Gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-TZ3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-TZ3. Wij hopen dat dit PANASONIC LUMIX DMC-TZ3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-TZ3 te teleladen.


PANASONIC LUMIX DMC-TZ3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5461 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC LUMIX DMC-TZ3 (5602 ko)
   PANASONIC LUMIX DMC-TZ3 (5477 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC LUMIX DMC-TZ3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Digitale Camera Model Nr. DMC-TZ2 DMC-TZ3 Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Productafbeeldingen en schermen kunnen hiervan afwijken. Web Site: http://www. panasonic-europe. com EG VQT1B69-1 Geachte Klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor de aanschaf van deze Panasonic digitale fotocamera. Leest u deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. HET STOPCONTACT MOET IN DE NABIJHEID VAN HET APPARAAT GEÏNSTALLEERD WORDEN EN MAKKELIJK BEREIKBAAR ZIJN. GEVAAR Explosiegevaar wanneer de batterij op onjuiste wijze vervangen wordt. [. . . ] Richt de camera op een wit voorwerp (bijvoorbeeld papier) en druk op `MENU/SET'. (Of druk de ontspanknop half in. ) Wanneer u deze instelling gebruikt, wordt de verfijning van de witbalans (zie onder) gereset. Instellingen waarvoor deze geldt: Instellingen: (Alleen foto's) ANNUL INST. 4 3 16 Verfijning witbalans (exclusief `AWB') Druk enkele keren op totdat `WB INSTELLEN' wordt weergegeven. Druk op `MENU/SET' (of druk de ontspanknop half in). Verandert in rood (blauw) wanneer u verfijningen aanbrengt WB INSTELLEN ROOD BLAUW 3 2 9 SELEC EXIT Hetzelfde als een tv- of Hetzelfde als een Voor afspelen op computerscherm van normale filmcamera breedbeeld-tv/high4:3 definition-tv Bij het afdrukken kunnen er randen worden afgesneden. 88). VQT1B69 50 VQT1B69 51 Toepassingen (Fotograferen) 11 Gebruik van het menu OPNAME (vervolg) FOTOMODE KWALITEIT Compressieverhouding voor opslaan instellen. Aantal op te nemen foto's is afhankelijk van deze instelling en van `FOTO RES. '' (zie links). 47). Instellingen waarvoor deze geldt: Instellingen: Aspectratio (blz. 51) Instellingen waarvoor deze geldt: Instellingen: : Fijn (de beste beeldkwaliteit) : Standaard (verhoogt de opnamecapaciteit door de standaardfotoresolutie en fotokwaliteit te beperken) : 30 fps VGA / 10 fps VGA / 30 fps QVGA / 10 fps QVGA : 30 fps 16:9 / 10 fps 16:9 `30fps': soepelere beweging; `10fps': langere opnameduur FOTO RES. Fotoresolutie instellen. Aantal op te nemen foto's is afhankelijk van deze instelling en van `KWALITEIT'' (zie rechts). 92) Instelinstructies fotoresolutie Grotere fotoresolutie = Scherper beeld (lagere opnamecapaciteit) Kleinere fotoresolutie = Korreliger beeld (hogere opnamecapaciteit) AUDIO OPNAME U kunt ook geluiden opnemen bij uw foto. Dit is handig voor gesprekken of het opnemen van memo's. Instellingen waarvoor deze geldt: Instellingen: OFF : Geen geluid opnemen ON : Ongeveer 5 seconden geluid opnemen ( scherm) weergegeven op het Instellingen waarvoor deze geldt: Instellingen: ASPECTRATIO 7M 2M 7M 6M 1 3072 x 2304 5 M 1600 x 1200 1 M 3216 x 2144 4, 5 M 3328 x 1872 3, 5 M Fotoresolutie 2 2560 x 1920 3 M 1280 x 960 0, 3 M 2560 x 1712 2, 5 M 2560 x 1440 2 M 2048 x 1536 640 x 480 2048 x 1360 1920 x 1080 Opname annuleren: druk op `MENU/SET'. RS. ', `BIJSNIJD. ' en `ASPECT CONV. ' kunnen niet worden gebruikt voor foto's met geluid. OP KLEMBORD. 3 4 MEETFUNCTIE De belichtingsmetingsmethode (blz. 36) kan worden gewijzigd. Instellingen waarvoor deze geldt: Instellingen: : (Multiple: meet de helderheid van het hele scherm. Normaal aanbevolen) : (Centre weighted: meet het hele beeld gelijkmatig, met scherpstelling op het midden van het scherm) : (Spot: meet het onderwerp binnen het doel van de spotmeting) Doel spotmeting De fotoresoluties voor model DMC-TZ2 zijn als volgt. 1 : 6 M (2816 x 2112) 2 : Geen 3 : 6 M (2976 x 1984) 4 : 5, 5 M (3072 x 1728) U kunt extra optische zoom (blz. Er kan een mozaïekeffect verschijnen, afhankelijk van het onderwerp en de opnameomstandigheden. 52 VQT1B69 VQT1B69 53 Toepassingen (Fotograferen) 11 / / Gebruik van het menu OPNAME (vervolg) AF MODE Instellingen: BURST-instelling OFF (Hoge snelheid) (Lage snelheid) 3 1 2 3 3 De scherpstelmethode kan worden gewijzigd afhankelijk van de positie en het aantal onderwerpen. Snelheid 1 Instellingen waarvoor deze geldt: Instellingen: / / ( : Scherpstellen op hoge snelheid) scherpstellen op 3 punten (hoge snelheid) Er wordt automatisch scherpgesteld op een van de zijkanten of het midden. Onderwerp niet in midden van foto (AF-gebied weergegeven nadat volledig is scherpgesteld) scherpstellen op 9 punten Er wordt automatisch scherpgesteld op een van 9 punten. Aantal foto's Geen burstfunctie Fijn: max. 7 5 2 3 foto's/sec 2 foto's/sec Ongeveer 2 foto's/sec , 4 (Vrij) Tot kaart/ingebouwd geheugen vol is AF-gebied Bepaalde positie voor scherpstelling scherpstellen op 1 punt (hoge snelheid) Scherpstellen op 1 punt Er wordt scherpgesteld op het AF-gebied in het midden van de foto. (Aanbevolen wanneer u moeilijk kunt scherpstellen) AF-gebied AF-gebied Scherpstelling op spot Er wordt scherpgesteld op een kleiner gebied. AF-spotgebied Bij gebruik van of kan het beeld even bevriezen voordat het scherp is. Het AF-gebied wordt groter op donkere locaties of wanneer u de digitale zoom gebruikt. AF-gebied F4. 9 1/15 : Dit is afhankelijk van de sluitertijd en de instellingen voor `GEVOELIGHEID'. [. . . ] KWALITEIT Ingebouwd geheugen 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB Geheugenkaart 256 MB 1 2 : DMC-TZ3 : DMC-TZ2 6M2 5M EZ1 3M EZ 2M EZ 1M EZ 7M1 (3072 × 2304) (2816 × 2112) (2560 × 1920) (2048 × 1536) (1600 × 1200) (1280 × 960) 2 3 7 16 35 6 7 16 34 69 3 4 9 20 41 7 8 19 40 82 4 5 11 24 50 9 10 23 48 99 7 8 18 38 15 16 36 75 12 13 29 24 27 58 19 21 45 93 36 40 85 175 350 0, 3M EZ (640 × 480) 61 68 145 290 600 100 110 230 480 970 7M1 6M2 4, 5M EZ 2, 5M EZ 6M1 5, 5M2 3, 5M EZ 2M EZ (3216 × 2144) (2976 × 1984) (2560 × 1712) (2048 × 1360) (3328 × 1872) (3072 × 1728) (2560 × 1440) (1920 × 1080) 3 3 8 16 35 6 7 16 35 71 3 4 9 20 42 7 8 19 40 82 5 5 13 27 10 12 26 54 8 9 20 43 16 18 40 83 3 3 9 19 35 7 7 18 35 79 4 4 10 22 46 8 10 21 45 92 6 7 15 32 12 14 31 64 11 12 27 22 25 53 61 120 57 105 78 150 125 240 190 56 110 88 165 66 130 115 220 68 135 81 160 98 190 150 290 240 470 370 690 1170 1900 70 140 82 160 110 210 170 330 78 150 91 180 130 250 230 430 512 MB 135 270 160 320 195 380 300 590 480 940 730 1370 2320 3770 1 GB 270 540 320 640 390 770 600 1180 970 1880 1470 2740 4640 7550 2 GB 550 1090 660 1270 790 1530 1220 2360 1920 3610 2920 5120 8780 12290 4 GB 1090 2150 1290 2510 1560 3010 2410 4640 3770 7090 5740 10050 17240 24130 140 270 160 320 210 430 340 650 155 300 180 350 250 510 450 860 280 550 320 640 440 860 680 1310 310 610 360 710 520 1020 910 1720 560 1110 660 1300 890 1700 1360 2560 630 1220 730 1420 1040 2040 1800 3410 1110 2190 1310 2560 1740 3350 2680 5020 1240 2410 1450 2800 2040 4020 3540 6700 Extra optische zoom (blz. 25) kan worden gebruikt voor fotoresoluties waarbij `EZ' wordt vermeld (behalve in de scènemodus `H. GEVOELIGH. ' (blz. 42)). Capaciteit voor het opnemen van foto's ASPECTRATIO FOTO RES. KWALITEIT Ingebouwd geheugen 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB Geheugenkaart 256 MB Capaciteit opnametijd (bewegende beelden) FOTOMODE Ingebouwd geheugen 16 MB 32 MB 16 18 40 83 100 110 230 480 970 64 MB 128 MB Geheugenkaart 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 3 3 3 3 3 3 EENVOUDIGE MODE 1 2 3 7 16 35 68 2 3 4 9 20 30fpsVGA -- 6 sec 17 sec 39 sec 1 min 23 sec 2 min 45 sec 5 min 30 sec 11 min 22 min 30 sec 44 min 20 sec 10fpsVGA -- 26 sec 59 sec 2 min 4 min 10 sec 8 min 10 sec 16 min 20 sec 32 min 50 sec 1 uur 7 min 2 uur 11 min 30fpsQVGA 23 sec 26 sec 59 sec 2 min 4 min 10 sec 8 min 10 sec 16 min 20 sec 32 min 50 sec 1 uur 7 min 2 uur 11 min 10fpsQVGA 1 min 13 sec 1 min 23 sec 2 min 55 sec 6 min 12 min 20 sec 24 min 47 min 50 sec 1 uur 35 min 3 uur 15 min 6 uur 22 min 30fps16:9 -- 5 sec 14 sec 33 sec 1 min 11 sec 2 min 20 sec 4 min 40 sec 9 min 20 sec 19 min 20 sec 38 min 10fps16:9 -- 22 sec 50 sec 1 min 46 sec 3 min 35 sec 7 min 14 min 28 min 10 sec 57 min 30 sec 1 uur 53 min FOTOMODE (blz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC LUMIX DMC-TZ3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC LUMIX DMC-TZ3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag