Gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-LS75

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-LS75. Wij hopen dat dit PANASONIC LUMIX DMC-LS75 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-LS75 te teleladen.


PANASONIC LUMIX DMC-LS75 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2754 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC LUMIX DMC-LS75 (2823 ko)
   PANASONIC LUMIX DMC-LS75 (2931 ko)
   PANASONIC LUMIX DMC-LS75 (2931 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC LUMIX DMC-LS75

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Digitale Fotocamera Model Nr. DMC-LS75 De afbeelding toont DMCLS75 DMC-LS70 DMC-LS60 Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Web Site: http://www. panasonic-europe. com EG VQT1C71 Vóór gebruik Geachte Klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor de aanschaf van deze Panasonic digitale fotocamera. Leest u deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Informatie voor uw veiligheid WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF PRODUCTSCHADE TE BEPERKEN, * DIENT U HET APPARAAT NIET BLOOT TE STELLEN AAN REGEN, VOCHT, DRUPPEN OF SPETTEREN EN MOET U GEEN VOORWERPEN GEVULD MET VLOEISTOFFEN, ZOALS VAZEN, OP HET APPARAAT PLAATSEN. * VERWIJDER HET DEKSEL (ACHTERKANT) NIET, IN HET APPARAAT BEVINDEN ZICH GEEN GEBRUIKERSBEDIENBARE ONDERDELEN. NEEM VOOR ONDERHOUD CONTACT OP MET DESKUNDIGE ONDERHOUDSTECHNICI. Neemt u zorgvuldig het auteursrecht in acht. [. . . ] · De sluitertijd wordt: ­ Wanneer [OFF] is ingesteld op de functie optische beeldstabilisatie: 2 seconden ­ Als de optische beeldstabilisatie [MODE1] of [MODE2] is ingesteld op: 1/4 of 2 seconden (de sluitertijd wordt alleen 2 seconden wanneer de camera heeft bepaald dat er weinig trilling is, zoals bij het gebruik van een statief, enz. ) · Een histogram wordt altijd in het oranje weergegeven. (P38) · De flitserinsttelling is vastgesteld op geforceerd UIT [v]. · De instellingen van de AF-assistentielamp zijn uitgeschakeld. · U kunt de instelling voor witbalans niet veranderen. 52 VQT1C71 Geavanceerd opnemen Bewegend beeldmodus Het veranderen van de aspectratio en de beeldkwaliteitinstellingen 1 Druk de ontspanknop halfweg in om scherp te stellen en druk de knop vervolgens volledig in om de opname te starten. 1 Druk op [MENU/SET]. 2 Druk op e/r om [ASPECTRATIO] te selecteren en druk dan op q. OPNAME WITBALANS ASPECTRATIO FOTOMODE AF MODE STABILISATIE A 30fps VGA 1/ 2 AWB 4:3 16:9 1 R10S W MODE1 MENU 5S SELEC INST. B A: Beschikbare opnametijd B: Verstreken opnameduur · Als het onderwerp is scherpgesteld, gaat het focuslampje branden. · De waarden van scherpte, zoom en diafragma worden vastgezet op de instellingen die van toepassing zijn aan het begin van de opname (voor het eerste beeld). · Als u de optische beeldstabilisatiefunctie gebruikt is alleen [MODE1] beschikbaar in de bewegend beeldmodus. 3 Druk op e/r om het item te selecteren en druk dan op [MENU/SET]. 4 Druk op e/r om select [FOTOMODE] te selecteren en druk dan op q. OPNAME WITBALANS ASPECTRATIO FOTOMODE AF MODE STABILISATIE 1/ 2 AWB 30fps VGA 10fps VGA 30fps QVGA 10fps QVGA SELEC INST. MENU 2 Druk de ontspanknop volledig in om de opname te stoppen. · Als het interne geheugen of de kaart vol raakt tijdens een opname, zal de camera de opname automatisch stoppen. 5 Druk op e/r om het item te selecteren en druk dan op [MENU/SET]. Indien de aspectratio staat ingesteld op [h] Item Beeldformaat fps 30fpsVGA 10fpsVGA 30fpsQVGA 10fpsQVGA 640 × 480 pixels 640 × 480 pixels 320 × 240 pixels 320 × 240 pixels 30 fps 10 fps 30 fps 10 fps Indien de aspectratio staat ingesteld op [j] Item Beeldformaat fps 30fps16:9 10fps16:9 848 × 480 pixels 848 × 480 pixels 30 fps 10 fps 53 VQT1C71 Geavanceerd opnemen · fps (frame per second); Dit verwijst naar het aantal gebruikte beelden per 1 seconde. · U kunt langere films opnemen met 10 fps, hoewel de beeldkwaliteit in dat geval lager is. · [10fpsQVGA]: De bestandsgrootte is kleiner, dus de bestanden zijn geschikt om als bijlage bij e-mail te versturen. * U kunt alleen opnemen op het interne geheugen als het beeldformaat is ingesteld op "30fpsQVGA" / "10fpsQVGA". 6 Druk op [MENU/SET] om het menu te sluiten. · U kunt ook de ontspanknop halfweg indrukken om het menu te sluiten. · Het scherpstelbereik is 5 cm Z (Groothoek)/30 cm (Tele) tot Z. · De resterende opnameduur die op de LCD wordt weergegeven loopt wellicht niet regelmatig terug. · Met deze camera kunt u geen bewegende beelden opnemen als u een MultiMediaCard gebruikt. · Wanneer [FOTOMODE] is ingesteld op [30fpsVGA] of [30fps16:9], dan raden wij u aan om kaarten te gebruiken die minimaal "10 MB/s" of hogere snelheden gebruiken (dit staat afgedrukt op de verpakking) voor de beste resultaten. · Afhankelijk van het type SD-geheugenkaart of SDHC-geheugenkaart, is het mogelijk dat de opname halverwege stopt. · We adviseren het gebruik van de Panasonic SD-geheugenkaart/SDHC geheugenkaart. · Afhankelijk van het type kaart dat u gebruikt, kan de kaartaanduiding even op het scherm zichtbaar worden na het opnemen van de bewegende beelden. · De grootte van bewegend beeld is beperkt tot 2 GB per opnamesessie. De maximale beschikbare opnametijd voor tot 2 GB alleen wordt weergegeven op het scherm. · Als bewegende beelden die met deze camera zijn opgenomen worden afgespeeld op andere apparatuur, is het mogelijk dat de kwaliteit van beeld verslechterd of dat ze in het geheel niet afgespeeld kunnen worden. Het is ook mogelijk dat de opnamegegevens niet juist worden weergegeven. · U kunt de functie richtingwaarneming en review niet gebruiken in de modus bewegend beeld [i]. [. . . ] Het geluid wordt veroorzaakt door de automatische instelling van het diafragma. De klokinstelling is Als u het toestel lange tijd niet gebruikt, kan het zijn dat de gereset. Stel de klok opnieuw in wanneer het bericht [AUB KLOK INSTELLEN] verschijnt. (P17) Wanneer u een foto neemt voordat de klok is ingesteld, wordt [0:00 0. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC LUMIX DMC-LS75

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC LUMIX DMC-LS75 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag