Gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-LZ10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-LZ10. Wij hopen dat dit PANASONIC LUMIX DMC-LZ10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-LZ10 te teleladen.


PANASONIC LUMIX DMC-LZ10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2344 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC LUMIX DMC-LZ10 (9558 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC LUMIX DMC-LZ10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Basis Gebruiksaanwijzing Digitale Fotocamera Model Nr. DMC-LZ10 DMC-LZ8 Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Lees ook de Gebruiksaanwijzing (PDF) op de CD-ROM met de Gebruiksaanwijzing (meegeleverd). U vindt er informatie in over gevordere opnamemethodes en de lijst met problemen en oplossingen. Web Site: http://www. panasonic-europe. com EG VQT1L92-1 H0108HM1018 Geachte Klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor de aanschaf van deze Panasonic digitale fotocamera. Leest u deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Informatie voor uw veiligheid WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF PRODUCTSCHADE TE BEPERKEN, * DIENT U HET APPARAAT NIET BLOOT TE STELLEN AAN REGEN, VOCHT, DRUPPEN OF SPETTEREN EN MOET U GEEN VOORWERPEN GEVULD MET VLOEISTOFFEN, ZOALS VAZEN, OP HET APPARAAT PLAATSEN. [. . . ] KWALITEIT ASPECTRATIO OFF SLIMME ISO GEVOELIGHEID AUTO SELEC EXIT SET-UP BATT. WERELDTIJD LCD SCHERM LCD MODE OFF SELEC EXIT Ga naar de menupictogrammen Selecteer Selecteer item OPNAME FOTO RES. KWALITEIT ASPECTRATIO OFF SLIMME ISO GEVOELIGHEID AUTO SELEC EXIT Scherm omschakelen naar volgende of vorige pagina. OPNAME FOTO RES. KWALITEIT ASPECTRATIO OFF SLIMME ISO GEVOELIGHEID AUTO SELEC EXIT Geeft de eerste pagina van een 4-pagina menu aan. U kunt naar de volgende pagina gaan door op r op het item onderaan te drukken. Toon de instelling OPNAME FOTO RES. KWALITEIT ASPECTRATIO SLIMME ISO GEVOELIGHEID SELEC INST. Selecteer de instelling OPNAME FOTO RES. KWALITEIT ASPECTRATIO SLIMME ISO GEVOELIGHEID SELEC INST. Bevestigen Afsluiten 13 (DUT) VQT1L92 Basisinstellingen (Setup menu) Instelling van batterijtype, klok, spaarfunctie, enz. · Als het type batterij dat wordt gebruikt en het type dat is geselecteerd niet hetzelfde zijn, zal de batterij-indicatie niet correct worden weergegeven. · Wij raden aan de instellingen van [KLOKINST. ], [AUTO REVIEW] en [BESPARING]te controleren. 4 Druk op q en selecteer instellingen met e/r. · Er verschijnen meer items afhankelijk van de items. Druk nogmaals op q en selecteer de instellingen met e/r. SET-UP LCD SCHERM SELEC INST. 1 Druk op [MENU/SET]. · De menuweergave hangt af van de opnamemodus. (Voorbeeld: wanneer program AE-modus [ ] is geselecteerd. ) 2 Druk op w en selecteer een pictogram met r. · Het SETUP menuscherm verschijnt. SET-UP BATT. WERELDTIJD LCD SCHERM LCD MODE EXIT 5 Druk op [MENU/SET] om de instelling te bevestigen en nogmaals (herhaaldelijk) om het menu te sluiten. · Ingestelde items zijn beperkt voor Intelligent auto-modus [ ]. 0 OFF LCD SELEC 3 Druk op q en selecteer het item met e/r. · U kunt naar de volgende pagina gaan door op r op het item onderaan te drukken. WERELDTIJD LCD SCHERM LCD MODE SELEC EXIT OFF 14 VQT1L92 (DUT) Werken met het [OPNAME] modusmenu Door het instellen van kleur, het aanpassen van de fotokwaliteit, enz. De menuitems die kunnen worden ingesteld hangen af van de opnamemodus. Werken met het [OPNAME] modusmenu Druk op [MENU/SET] om het opnamemenu te zien en selecteer het item dat u wilt veranderen. Items die u kunt instellen (In program AE modus [ ]) Menupagina Z Q De items die kunnen worden ingesteld hangen af van de opnamemodus. MENU SET [Q. MENU] Item FOTO RES. KWALITEIT 1 Houd [Q. MENU] ingedrukt in de opnamemodus tot de snelle instellingsmodus verschijnt. 2 AWB AUTO 10M AWB Q. MENU Pagina 1 i ASPECTRATIO SLIMME ISO J GEVOELIGHEID K WITBALANS R MEETFUNCTIE SELEC EXIT MENU Pagina 2 AF MODE SNELLE AF BURST O D. ZOOM T KLEUREFFECT 2 Druk op e/r/w/q om het menuitem en instelling te selecteren en druk dan op [MENU/SET] om het menu af te sluiten. 2 AWB AUTO 10M Pagina 3 U FOTO INST. LAMP 3 KLOKINST. · U kunt het menu ook afsluiten door te drukken op [Q. MENU]. · Bij snelinstelling, [|](wit instellen) verschijnt de instelling voor witbalans niet. Werken met het snelmenu U kunt de knop [Q. MENU] gebruiken om makkelijk de volgende items in te stellen tijdens het opnemen (In program AE modus [ ]). · [STABILISATIE] · [BURSTFUNCTIE] · [AF MODE] · [WITBALANS] · [GEVOELIGHEID] · [FOTO RES. ] · [LCD MODE] 15 (DUT) VQT1L92 Overlaten aan de camera ( De camera kiest automatisch de juiste instellingen volgens onderwerp en opnamevoorwaarden. Deze stand zorgt ervoor dat beginners makkelijk een foto kunnen maken. Intelligent auto-modus) 1 Stel de camera in op Intelligent auto-modus [ ]. C Het scherpstel indicatielicht wordt groen. · Wanneer de focusindicator knippert, is het onderwerp onscherp. [. . . ] · Sluit de USB-aansluitkabel zodanig aan dat het [c] merkteken is gericht naar het [q] merkteken op de [DIGITAL] aansluiting. Hierdoor kunt u het toestel en de ermee verbonden apparatuur beschadigen. 1 Schakel de camera en de PC in. 2 Sluit de camera aan op een PC via de USB-aansluitkabel C (meegeleverd). · Het scherm voor het selecteren van [PictBridge (PTP)] of [PC] verschijnt. · Indien [USB MODE] in het setup-menu niet is ingesteld op [SELECT. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC LUMIX DMC-LZ10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC LUMIX DMC-LZ10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag