selecteer [PC-verbinding] en vervolgens [Werkgroepnaam wijzigen] in het [Wi-Fi setup]-menu om de werkgroepnaam te veranderen in die van uw PC. De GPS-statusindicator licht op terwijl de camera is uitgeschakeld. ● [GPS-inst. ] is [ON]. → Elektromagnetische golven van de camera kunnen instrumenten en meters beïnvloeden. Zet in vliegtuigen (tijdens het vertrek en de landing) of op andere locaties waar GPS-systemen niet zijn toegestaan, [Vliegtuigmode] op [ON] en schakel de camera vervolgens uit. Plaatsbepaling kan even duren. ● De plaatsbepaling kan enkele minuten duren wanneer u de camera voor het eerst GPS-satellieten veranderen, kan het langer duren, afhankelijk van de opnamelocatie en de omgeving. → U kunt sneller uw plaats bepalen als u op de camera GPS-hulpgegevens downloadt via "GPS Assist Tool". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DMCTZ61EF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DMCTZ61EF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag