Gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-FX55

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-FX55. Wij hopen dat dit PANASONIC LUMIX DMC-FX55 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-FX55 te teleladen.


PANASONIC LUMIX DMC-FX55 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10813 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC LUMIX DMC-FX55 (10671 ko)
   PANASONIC LUMIX DMC-FX55 (3620 ko)
   PANASONIC LUMIX DMC-FX55 (5997 ko)
   PANASONIC LUMIX DMC-FX55 (15339 ko)
   PANASONIC LUMIX DMC-FX55 (10353 ko)
   PANASONIC LUMIX DMC-FX55 (10209 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC LUMIX DMC-FX55

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Omslag Gebruiksaanwijzing Digitale Camera Model Nr. DMC-FX55 Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. QuickTime en het QuickTime-logo zijn merken of geregistreerde merken van Apple Inc. VQT1K66 Voor Gebruik Voor Gebruik Geachte Klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor de aanschaf van deze Panasonic Digitale Fotocamera. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Informatie voor Uw Veiligheid WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF PRODUCTBESCHADIGING TE VERKLEINEN, · STELT U DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN, VOCHT, DRUPPELS OF SPETTERS, EN MAG U GEEN VOORWERPEN WAARIN EEN VLOEISTOF ZIT BOVENOP HET APPARAAT PLAATSEN. ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN WORDEN ONDERHOUDEN. [. . . ] · Scherpstellen op het object en op de ontspanknop drukken om de opname te starten. · Als u op [MENU/SET] drukt tijdens het geluidsopname, wordt het geluidsopname geannuleerd. · Het geluid wordt afzonderlijk van [AUDIO OPNAME] (P89) in de klembordfunctie ingesteld. · U kunt geen opnamen maken met geluid in auto bracket, burstfuncti, [HI-SPEED BURST] of [STERRENHEMEL] in de scènefunctie. · De volgende functies kunt u niet gebruiken met bewegende beelden met geluid. RS. ] ­ [BIJSNIJD. ] ­ [ASPECT CONV. ] - 82 - Gevorderd (Opname van opnamen) [AF MODE] De scherpstellingsmethode instellen 1-zone-focussing: Het toestel stelt scherp op het object in de AF-zone in het midden van het scherm. Punt-focussing: Het toestel stelt scherp op een beperkte en nauwe zone op het scherm. Over gezichtherkenning Deze functie spoort een gezicht op van een persoon in de beeldzone zodat de focus op gepaste wijze aangepast kan worden. Dit is vooral effectief bij het voorkomen van fouten zoals wanneer er scherpgesteld wordt op de achtergrond wanneer u een herdenking foto maakt. · Wanneer de camera het gezicht van een persoon waarneemt, wordt de volgende gekleurde AF-zone afgebeeld. Geel: Wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt, wordt het kader groen wanneer de camera scherp stelt. Wit: Wordt afgebeeld wanneer er meer dan één gezicht wordt waargenomen. Er wordt ook scherp gesteld op andere gezichten die zich op dezelfde afstand bevinden als de gezichten binnen de gele AF-zones. · Er worden maximaal 15 AF-zones afgebeeld. Op [ ] drukken om het [OPNAME] functiemenu af te beelden en het in te stellen onderdeel te kiezen. (P75) De functie kiezen die overeenkomt met de opnamecondities en de samenstelling. MENU /SET Gezichtsherkenning: De camera vindt automatisch het gezicht van de persoon. De focus en de belichting worden ingesteld op de waarden die het best passen bij dat gezicht, ongeacht waar het gezicht zich in het beeld bevindt. 5-zone-focussing: De camera stelt scherp op één van de 5 punten van de focuszones. Dit werkt wanneer het voorwerp zich niet in het midden van het scherm bevindt. 3-zone-focussing (Hoge snelheid): Het toestel stelt snel scherp op één van de 3 punten van de focuszones. Dit werkt wanneer het object zich niet in het midden van het scherm bevindt. 1-zone-focussing (Hoge snelheid): Het toestel stelt snel scherp es op het object in de AF-zone in het midden van het scherm. - 83 - Gevorderd (Opname van opnamen) · Bij sommige opnameomstandigheden, waaronder de onderstaande, werkt de gezichtsherkenningsfunctie mogelijk niet waardoor gezichten niet kunnen worden gevonden. ­ Wanneer het gezicht niet naar het toestel gericht is ­ Wanneer het gezicht op een hoek is ­ Wanneer het gezicht extreem helder of donker is ­ Wanneer de gezichten weinig contrast hebben ­ Wanneer de gezichtstrekken verborgen zijn achter een zonnebril enz. [. . . ] Als u echter de camera weer aan zet en opnamen maakt, zullen de opgeslagen mapnummers verschillen van de vorige mapnummers. · Opnamen die bewerkt of omgedraaid zijn met een PC kunnen zwart afgebeeld worden tijdens het terugspelen (P39), in de meervoudige terugspeelfunctie (P93) en in de kalenderterugspeelfunctie (P94). · De lenscilinder trekt zich ongeveer 15 seconden nadat u overschakelt van de [OPNAME]- naar de [AFSPELEN]-functie terug. - 148 - Overige Overige Aantal mogelijke opnamen en beschikbare opnametijd · Het aantal mogelijke opnamen en de opnametijd zijn correct bij benadering. (Ze wijzigen afhankelijk van de opnamecondities en het kaarttype. ) · Het aantal mogelijke opnamen en de beschikbare opnametijd variëren afhankelijk van de onderwerpen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC LUMIX DMC-FX55

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC LUMIX DMC-FX55 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag