Gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-LC50EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-LC50EG. Wij hopen dat dit PANASONIC LUMIX DMC-LC50EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-LC50EG te teleladen.


PANASONIC LUMIX DMC-LC50EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6213 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC LUMIX DMC-LC50EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAAT ONDERHOUD OVER AAN VAKBEKWAAM ONDERHOUDSPERSONEEL. Neem zorgvuldig het auteursrecht in acht. Het opnemen van reeds beschreven banden of schijven, of ander gepubliceerd of uitgezonden materiaal, voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik, kunnen een overtreding van het auteursrecht vormen. Zelfs voor priv-gebruik kan het opnemen van bepaald materiaal aan beperkingen onderhevig zijn. Houdt u er rekening mee dat de huidige bedieningselementen, de onderdelen, de menu-opties enz. [. . . ] vlak nadat u een reisdatum hebt ingesteld of als er een reisdatum is ingesteld. Wanneer de reisdatum ingesteld is, verschijnt [--] rechts onderaan op het scherm. - 75 - Gevorderd (Opname van beelden) De vertrekdatum wissen De reisdatum wordt automatisch gewist als de huidige datum later is dan de einddatum. Als u de reisdatum wil annuleren voordat uw vakantie voorbij is, kiest u [OFF] op de pagina die u ziet in stap 2 en drukt u vervolgens twee keer op [MENU/SET]. Aantekening De reisdatum wordt berekend aan de hand van de manier waarop de klok is ingesteld en de vertrekdatum die u hebt ingevoerd. Als u [WERELDTIJD] (P77) instelt op de reisbestemming, wordt de reisdatum berekend aan de hand van de datum in de klokinstelling en de reisbestemminginstelling. De ingestelde vertrekdatum wordt opgeslagen zelfs als het toestel uit wordt gezet. Als u een vertrekdatum hebt ingevoerd en u maakt een opname op een datum voor deze vertrekdatum, verschijnt een oranje [-] (minteken) en wordt de dag van de vakantie waarop u deze opname hebt gemaakt, niet opgeslagen. Als u een vertrekdatum instelt en de klokinstelling wijzigt op de datum en tijd van uw reisbestemming, verschijnt een wit [-] (minteken) en wordt de dag van de vakantie waarop u deze opname hebt gemaakt, niet opgeslagen als de datum van uw reisbestemming bijvoorbeeld n dag vroeger valt dan bijvoorbeeld de ingestelde vertrekdatum. Als u [REISDATUM] instelt op [OFF] zal het aantal dagen dat verstrijkt sinds de vertrekdatum niet opgeslagen worden, ook niet als u de reisdatum of de einddatum hebt ingesteld. Ook als u [REISDATUM] instelt op [SET] nadat u opnamen hebt gemaakt, zal op het scherm niet vermeld worden op welke dag van de vakantie u deze opnamen hebt gemaakt. - 76 - Gevorderd (Opname van beelden) Opnamedata/Tijden op Overzeese Reisbestemmingen (Wereldtijd) Voor details over de [SET-UP] menu-instellingen, P25 raadplegen. U kunt de plaatselijke tijden op de reisbestemmingen afbeelden en deze opnemen op de beelden die u maakt. Het toestel stelt automatisch de optimale ISO-gevoeligheid en sluitertijd in om bij de beweging te passen van het onderwerp en helderheid van de scne om de golfstoring van het onderwerp te minimaliseren. Toepasbare functies: [OFF]/[ ISOMAX ]/[ ISOMAX ]/[ ISOMAX ] 400 800 1600 De bovenste grens van de ISO-gevoeligheid kan ingesteld worden. Hoe hoger de waarde die ingesteld is voor de ISO-gevoeligheid, hoe meer golfstoring gereduceerd wordt maar hoe groter de hoeveelheid opnameruis is. Aantekening Afhankelijk van de helderheid en van de beweging van het voorwerp, kunt u beweging misschien niet voorkomen. Bewegingen zouden niet opgemerkt kunnen worden wanneer een bewegend onderwerp klein is, wanneer een bewegend onderwerp zich aan de rand bevindt van het scherm of wanneer een onderwerp bewogen wordt/zich beweegt op het precieze moment wanneer de ontspanknop helemaal ingedrukt wordt. Om beeldruis te voorkomen, raden we aan het niveau van de ISO-gevoeligheid af te doen nemen of [KLEURFUNCTIE] op [NATURAL] in te stellen. (P89) - 81 - Gevorderd (Opname van beelden) [GEVOELIGHEID] Voor details over [OPNAME] functiemenu, P25 raadplegen. Dit laat het aan de gevoeligheid voor licht (ISO-gevoeligheid) toe ingesteld te worden. Het instellen op een hoger figuur, staat u in staat ook op donkere plekken beelden te maken zonder dat de beelden donker worden. Toepasbare functies: [AUTO]/[100]/[200]/[400]/[800]/[1600] ISO-gevoeligheid Opnamelocatie (aangeraden) Sluitertijd Ruis 100 Wanneer het licht is (buiten) Langzaam Minder 1600 Wanneer het donker is Snel Verhoogd Aantekening Wanneer ingesteld op [AUTO], wordt de ISO-gevoeligheid automatisch afgesteld op een maximum van [ISO400] volgens de helderheid. (Deze kan afgesteld worden tot een maximum van [ISO1000] wanneer u de flits gebruikt. ) De gevoeligheid schakelt automatisch naar tussen [ISO1600] en [ISO6400] in [H. De instelling is niet beschikbaar wanneer [SLIMME ISO] gebruikt wordt. ([ ] is afgebeeld. ) Om beeldruis te voorkomen, raden we aan dat u of het niveau van de maximum ISO-gevoeligheid lager instelt of [KLEURFUNCTIE] instelt op [NATURAL] en dan beelden maakt. [. . . ] Als u het toestel niet voor lange tijd gebruikt, kan de klok opnieuw ingesteld worden. > Wanneer het bericht [AUB KLOK INSTELLEN] verschijnt, stel dan de klok opnieuw in. Wanneer u een opname maakt voordat de klok is ingesteld, wordt [0:00 0. de zoom, zijn ze enigszins vervormd en hebben de zones rondom het onderwerp kleuren die er in het echt niet zijn. Op sommige vergrotingniveaus, zijn de gemaakte beelden enigszins vervormd of zijn de randen en sommige andere zones in de beelden die gemaakt zijn verkleurd, maar dit is geen storing. Het inzoomen stopt onmiddellijk. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC LUMIX DMC-LC50EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC LUMIX DMC-LC50EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag