Gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-LC70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-LC70. Wij hopen dat dit PANASONIC LUMIX DMC-LC70 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-LC70 te teleladen.


PANASONIC LUMIX DMC-LC70 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6213 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC LUMIX DMC-LC70 (11650 ko)
   PANASONIC LUMIX DMC-LC70 (11528 ko)
   PANASONIC LUMIX DMC-LC70 (11650 ko)
   PANASONIC LUMIX DMC-LC70 (11650 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC LUMIX DMC-LC70

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEVAAR Explosiegevaar wanneer de batterij op onjuiste wijze vervangen wordt. Vervang alleen door een zelfde soort batterij of equivalent, die door de fabrikant aanbevolen worden. Gooi de gebruikte batterijen weg zoals door de fabrikant voorgeschreven wordt. · Laat de batterij niet in een auto met gesloten deuren en ramen achter waar deze lange tijd wordt blootgesteld aan direct zonlicht. [. . . ] Aantal wordt lager als de intervallen langer zijn ­ 75 [82 2] foto's bij intervallen van 2 minuten 2 3 Schuif de batterij en de kaart volledig naar binnen (beide klikken vast) Sluit het deksel. Schuif naar de positie `LOCK'. Verwijdering · Schuif voor verwijdering van de batterij: · Druk de kaart: in het midden de hendel in de hendel omlaag om deze te richting van de pijl. 360 [380 ] min. Bovenstaande getallen kunnen lager zijn als het interval tussen opnamen groter is, u vaak flitst, inzoomt of LCD MODE gebruikt of de omgeving koud is (afhankelijk van daadwerkelijk gebruik). 2 DMC-TZ4 Tijdens het opladen en enige tijd daarna is de batterij warm. De batterij loopt leeg als deze lange tijd niet wordt gebruikt, zelfs nadat deze is opgeladen. Laad de batterij binnenshuis op met de oplader (10 °C t/m 35 °C). Het primaire circuit staat altijd onder spanning als het netsnoer is aangesloten op een stopcontact. (Als u de batterij vaak oplaadt, vermindert de maximale gebruikstijd en kan de batterij groter worden. ) Gebruik alleen Panasonic batterijen (CGA-S007E). Wanneer u andere batterijen gebruikt, kunnen we de kwaliteit van dit product niet garanderen. Verwijder de kaart of batterij niet als het apparaat aan staat of wanneer de statusindicator brandt (De camera kan onjuist gaan werken of de kaart/opgenomen gegevens kunnen beschadigd raken). De lees-/schrijfsnelheid van een Multimediakaart is trager dan die van een SDgeheugenkaart. Wanneer een Multimediakaart wordt gebruikt, kunnen de prestaties van bepaalde functies iets trager zijn dan beschreven. Bij gebruik van wordt automatisch geschakeld tussen (Auto) / (Auto/Rode-ogenreductie) / (Lngz. Er wordt bij en een tweede maal geflitst voor rodeogenreductie. Maak een foto Half indrukken (Stel scherp) U ziet gedurende 2 seconden het blauwe pictogram van de herkende scène. Volledig indrukken · Als u de camera ergens op richt, wordt de scène beoordeeld en worden automatisch de beste instellingen gekozen. Naast het automatische onderscheid van scènes worden automatisch `SLIMME ISO ', `I. CONTRAST', `STABILISATIE' en `CONTINU AF' gebruikt. ', `ASPECTRATIO', `BURSTFUNCTIE', `KLEURFUNCTIE ' en `STABILISATIE ' · Menu SET-UP: `KLOKINST. ', `WERELDTIJD', `REISDATUM', `TOON ' en `TAAL' De opties die u kunt instellen, variëren per opnamemodus. Welk scènetype wordt vastgesteld voor een onderwerp, is afhankelijk van de volgende omstandigheden. · Gezichtscontrast, kenmerken van onderwerp (grootte, afstand, kleur, beweging), zoomfactor, zonsondergang, zonsopgang, geringe helderheid, trillende camera. Als het gewenste scènetype niet wordt geselecteerd, kunt u het beste handmatig de bijbehorende opnamemodus selecteren. bij te groot gezicht ­ `i PORTRET' wordt Bij `i NACHTL. SCHAP' en `i MACRO' `i NACHTPORTRET' raden we u aan statief en zelfontspanner te gebruiken. Bij weinig cameratrilling (bijvoorbeeld bij gebruik van statief) is de sluitertijd maximaal 8 seconden met `i NACHTL. SCHAP'. · RICHTLIJNEN: · WITBALANS: AWB · KWALITEIT: (Fijn) 1 · AF MODE: (Gezichtsdetectie) 2 · AF ASS. LAMP: ON · MEETFUNCTIE: (Multiple) 1 Alleen 0, 3 M (standaard) 2 (9 punten) als gezicht niet kan worden herkend U kunt de volgende functies niet gebruiken. `HISTOGRAM', `BELICHTING', `AUTO BRACKET', `WB INSTELLEN', `DIG. [. . . ] U kunt sommige foto's die op de computer zijn bewerkt, niet op deze camera bekijken. Als u de OPNAME/WEERGAVE-schakelaar van op zet terwijl de camera is ingeschakeld, verdwijnt de lens na 15 seconden. Deze camera voldoet aan de DCF-norm (Design rule for Camera File System) zoals deze is vastgelegd door de Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) en aan de Exif-indeling (Exchangeable Image File Format). Bestanden die niet voldoen aan DCF kunnen niet worden afgespeeld. 26 VQT1P85 (DUT) (DUT) VQT1P85 27 Standaardbediening 7 Foto's verwijderen Diversen 1 De Gebruiksaanwijzing (PDF) lezen De foto's worden van de kaart verwijderd als de kaart in de camera is geplaatst, of uit het ingebouwde geheugen als deze niet is geplaatst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC LUMIX DMC-LC70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC LUMIX DMC-LC70 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag