Gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-FX180

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-FX180. Wij hopen dat dit PANASONIC LUMIX DMC-FX180 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-FX180 te teleladen.


PANASONIC LUMIX DMC-FX180 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12287 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC LUMIX DMC-FX180 (12334 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC LUMIX DMC-FX180

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Digitale Camera Model Nr. DMC-FX150/DMC-FX180 Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. QuickTime en het QuickTime-logo zijn merken of geregistreerde merken van Apple Inc. VQT1T13 Geachte Klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor de aanschaf van deze Panasonic Digitale Fotocamera. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Voor Gebruik Voor Gebruik Informatie voor Uw Veiligheid WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF PRODUCTBESCHADIGING TE VERKLEINEN, STELT U DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN, VOCHT, DRUPPELS OF SPETTERS, EN MAG U GEEN VOORWERPEN WAARIN EEN VLOEISTOF ZIT BOVENOP HET APPARAAT PLAATSEN. ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN WORDEN ONDERHOUDEN. [. . . ] A Heel veel pixels (Fijn) B Weinig pixels (Grof) Deze opnamen zijn voorbeelden van dit effect. GEVOELIGH. ], [HI-SPEED BURST], [FLITS-BURST], [SPELDENPRIK] of [ZANDSTRAAL] in de scnefunctie, daarom wordt de beeldgrootte voor [ ] niet afgebeeld. Beelden kunnen mozasch lijken afhankelijk van het object en de opnamecondities. P164 lezen voor informatie over het aantal opnamen. [KWALITEIT] Voor details over [OPNAME] functiemenu, P24 raadplegen. De compressiesnelheid instellen waarop de beelden opgeslagen moeten worden. Toepasbare functies: [A]: [>]: [ [ Fijn (wanneer u de prioriteit geeft aan de beeldkwaliteit) Standaard (wanneer u de standaard beeldkwaliteit gebruikt en het aantal op te nemen beelden vergroot zonder het aantal pixels te veranderen) ]: RAW file (Wanneer het beeld bewerkt moet worden met een PC in hoge kwaliteit)1 ]: RAWiJPEG-bestand: (In toevoeging op de [RAW] instellingen, wordt een standaard equivalent JPEG-beeld tegelijkertijd gecreerd. )2 1 Deze is vastgesteld op maximum opneembare pixels van elke aspectratio ( , , ). 2 als u een RAW-bestand wist van het toestel, zal het overeenkomstige JPEG-beeld ook gewist worden. Aantekening Als er een RAW-beeld opgenomen wordt met het ingebouwde geheugen, zal het tijd vergen om P164 lezen voor informatie over het aantal opnamen. U kunt geavanceerdere opnamebewerking genieten als u RAW files gebruikt. U kunt RAW files opslaan in een fileformaat (JPEG, TIFF etc. ) dat afgebeeld kan worden op uw PC etc. , deze ontwikkelen en bewerken m. b. v. de software "SILKYPIX Developer Studio" van Ichikawa Soft Laboratory op de CD-ROM (meegeleverd). Het volgende [AFSPELEN] functiemenu kan gebruikt worden voor [ ] of [ ]. [KALENDER] [ROTEREN] [BEVEILIGEN] de beeldgegevens te schrijven. - 86 - Gevorderd (Opname van beelden) [ASPECTRATIO] Voor details over [OPNAME] functiemenu, P24 raadplegen. Dit biedt u de mogelijkheid de aspectratio van de beelden te kiezen die het best bij het afdrukken of het terugspelen past. Toepasbare functies: 񳲿 [X]: [ASPECTRATIO] van een 4:3 TV [Y]: [ASPECTRATIO] van een 35 mm filmcamera [W]: [ASPECTRATIO] van een hoge-definitie TV, enz. [X] [Y] [W] Aantekening De uiteinden van de opgenomen beelden kunnen er afgeknipt worden bij het afdrukken, controleer daarom voordat u afdrukt/laat afdrukken. (P161) [SLIMME ISO] Voor details over [OPNAME] functiemenu, P24 raadplegen. Het toestel stelt automatisch de optimale ISO-gevoeligheid en sluitertijd in om bij de beweging te passen van het onderwerp en helderheid van de scne om de golfstoring van het onderwerp te minimaliseren. Toepasbare functies: [OFF]/[ON] Aantekening Afhankelijk van de helderheid en van de beweging van het voorwerp, kunt u beweging Bewegingen zouden niet opgemerkt kunnen worden wanneer een bewegend onderwerp klein is, wanneer een bewegend onderwerp zich aan de rand bevindt van het scherm of wanneer een onderwerp bewogen wordt/zich beweegt op het precieze moment wanneer de ontspanknop helemaal ingedrukt wordt. Wanneer [SLIMME ISO] op [ON], staat, is de maximum ISO-gevoeligheid beperkt tot de waarde die ingesteld is in [ISO-LIMIET INST. ]. Wanneer [ISO-LIMIET INST. ] ingesteld is op [AUTO], is de ISO-limiet automatisch ingesteld op een maximum van [ISO800]. misschien niet voorkomen. - 87 - Gevorderd (Opname van beelden) [GEVOELIGHEID] Voor details over [OPNAME] functiemenu, P24 raadplegen. Dit laat het aan de gevoeligheid voor licht (ISO-gevoeligheid) toe ingesteld te worden. Het instellen op een hoger figuur, staat u in staat ook op donkere plekken beelden te maken zonder dat de beelden donker worden. [. . . ] Wanneer de helderheid verandert wegens bewegen van de zoom of het toestel enz. , kan de lens klikken en kan het beeld op het scherm drastisch veranderen. Het geluid wordt veroorzaakt door de automatische afstelling van de opening. Als u het toestel niet voor lange tijd gebruikt, kan de klok opnieuw ingesteld worden. > Wanneer het bericht [AUB KLOK INSTELLEN] verschijnt, stel dan de klok opnieuw in. Wanneer u een opname maakt voordat de klok is ingesteld, wordt [0:00 0. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC LUMIX DMC-FX180

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC LUMIX DMC-FX180 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag