Gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-LZ2EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-LZ2EG. Wij hopen dat dit PANASONIC LUMIX DMC-LZ2EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-LZ2EG te teleladen.


PANASONIC LUMIX DMC-LZ2EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5133 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC LUMIX DMC-LZ2EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] van uw Digitale Camera enigszins af kunnen wijken van de illustraties die in deze Handleiding voor Gebruik opgenomen zijn. · Leica is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. · Andere namen, bedrijfsnamen en productnamen die in deze handleiding voorkomen, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de betreffende bedrijven. HET STOPCONTACT MOET IN DE NABIJHEID VAN HET APPARAAT GEÏNSTALLEERD WORDEN EN MAKKELIJK BEREIKBAAR ZIJN. Informatie voor Uw Veiligheid WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF PRODUCTBESCHADIGING TE VERKLEINEN, · STELT U DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN, VOCHT, DRUPPELS OF SPETTERS, EN MAG U GEEN VOORWERPEN WAARIN EEN VLOEISTOF ZIT BOVENOP HET APPARAAT PLAATSEN. [. . . ] Laad dus de batterij eerst op. 1 Steek de batterij in de goede richting. 2 Sluit de AC-kabel aan. 19 20 21 19 Uitsparing voor statief · Als u een statief gebruik, zorg er dan voor dat het statief stevig staat wanneer de camera erop wordt bevestigd. 20 Kaart/batterijklepje 21 Vrijgavehendeltje · De AC-kabel gaat niet helemaal in de AC-aansluiting. Er blijft een stukje over zoals op de afbeelding. · Het laden start als het lampje [CHARGE] A groen oplicht. · Bij gebruik van andere accu's kunnen wij de kwaliteit van dit product niet garanderen. 2 Batterij: Steek de opgeladen batterij precies in de goede richting. Trek de hendel A in de richting van de pijl om de batterij eruit te halen. Kaart: Druk er lichtjes op en zorg dat de kaart in de goede richting zit. Druk op de kaart totdat u deze hoort klikken en trek de kaart dan recht naar boven uit het toestel. A · Als u de kaart/batterijklep niet helemaal kunt sluiten, haalt u de kaart eruit en steekt u deze er weer in. B B: Raak de aansluitingen op de achterkant van de kaart niet aan. · De kaart kan beschadigd worden als deze niet goed in het toestel zit. · Haal de batterij uit het toestel na gebruik. · De batterij niet verwijderen totdat de LCD-monitor en het statuslampje (groen) uit zijn gegaan omdat anders de instellingen verkeerd opgeslagen kunnen worden. De gegevens op het ingebouwde geheugen of de kaart kunnen beschadigd raken of verloren gaan. Wees bijzonder voorzichtig als het toestel gegevens aan het lezen is op het ingebouwde geheugen of op de kaart. GEVOELIGH. ] [HI-SPEED BURST] [STERRENHEMEL] [VUURWERK] [STRAND] [SNEEUW] [LUCHTFOTO] Menu instellen Menupagina's afspelen Menuonderdelen instellen · In het volgende voorbeeld kunt u zien hoe [KWALITEIT] moet worden ingesteld in de normale opnamefunctie [ ]. Druk op [MENU/SET]. bijv. : De eerste van in totaal 3 pagina´s wordt afgebeeld. B A C 1 Verplaats 3/4 om het menu-onderdeel te selecteren. A A Menupictogrammen B Huidige pagina C Menuonderdelen en instellingen · Draai aan de zoomhendel terwijl u een menuonderdeel kiest om over te schakelen naar de vorige of volgende pagina. · Verplaats 4 bij A om over te schakelen naar het volgende scherm. 14 VQT1J66 (DUT) 2 Verplaats 1. Overschakelen naar het [SET-UP] menu 1 Verplaats 2 in een menuscherm. 3 Verplaats 3/4 om de instelling te selecteren. 2 Verplaats 4 om het [SET-UP] menupictogram te selecteren. 4 Druk op [MENU/SET] om in te stellen. 3 Verplaats 1. MENU /SET De menupagina sluiten · Kies een menuonderdeel en stel het in. ]/ Druk op [MENU/SET]. · Als de instelknop op [ ]/[ ]/[ [ ]/[ ]staat, kunt u het menuscherm ook sluiten door de ontspanknop half in te drukken. 15 (DUT) VQT1J66 De snelle instelmethode gebruiken · U kunt de volgende functies snel met [FUNC] instellen als u opneemt. (Opnemen in de normale opnamefunctie [ ]) ­ [STABILISATIE] ­ [BURSTFUNCTIE] ­ [WITBALANS] ­ [GEVOELIGHEID] ­ [FOTO RES. ] ­ [KWALITEIT] LCD-Monitorweergave/de LCD-Monitorweergave omschakelen Schermweergave in de normale opnamefunctie [ ] (op het ogenblik van de aankoop) 12 13 34 5 6 7 8 9 10 F2. 8 1/30 1 Druk op [FUNC] en houd dit ingedrukt tijdens het opnemen. 1 2 Opnamefunctie 12 11 Flitsfunctie · Als u de ontspanknop half indrukt wanneer de flits geactiveerd is, wordt het flitspictogram rood. AF-zone · De AF-zone op het scherm is groter dan normaal als u opneemt op donkere plaatsen. Focus Beeldgrootte Kwaliteit : Waarschuwingsbeweging Batterijaanduiding 2 Verplaats 3/4/2/1 om het menu-onderdeel te selecteren en druk op [MENU/SET] om het menu te sluiten. 3 4 5 6 7 MENU /SET · U kunt het menu ook sluiten met [FUNC]. · De [ ] (Witbalans) instelling verschijnt niet als u "snel instellen" gebruikt. 8 9 · De batterijaanduiding wordt rood en knippert als de batterij bijna leeg is. (Het statuslampje knippert als de LCD-monitor uit staat. ) Laad de batterij op of vervang deze door een volle batterij. · Deze verschijnt niet wanneer u de camera gebruikt met de AC-adapter (DMW-AC5E; optioneel). [. . . ] · Wanneer u opnamen wist, batterijen gebruiken met voldoende batterijstroom of de AC-adapter (DMW-AC5E; optioneel) gebruiken. · Als er beveiligde opnamen zijn [ ], of opnamen die niet voldoen aan de DCF-standaard of op een kaart staan met de schrijfbescherming op [LOCK] worden deze opnamen niet gewist ook niet als [ALLES WISSEN] of [ALLES WISSEN BEHALVE ] gekozen worden. A USB aansluitkabel (meegeleverd) B AC-adapter (DMW-AC5E; optioneel) · Geen enkele andere USB-kabel gebruiken dan de meegeleverde kabel. · Een batterij met voldoende batterijstroom of de AC-adapter (DMW-AC5E; optioneel) gebruiken. · Het toestel uitzetten voordat u de kabel erin doet of verwijdert voor de AC-adapter (DMW-AC5E; optioneel). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC LUMIX DMC-LZ2EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC LUMIX DMC-LZ2EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag