Gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-SZ7EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-SZ7EG. Wij hopen dat dit PANASONIC LUMIX DMC-SZ7EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-SZ7EG te teleladen.


PANASONIC LUMIX DMC-SZ7EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6375 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC LUMIX DMC-SZ7EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde kenmerken Digitale Camera Model Nr. DMC-SZ7 Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. VQT3Z08 F1211MR0 until 2012/03/08 Inhoud Voor Gebruik Zorgdragen voor de fotocamera. . . . . . . . . . . . . . . . 4 Standaard accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Namen van de onderdelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Bewegende beelden terugspelen. . . . . . . . . . . . 34 • Creëren van foto’s uit een film . . . . . . . . . . 35 Beelden wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 • Om een enkele opname uit te wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 • Om meerdere beelden (tot 50) te wissen of alle beelden te wissen. . . . . . . 37 Menu instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 • Menuonderdelen instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 • Gebruik van het snelle menu . . . . . . . . . . . . 39 Over het set-up Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Voorbereiding De batterij opladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 • De Batterij erin doen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 • Opladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 • Uitvoertijd en aantal te maken beelden bij benadering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Invoering en verwijdering van de Kaart (optioneel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Over het ingebouwde geheugen/ de kaart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 • Approximatief aantal opneembare beelden en beschikbare opnametijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 De datum en de tijd instellen (Klokinstelling). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 • De klokinstelling veranderen . . . . . . . . . . . . . 19 Tips om mooie opnamen te maken. . . . . . . . . 20 • Doe de polsriem om en houdt het toestel voorzichtig vast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 • Golfstoring (camerabeweging) . . . . . . . . . . 20 Opnemen Over de LCD-monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Gebruik van de Zoom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 • M. b. v. de Digitale Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Beelden maken met de ingebouwde flits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 • Naar de geschikte flitsinstelling schakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Close-up’s maken ([Macro-AF]/ [Macro zoom]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Opnamen maken met de zelfontspanner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Belichtingscompensatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Beelden opnemen met Auto Bracket. . . . . . . 59 Beelden maken die eruit zien als diorama's (Miniatuureffect-functie) . . . . . . . . . . 60 Beelden maken die met de scène die opgenomen wordt overeenkomen (Scènefunctie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 • [Portret] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 • [Gave huid] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 • [Landschap]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 • [Panorama-opname] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 • [Sport]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 • [Nachtportret] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 • [Nachtl. schap] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 • [Nachtop. uit hand] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 • [Voedsel] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 • [Baby1]/[Baby2] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 • [Huisdier] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 • [Zonsonderg. ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 • [H. gevoeligh. ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 • [Achter glas Mode] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 • [Foto frame] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3D-beelden maken (3D-fotofunctie) . . . . . . . . 68 Basiskennis Selecteren van de opnamemodus . . . . . . . . . . 21 Beelden maken m. b. v. [. . . ] • Deze zal vastgesteld worden op [š] wanneer de [Gezicht herk. ] ingesteld is op [ON]. • [š] kan niet ingesteld worden met [Panorama-opname], [Nachtl. schap], [Nachtop. uit hand] of • Onder de volgende omstandigheden kan het niet op [ – In [Panorama-opname] in de scènefunctie – In [B&W] of [SEPIA] in [Kleurfunctie] [Voedsel] in de scènemodus. ] gezet worden. - 79 - Opnemen ∫ Over [š] ([Gezichtsdetectie]) De volgende AF-zoneframes worden afgebeeld wanneer het toestel de gezichten vindt. Geel: Wanneer de ontspanknop tot de helft ingedrukt wordt, wordt de frame groen wanneer het toestel scherpgesteld heeft. Wit: Weergegeven als meer dan één gezicht gedetecteerd wordt. Andere gezichten, die zich op dezelfde afstand bevinden als de gezichten met de gele AF-zones, worden ook scherpgesteld. Aantekening • Onder bepaalde omstandigheden van beelden maken, inclusief de volgende gevallen, zou de gezichtsherkenningsfunctie niet kunnen werken, en dit maakt het onmogelijk om gezichten op te sporen. [AF mode] wordt geschakeld naar [ ] ([Ø] terwijl er video’s gemaakt worden). – Wanneer het gezicht niet naar het toestel gericht is – Wanneer het gezicht op een hoek is – Wanneer het gezicht extreem helder of donker is – Wanneer de gezichten weinig contrast hebben – Wanneer de gezichtstrekken verborgen zijn achter een zonnebril enz – Wanneer het gezicht klein lijkt op het scherm – Wanneer er een snelle beweging is – Wanneer het onderwerp geen menselijk wezen is – Wanneer het toestel schudt – Wanneer de digitale zoom gebruikt wordt • Als het toestel iets anders dan iemand’s gezicht registreert, verander de instellingen dan en zet deze op iets anders dan [š]. ∫ Opstelling [ ] ([Tracking AF]) Lijn het onderwerp uit met de AF-opsporingsframe en druk dan op 4 om op het onderwerp te vergrendelen. A AF-volgframe • De AF-zone zal geel weergegeven worden wanneer een onderwerp herkend wordt en de scherpstelling zal voortdurend bijgesteld worden en de beweging van het onderwerp volgen (Dynamisch volgen). • AF-opsporing wordt geannuleerd wanneer er opnieuw op 4 gedrukt wordt. A Aantekening • Dynamische opsporing-functie zou niet kunnen werken in de volgende gevallen: – Wanneer het onderwerp te klein is – Wanneer de opnameplaats te donker of te helder is – Wanneer het onderwerp te snel beweegt – Wanneer de achtergrond dezelfde of een soortgelijke kleur heeft als het onderwerp – Wanneer er zich golfstoring voordoet – Wanneer u de zoom gebruikt • Als de vergrendeling niet werkt, zal het AF tracking-frame rood worden en vervolgens • De camera neemt beelden met [AF mode] op als [Ø], indien vergrendeld, of als Dynamic Tracking niet werkt. Druk opnieuw op 4. - 80 - Opnemen [Quick AF] Toepasbare modussen: Zolang als het toestel stil gehouden wordt, zal het toestel automatisch de focus afstellen en zal de focusafstelling vervolgens sneller zijn wanneer de ontspanknop ingedrukt wordt. Dit is handig wanneer u bijvoorbeeld een kans voor beelden maken niet wilt missen. Instellingen: [ON]/[OFF] Aantekening • De batterij raakt sneller op dan normaal. • Druk de opspanknop opnieuw half in als u niet goed scherp kunt stellen. • [Quick AF] kan niet worden ingesteld in [Nachtportret], [Nachtl. schap] en [Nachtop. uit hand] in de scènemodus. [Gezicht herk. ] Aantekening • Raadpleeg P69 voor details. [i. Exposure] Toepasbare modussen: Contrast en belichting zullen automatisch aangepast worden wanneer er een groot verschil is in helderheid tussen de achtergrond en het onderwerp, om het beeld dichtbij te brengen naar hoe u ziet. Instellingen: [ON]/[OFF] Aantekening •[ ] in het scherm wordt geel wanneer [i. • Zelfs als [Gevoeligheid] op [100] staat, kan [Gevoeligheid] op meer dan [100] ingesteld worden • Compensatie-effect zou verkregen kunnen worden afhankelijk van de omstandigheden. als de foto met [i. Exposure] genomen wordt. - 81 - Opnemen [Korte sluitert. ] Toepasbare modussen: U kunt een beeld helder maken op donkere plekken door [Korte sluitert. ] langzamer in te stellen. U kunt deze ook sneller instellen om de wazigheid van het onderwerp te verminderen. [. . . ] Dit heeft geen invloed op de prestaties of de kwaliteit van het toestel. De lens klikt. • Wanneer de helderheid verandert, wegens bewegen met de zoom of het toestel enz. , kan de lens een klikkend geluid maken en kan het beeld op het scherm aanzienlijk veranderen. Het geluid wordt veroorzaakt door de automatische aanpassing van de lensopening. • Als u het toestel niet voor lange tijd gebruikt, kan de klok opnieuw ingesteld worden. > [Aub klok instellen] wordt weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC LUMIX DMC-SZ7EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC LUMIX DMC-SZ7EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag