Gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-FX2EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-FX2EG. Wij hopen dat dit PANASONIC LUMIX DMC-FX2EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-FX2EG te teleladen.


PANASONIC LUMIX DMC-FX2EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6828 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC LUMIX DMC-FX2EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Digitale Fotocamera Model Nr. DMC-FX7EG DMC-FX2EG Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Web Site: http://www. panasonic-europe. com VQT0M24 Voor Gebruik Voor Gebruik Geachte Klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor de aanschaf van deze Panasonic Digitale Fotocamera. Leest u deze Handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. · SD Logo is een handelsmerk. · Andere namen, bedrijfsnamen en productnamen die in deze handleiding voorkomen, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de betreffende bedrijven. HET STOPCONTACT MOET IN DE NABIJHEID VAN DE APPARATUUR GEÏNSTALLEERD WORDEN EN MOET MAKKELIJK TOEGANKELIJK ZIJN. Informatie voor Uw Veiligheid WAARSCHUWING OM HET RISICO OP BRAND OF SCHOKKEN EN STORENDE INTERFERENTIES TE BEPERKEN, DIENT U ALLEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE AANBEVOLEN ACCESSOIRES EN DE APPARATUUR NIET BLOOT TE STELLEN AAN REGEN OF VOCHT. [. . . ] · [30fps]: De beweging van een opgenomen beeld is soepel, maar de bestandgrootte is groot. · fps (frame per seconde); Dit verwijst naar het aantal frames gebruikt in 1 seconde. · Sluit het menu door tot de helft op de ontspanknop of op de [MENU] knop te drukken nadat u de instelling af heeft. 49 Opname van opnamen (gevorderd) 2 Druk de ontspanknop tot de helft in. Beschikbare opnametijd (seconden) SD Geheugenkaartverm ogen 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB Bewegingssnelheid (sec. ) 10fps 75 160 350 720 1450 2950 5700 30fps 25 55 120 240 480 1020 1950 · Is de scherpte ingesteld dan gaat de betreffende aanduiding 1 branden. · De resterende opnametijd (benadering) verschijnt op het scherm. · De resterende opnametijd (benadering) verschijnt op het scherm. · De op te nemen tijd is een benadering. 3 Druk de ontspanknop geheel in om de opname te beginnen. 35S · De geluidsopname start tegelijk vanaf de ingebouwde microfoon van de fotocamera. (DMC-FX7) · Drukt u de ontspanknop nu weer geheel in, dan stopt de opname. · Als de geheugenkaart vol wordt tijdens opname, stopt deze automatisch. · U kunt audio opnemen op DMC-FX7. Wanneer u de audio wilt afspelen, de fotocamera aan TV (P81) of PC (P84) verbinden. · De bewegende beelden kunnen niet opgenomen worden zonder audio op DMC-FX7. · Als u, na opname van bewegende beelden, de MultiMediaCard gebruikt, kan het zijn dat de kaarttoegangsaanduiding even verschijnt; dit is echter geen storing. · De instellingen van autofocus/zoom/ lensopeningen zijn vastgezet op wat deze zijn wanneer opnemen begint (in het eerste frame). · Als u een kaart gebruikt met weinig vermogen, kan het opnemen stoppen terwijl u bewegende beelden opneemt afhankelijk van het kaarttype. 50 Opname van opnamen (gevorderd) · Wanneer bewegende beelden die met deze fotocamera opgenomen zijn teruggespeeld worden op andere apparatuur, kan het zijn dat de kwaliteit van opnamen en geluiden (Alleen DMC-FX7) verslechterd is of dat deze niet teruggespeeld kunnen worden. · De bewegende beelden opgenomen met instelling [MOTION RATE] op [30fps] kunnen niet teruggespeeld worden op een fotocamera die geen [30fps] bewegingsnelheid aankan. · U kunt [MODE2] niet instellen op de Optische Stabilizerfunctie. · Houd de fotocamera weg van gemagnetiseerde apparatuur of apparatuur dat elektromagnetische golven (b. v. een microwave-oven, TV, mobile telefoon of videospelletjesapparatuur, etc. ) genereert. Doet u dat niet, dan kunnen opnamen en geluiden (Alleen DMC-FX7) vervormd worden wegens elektromagnetische golfradiatie. Scènefunctie Druk op de [MENU] knop om het scènemenu af te beelden. Wanneer [SCENE MENU] (P22) op het [SETUP] menu op [AUTO] ingesteld wordt, de functieknop instellen op [ ] om het scènemenu automatisch af te beelden. Menuitems SCENE MODE PORTRAIT SPORTS SCENERY SELECT MENU 1/3 SET MENU MENU · Selecteer een menuitem met 3/4 en druk op 1 om e instelling te bepalen. · Wanneer u het zoomhendeltje richting T draait, kan de pagina van het menuscherm vooruit gespoeld worden. (en andersom) · Als u op de [MENU] knop drukt terwijl het scènemenu afgebeeld wordt, kunt u het [SETUP] menu (P19) en het [REC] functiemenu (P58) instellen. 51 Opname van opnamen (gevorderd) Portretfunctie : [PORTRAIT] (P52) : [SPORTS] (P53) : [SCENERY] (P53) : [NIGHT SCENERY] (P54) 1600 Deze functie laat het u toe het onderwerp uit een achtergrond te doen springen en de belichting en de tint aan te passen om een gezond uiterlijk op het onderwerp te verkrijgen. : [NIGHT PORTRAIT] (P54) : [FIREWORKS] (P55) : [PARTY] (P55) : [SNOW] (P56) : [SELF PORTRAIT] (P56) 19 · De volgende functies kunnen niet ingesteld worden in scènefunctie. ­ Witbalans (P59) ­ ISO gevoeligheid (P61) ­ Kleureffect (P65) ­ Instelling van de opname (P65) Techniek voor Portretfunctie Om deze functie effectiever te maken: 1 Roteer het zoomhendeltje zo ver mogelijk naar Tele. [. . . ] gewenste taal in te stellen. 97 Andere Condities Het onderwerp is niet goed gefocust. Oorzaken Het focusbereik varieert afhankelijk van de opnamefunctie. Roteer de functieknop om de juiste functie in te stellen voor de afstand vanaf het onderwerp. (P29) Wanneer u niet op het onderwerp kunt focussen zelfs als u het velen keren geprobeerd heeft, de fotocamera één keer uitzetten en deze opnieuw aanzetten. De opgenomen opname is wazig. Wanneer u een opname maakt in beschaduwde zones of binnen, wordt de sluitertijd langzaam en zou de optische Beeldstabilisator-functie niet juist kunnen werken. In dit geval raden we aan de fotocamera met beide handen stevig vast te houden om opnamen (P26) te maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC LUMIX DMC-FX2EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC LUMIX DMC-FX2EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag