Gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-LC43E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-LC43E. Wij hopen dat dit PANASONIC LUMIX DMC-LC43E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-LC43E te teleladen.


PANASONIC LUMIX DMC-LC43E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11758 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC DMCLC43E (5797 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC LUMIX DMC-LC43E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het opnemen van voorgeregistreerde banden of schijven, of ander gepubliceerd of uitgezonden materiaal, voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik, kunnen een overtreding van het auteursrecht zijn. Zelfs voor privé-gebruik kan het opnemen van bepaald materiaal aan beperkingen onderhevig zijn. · Houd u er rekening mee dat de huidige bedieningselementen, de onderdelen, de menuopties enz. van uw digitale camera enigszins af kunnen wijken van de illustraties die in deze handleiding opgenomen zijn. [. . . ] · De waarden van scherpte, zoom en diafragma worden vastgezet op de instellingen die van toepassing zijn aan het begin van de opname (voor het eerste beeld). OFF 5 Druk op e/r om het item te selecteren en druk dan op [MENU/SET]. Indien de aspectratio staat ingesteld op [h] Item Beeldformaat fps 30fpsVGA 10fpsVGA 30fpsQVGA 10fpsQVGA 640 × 480 pixels 640 × 480 pixels 320 × 240 pixels 320 × 240 pixels 30 fps 10 fps 30 fps 10 fps - - Geavanceerd opnemen Indien de aspectratio staat ingesteld op [j] Item Beeldformaat fps 30fps16:9 10fps16:9 848 × 480 pixels 848 × 480 pixels 30 fps 10 fps · fps (frame per second); Dit verwijst naar het aantal gebruikte beelden per 1 seconde. · U kunt langere films opnemen met 10 fps, hoewel de beeldkwaliteit in dat geval lager is. · [10fpsQVGA]: De bestandsgrootte is kleiner, dus de bestanden zijn geschikt om als bijlage bij e-mail te versturen. Û Zet [ASPECTRATIO] op [h] en [FOTOMODE] op [30fpsQVGA] of [10fpsQVGA] (320 × 240 pixels) bij opname van bewegende beelden in het interne geheugen. 6 Druk op [MENU/SET] om het menu te sluiten. · U kunt ook de ontspanknop halfweg indrukken om het menu te sluiten. · Als u de optische beeldstabilisatiefunctie gebruikt is alleen [MODE 1] beschikbaar in de bewegend beeldmodus. · De resterende opnameduur die op de LCD wordt weergegeven loopt wellicht niet regelmatig terug. · Met deze camera kunt u geen bewegende beelden opnemen als u een MultiMediaCard gebruikt. · Wanneer [FOTOMODE] is ingesteld op [30fpsVGA] of [30fps16:9], dan raden wij u aan om kaarten te gebruiken die minimaal "10 MB/s" of hogere snelheden gebruiken (dit staat afgedrukt op de verpakking) voor de beste resultaten. · Afhankelijk van het type SD-geheugenkaart of SDHC-geheugenkaart, is het mogelijk dat de opname halverwege stopt. · We adviseren het gebruik van de Panasonic SD-geheugenkaart/SDHC geheugenkaart. · Afhankelijk van het type kaart dat u gebruikt, kan de kaartaanduiding even op het scherm zichtbaar worden na het opnemen van de bewegende beelden. Alleen de maximum beschikbare opnametijd voor 2 GB verschijnt op het scherm. (DMC-LS80GC/DMC-LS80SG/LUMIX DMC-LC43EPL) · U kunt tot 15 minuten lang continu bewegende beelden opnemen. Als u [WERELDTIJD] instelt volgens de reisbestemming, wordt de reisdatum berekend volgens de datum in de klokinstelling en de instelling van de reisbestemming. · De instelling voor de reisdatum blijft behouden, ook al wordt de camera uitgezet. · Als u een vertrekdatum instelt en vervolgens een foto maakt op een datum vóór deze vertrekdatum, wordt [-] (minus) in oranje weergegeven en wordt dat van de vakantie waarop u de foto hebt gemaakt, niet opgeslagen. · Als u een vertrekdatum instelt en vervolgens de klokinstelling wijzigt naar de datum en de tijd op de reisbestemming, wordt[-] (min) in het wit weergeven en wordt de dag van de vakantie waarop u de foto hebt gemaakt, opgeslagen wanneer de datum op uw reisbestemming bijvoorbeeld één dag voor de vertrekdatum is. · Als [REISDATUM] is ingesteld op [OFF], wordt het aantal dagen dat is verstreken sinds de vertrekdatum, niet opgeslagen, zelfs als u de reisdatum of de klok hebt ingesteld. Zelfs als[REISDATUM] is ingesteld op [SET] nadat de foto's zijn gemaakt, wordt de dag van de vakantie waarop u ze hebt gemaakt, niet weergegeven. · Stel de klok in als het bericht "AUB KLOK INSTELLEN" verschijnt. · De reisdata worden ook gebruikt in de slim modus [ ]. - - Geavanceerd opnemen De tijd op de reisbestemming weergeven Als u uw tijdzone en de zone van de reisbestemming instelt wanneer u naar het buitenland reist, kan de lokale tijd op de bestemming worden weergegeven op het scherm en op de gemaakte foto's worden opgenomen. · Selecteer [KLOKINST. ] om de huidige datum en tijd vooraf in te stellen. P17 De thuiszone instellen [HOME] (Voer de stappen 1, 2 en 3 uit. ) 1 Druk op r om [HOME] te selecteren en druk dan op [MENU/SET]. WERELDTIJD BESTEMMING HOME 10:00 15. 2 Druk op r om [SET-UP] -menu pictogram te selecteren [ ] en druk vervolgens op q. [. . . ] Stel de klok opnieuw in wanneer het bericht [AUB KLOK INSTELLEN] verschijnt. (P17) Wanneer u een foto neemt voordat de klok is ingesteld, wordt [0:00 0. Beelden kunnen met enige vervorming zijn genomen afhankelijk van de zoomratio. Deze vervorming neemt toe als u dichter bij het onderwerp komt, maar is geen storing. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC LUMIX DMC-LC43E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC LUMIX DMC-LC43E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag