Gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-FX520

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-FX520. Wij hopen dat dit PANASONIC LUMIX DMC-FX520 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-FX520 te teleladen.


PANASONIC LUMIX DMC-FX520 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6880 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC LUMIX DMC-FX520 (9978 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC LUMIX DMC-FX520

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Digitale Camera Model Nr. DMC-FX500/DMC-FX520 Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. QuickTime en het QuickTime-logo zijn merken of geregistreerde merken van Apple Inc. VQT1Q60 Voor Gebruik Voor Gebruik Geachte Klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor de aanschaf van deze Panasonic Digitale Fotocamera. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Informatie voor Uw Veiligheid WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF PRODUCTBESCHADIGING TE VERKLEINEN, STELT U DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN, VOCHT, DRUPPELS OF SPETTERS, EN MAG U GEEN VOORWERPEN WAARIN EEN VLOEISTOF ZIT BOVENOP HET APPARAAT PLAATSEN. ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN WORDEN ONDERHOUDEN. [. . . ] Als u het zomeruur instelt voor uw woongebied, betekent dit niet dat de huidige tijd een uur vooruit wordt gezet. Zet zelf de klok n uur vooruit. - 85 - Gevorderd (Opname van beelden) 4 Verplaats 3 om [BESTEMMING] te kiezen en vervolgens op [MENU/SET] om dit in te stellen. C Afhankelijk van de instelling verschijnt de tijd in uw vakantiebestemmingsgebied of uw eigen woongebied op het scherm. C D 5 Verplaats 2/1 om de zone van uw reisbestemming te kiezen en dan op [MENU/ SET]. E D Huidige tijd van de bestemmingszone E Tijdsverschil Als het zomeruur [ ] gebruikt wordt op de reisbestemming, 3 verplaatsen. (De tijd wordt n uur vooruit gezet. ) Verplaats 3 opnieuw om terug te keren naar de originele tijd. 6 Op [MENU/SET] drukken om het menu te sluiten. Aantekening Zet de instelling terug naar [HOME] wanneer de vakantie beindigd is d. m. v. Als [HOME] al ingesteld is, alleen de reisbestemming veranderen en gebruiken. Als uw reisbestemming niet in de lijst van gebieden op het scherm staat, stelt u het tijdverschil tussen uw eigen zone en uw reisbestemming in. Het pictogram van de reisbestemming ["] verschijnt als u beelden afspeelt die u tijdens uw reis hebt gemaakt. - 86 - Gevorderd (Opname van beelden) Het functiemenu [OPNAME] gebruiken [FOTO RES. ] Voor gedetailleerde informatie over [OPNAME] functiemenu, P26 raadplegen. Hoe hoger het aantal pixels, hoe fijner het detail van de beelden zal blijken zelfs wanneer ze afgedrukt worden op grote vellen. Toepasbare functies: 񳱴 Aspectratio [X]. Dit item kan niet ingesteld worden in de intelligente automatische functie. (10M) (7M (5M (3M (2M (0, 3M ) ) ) ) ) 3648k2736 pixels 3072k2304 pixels 2560k1920 pixels 2048k1536 pixels 1600k1200 pixels 640k480 pixels Aspectratio [Y]. (9M) (6M (4, 5M (2, 5M ) ) ) 3648k2432 pixels 3072k2048 pixels 2560k1712 pixels 2048k1360 pixels Aspectratio [W]. (7, 5M) (5, 5M (3, 5M (2M ) ) ) 3648k2056 pixels 3072k1728 pixels 2560k1440 pixels 1920k1080 pixels - 87 - Gevorderd (Opname van beelden) Aantekening "EZ" is een afkorting van "Extra optical Zoom". Een digitaal beeld is opgemaakt uit talrijke punten die pixels heten. Hoe groter het aantal pixels, hoe fijner het beeld zal zijn wanneer deze afgedrukt wordt op een groot stuk papier of afgebeeld wordt op een PC monitor. A Heel veel pixels (Fijn) B Weinig pixels (Grof) Deze opnamen zijn voorbeelden van dit effect. GEVOELIGH. ] of [HI-SPEED BURST] in de scnefunctie, daarom wordt de grootte voor [ ] niet afgebeeld. Beelden kunnen mozasch lijken afhankelijk van het object en de opnamecondities. P163 lezen voor informatie over het aantal opnamen. [KWALITEIT] Voor gedetailleerde informatie over [OPNAME] functiemenu, P26 raadplegen. De compressiesnelheid instellen waarop de beelden opgeslagen moeten worden. Toepasbare functies: [A]: [>]: Fijn (wanneer u de prioriteit geeft aan de beeldkwaliteit) Standaard (wanneer u de standaard beeldkwaliteit gebruikt en het aantal op te nemen beelden vergroot zonder het aantal pixels te veranderen) Aantekening P163 lezen voor informatie over het aantal opnamen. - 88 - Gevorderd (Opname van beelden) [ASPECTRATIO] Voor gedetailleerde informatie over [OPNAME] functiemenu, P26 raadplegen. Dit biedt u de mogelijkheid de aspectratio van de beelden te kiezen die het best bij het afdrukken of het terugspelen past. Toepasbare functies: 񳱴n [X]: [ASPECTRATIO] van een 4:3 TV [Y]: [ASPECTRATIO] van een 35 mm filmcamera [W]: [ASPECTRATIO] van een hoge-definitie TV, etc. [X] [Y] (alleen stilstaande beelden) [W] Aantekening De uiteinden van de opgenomen beelden kunnen er afgeknipt worden bij het afdrukken, controleer daarom voordat u afdrukt/laat afdrukken. (P160) [SLIMME ISO] Voor gedetailleerde informatie over [OPNAME] functiemenu, P26 raadplegen. Het toestel stelt automatisch de optimale ISO-gevoeligheid en sluitertijd in om bij de beweging te passen van het onderwerp en helderheid van de scne om de golfstoring van het onderwerp te minimaliseren. Toepasbare functies: [OFF]/[ ISOMAX ]/[ ISOMAX ]/[ ISOMAX ] 400 800 1600 De bovenste grens van de ISO-gevoeligheid kan ingesteld worden. Hoe hoger de waarde die ingesteld is voor de ISO-gevoeligheid, hoe meer golfstoring gereduceerd wordt maar hoe groter de hoeveelheid opnameruis is. Aantekening Afhankelijk van de helderheid en van de beweging van het voorwerp, kunt u beweging misschien niet voorkomen. Bewegingen zouden niet opgemerkt kunnen worden wanneer een bewegend onderwerp klein is, wanneer een bewegend onderwerp zich aan de rand bevindt van het scherm of wanneer een onderwerp bewogen wordt/zich beweegt op het precieze moment wanneer de ontspanknop helemaal ingedrukt wordt. [. . . ] Wanneer de helderheid verandert wegens bewegen van de zoom of het toestel enz. , kan de lens klikken en kan het beeld op het scherm drastisch veranderen. Het geluid wordt veroorzaakt door de automatische afstelling van de opening. Als u het toestel niet voor lange tijd gebruikt, kan de klok opnieuw ingesteld worden. > Wanneer het bericht [AUB KLOK INSTELLEN] verschijnt, de klok opnieuw instellen. (P23) Wanneer u een beeld maakt voordat u de klok instelt, wordt [0:00 0. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC LUMIX DMC-FX520

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC LUMIX DMC-FX520 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag