Gebruiksaanwijzing PANASONIC DMCG10KEG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMCG10KEG. Wij hopen dat dit PANASONIC DMCG10KEG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMCG10KEG te teleladen.


PANASONIC DMCG10KEG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (17299 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DMCG10KEG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Digitale Camera/Lenskit Model Nr. DMC-G10K Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Web Site: http://www. panasonic-europe. com EG VQT2S69 Geachte Klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor de aanschaf van deze Panasonic Digitale Fotocamera. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Houdt u er rekening mee dat de huidige bedieningselementen, de onderdelen, de menu-opties enz. van uw Digitale Camera enigszins af kunnen wijken van de illustraties die in deze Handleiding voor Gebruik opgenomen zijn. [. . . ] LAMP] Druk op [MENU/SET] om de instellingen in te voeren. A Het opslaan van de geselecteerde standaard instellingen wordt afgebeeld op het scherm. Wanneer de menu-instellingen worden gewijzigd Zelfs als de menuinstellingen tijdelijk veranderd worden terwijl [ INGESTELD1], [ INGESTELD2] of [ INGESTELD3] geselecteerd is, zal wat geregistreerd is onveranderd blijven. Om opgeslagen gegevens te wijzigen, schrijft u ze over met [GEH VOORK INST] (P99) op het [VOORKEUZE]-menu. Aantekening U kunt de instellingen van de volgende menu-onderdelen niet registreren als voorkeursfunctie. Als ze worden veranderd, worden andere opnamefuncties ook benvloed. RESET], [RESETTEN], [TAAL] en [SCNEMENU] [BABY1]/[BABY2] of [HUISDIER] verjaardag- en naaminstellingen in scnefunctie Gegevens geregistreerd met [GEZICHT HERK. ] 100 VQT2S69 Gevorderd (Opname van beelden) [OPNAME] Mode: Gevorderd (Opname van beelden) ( alleen als de functieknop op [ ] staat) Bewegende beelden De functies die beschikbaar zijn tijdens het opnemen van video's zijn anders al naargelang de gebruikte lens en het werkgeluid van de lens kan opgenomen worden. Raadpleeg pagina 15 voor details. Stel de functieknop in op [n]. Als op de [] knop gedrukt wordt terwijl de functieknop op [n] staat, zullen de videobeelden de instelling van Intelligent Auto hebben. (P102) Instellen op Scherpstelmodus. Over de instellingen van de focusfunctie Scherpstellen verandert afhankelijk van de instelling van de scherpstelmodus en de [CONTINU AF] instelling (P124) in het [BEWEGEND BEELD] modusmenu. Focus-functie [CONTINU AF] ON AFS/AFC OFF MF ON OFF Instellingen U kunt het toestel continu doen scherpstellen. Of u kunt het toestel scherp doen stellen wanneer u de ontspanknop tot de helft indrukt. U kunt het toestel doen scherpstellen wanneer de ontspanknop tot de helft ingedrukt wordt. U kunt handmatig scherpstellen. Afhankelijk van de opnameomstandigheden of de gebruikte lens kan het werkgeluid opgenomen worden als Auto Focus gebruikt wordt tijdens het opnemen van een video. Er wordt aanbevolen op te nemen met [CONTINU AF] (P124) op [OFF] als u het geluid van de werking hinderlijk vindt, om te voorkomen dat het lensgeluid opgenomen wordt. Druk de opspanknop half in om scherp te stellen en druk hem dan helemaal in om beelden te maken. A Verstreken opnametijd B Beschikbare opnametijd AC Na het geheel indrukken van de ontspanknop, deze Dit toestel neemt tegelijkertijd het geluid op met de onmiddellijk loslaten. B ingebouwde microfoon. (Bewegende beelden kunnen niet worden opgenomen zonder geluid. ) De indicator van de opnamestaat (rood) C zal flitsen tijdens het opnemen van bewegende beelden. Druk de opspanknop half in als u niet goed scherp kunt stellen. VQT2S69 101 Gevorderd (Opname van beelden) De ontspanknop helemaal indrukken om de opname te stoppen. Er zal een geluid gehoord worden als de sluiterknop volledig ingedrukt wordt om de opname van de video te starten of te stoppen. Als de kaart vol raakt tijdens het opnemen, stopt het toestel automatisch met opnemen. Over de reductiefunctie van beeldflikkering Als het beeld tijdens het opnemen van films flikkert of strepen vertoont, kan de functie voor het reduceren van beeldflikkering op [ON] gezet worden. De functie voor het reduceren van beeldflikkering zal gedwongen geactiveerd worden en 2 Draai aan de functieknop op de achterkant. Het is mogelijk om de sluitersnelheid in te stellen op 1/50, 1/60, 1/100, of 1/120 en om de optimale instelling te maken door naar het beeldscherm te kijken. de sluitertijd aangepast worden naar 1/120. Wanneer u instelt op intelligente automatische functie Wanneer intelligente automatische functie geselecteerd is in stap 1, kan bewegend beeldopname die bij het onderwerp of opnamesituatie hoort uitgevoerd worden. Scnedetectie Wanneer het toestel de optimale scne identificeert, wordt de icoon van de scne in kwestie in het blauw gedurende 2 seconden afgebeeld, waarna die terugkeert naar zijn gewoonlijke rode kleur. > [i-PORTRET] [i-LANDSCHAP] [i-ZACHT LICHT] [i-MACRO] [] is ingesteld als geen van de scnes van toepassing zijn en de standaardinstellingen Wanneer [ ingesteld zijn. ] geselecteerd is, vindt het toestel automatisch het gezicht van een persoon, en zullen de focus en de belichting afgesteld worden. (Gezichtsdetectie) (P70) Aantekening Raadpleeg P41 voor instellingen in de Intelligente automatische functie. Wegens omstandigheden zoals de hieronder genoemde, kan er een andere scne gedentificeerd worden voor hetzelfde onderwerp. Onderwerpomstandigheden: Wanneer het gezicht helder of donker is, De grootte van het onderwerp, De kleur van het onderwerp, De afstand tot het onderwerp, Het contrast van het onderwerp, Wanneer het onderwerp beweegt Opnameomstandigheden: Zonsondergang, Zonsopgang, In omstandigheden met weinig licht, Als de camera heen en weer wordt geschud, Als de zoom wordt gebruikt 102 VQT2S69 Gevorderd (Opname van beelden) Het veranderen van de instellingen voor de opnamekwaliteit Selecteer [OPN. (P28) Op 3/4 drukken om het onderdeel te kiezen en vervolgens op [MENU/SET] drukken. Onderdeel ([HD]) ([WVGA]) Beeldgrootte 1280k720 pixels 848k480 pixels 640k480 pixels 320k240 pixels fps 30 30 30 30 Aspectratio 16:9 4:3 ([VGA]) ([QVGA]) Dit item kan niet ingesteld worden in de Intelligent automatische functie. [. . . ] (P35) ] en kies dan het [~] Een gedeelte van het beeld knippert in zwart en wit. (P125) Is de [HIGHLIGHT] ingesteld op [ON]? VQT2S69 181 Overige Een rode lamp gaat soms aan wanneer de ontspanknop tot de helft ingedrukt wordt. Op donkere plekken gaat de AF-lamp (P127) branden om gemakkelijker op het object scherp te stellen. De AF-lamp gaat niet aan. Dit heeft geen invloed op de prestaties of de kwaliteit van het toestel. De klok is opnieuw ingesteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DMCG10KEG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DMCG10KEG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag