Gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-FX150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-FX150. Wij hopen dat dit PANASONIC LUMIX DMC-FX150 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-FX150 te teleladen.


PANASONIC LUMIX DMC-FX150 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5150 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC LUMIX DMC-FX150 (26845 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC LUMIX DMC-FX150

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Beknopte gebruiksaanwijzing Digitale Camera Model Nr. DMC-FX150 Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Lees ook de Gebruiksaanwijzing (PDF) op de CD-ROM met de Gebruiksaanwijzing (meegeleverd). U vindt er informatie in over gevordere opnamemethodes en de lijst met problemen en oplossingen. Web Site: http://www. panasonic-europe. com EG VQT1S94 F0708KN0 ( 14000 A) Geachte Klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor de aanschaf van deze Panasonic Digitale Fotocamera. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Voor Gebruik Informatie voor Uw Veiligheid WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF PRODUCTBESCHADIGING TE VERKLEINEN, · STELT U DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN, VOCHT, DRUPPELS OF SPETTERS, EN MAG U GEEN VOORWERPEN WAARIN EEN VLOEISTOF ZIT BOVENOP HET APPARAAT PLAATSEN. ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN WORDEN ONDERHOUDEN. [. . . ] maximaal Oplaadtijd en aantal mogelijke beelden met het optionele batterijpakket (CGA-S005E) zijn dezelfde als hierboven. De opnametijd zal enigszins variëren afhankelijk van de status van de batterij en de omstandigheden in de oplaadomgeving. Wanneer het opladen met succes voltooid is, gaat de [CHARGE] indicator uit. Aantekening · De batterij kan uitzetten en minder lang werken naarmate u deze vaker oplaadt. Voor een lang meegaande batterij raden wij aan deze niet te vaak op te laden als de batterij nog niet helemaal leeg is. · De prestatie van de batterij kan tijdelijk verminderen en de bedrijfstijd kan korter worden bij lagere temperaturen (b. v. skiën/snowboarden). 12 VQT1S94 (DUT) Een kaart of batterij in het toestel doen · Controleer of het toestel uit staat. · We raden een kaart van Panasonic aan. 1 Zet de vrijgavehendeltje in de richting van de pijl en open de batterij/kaartklep. · Altijd echte Panasonic batterijen gebruiken · Als u andere batterijen gebruikt, garanderen wij de kwaliteit van dit product niet. (CGA-S005E). 2 Batterij: Zet deze er helemaal in en let op de richting waarin u deze erin doet. Trek de hendel A in de richting van de pijl om de batterij te verwijderen. Kaart: Druk deze helemaal door totdat deze klikt en let op de richting waarin u deze erin doet. Om de kaart te verwijderen, de kaart helemaal doorduwen totdat deze klikt, trek deze er vervolgens rechtop uit. B: De verbindingsuiteinden van de kaart niet aanraken. · De kaart kan beschadigd worden als deze niet goed in het toestel zit. 3 1:Sluit de kaart/batterijklep. 2:Zet de vrijgavehendeltje in de richting van de pijl. · Als u de kaart/batterijklep niet helemaal kunt sluiten, haalt u de kaart eruit en steekt u deze er weer in. Aantekening · Haal de batterij uit het toestel na gebruik. · De batterij niet verwijderen totdat de LCD-monitor en het statuslampje (groen) uit zijn gegaan · De geleverde batterij is alleen bedoeld voor dit toestel. Gebruik de batterij niet voor andere · Voordat u de kaart of de batterij verwijdert, het toestel uitzetten en wachten totdat de apparatuur. (Anders zou dit apparaat niet meer normaal kunnen werken en zou de kaart zelf beschadigd kunnen raken of zouden de opgenomen beelden verloren kunnen gaan. ) (DUT) VQT1S94 omdat anders de instellingen verkeerd opgeslagen kunnen worden. 13 De datum en de tijd instellen (Klokinstelling) · De klok is niet ingesteld wanneer het toestel vervoerd wordt. 1 Zet het toestel aan. A [MENU/SET] knop B Cursorknoppen 2 3 4 5 Op [MENU/SET] drukken. Druk op 3/4 om de taal te selecteren en druk op [MENU/SET]. · Het [AUB KLOK INSTELLEN] bericht verschijnt. (Dit bericht verschijnt niet in [AFSPELEN] functie. ) Op [MENU/SET] drukken. Op 2/1 drukken om de items (jaar, maand, dag, uur, minuut, displayvolgorde afbeelden of formaat tijddisplay) te selecteren en dan op 3/4 drukken om in te stellen. : : A: De tijd in uw woongebied B: De tijd in uw reisbestemmingsgebied , :Annuleren zonder de klok in te stellen. · Selecteer ofwel [24HRS] of [AM/PM] voor het formaat van de tijddisplay. · AM/PM wordt afgebeeld wanneer [AM/PM] geselecteerd is. 6 Op [MENU/SET] drukken om in te stellen. · Na het voltooien van de klokinstellingen, het toestel uitzetten. [. . . ] Selecteer [Cancel] om het scherm te sluiten, en koppel het toestel los van de PC. Stel dan [USB MODE] weer in op [PC]. MENU 3 4 5 Dubbel klikken op [Removable Disk] in [My Computer]. · Wanneer u een Macintosh gebruikt, wordt de drive op de desktop afgebeeld. ("LUMIX", "NO_NAME" of "Untitled" wordt afgebeeld. ) Dubbel klikken op [DCIM] map. een slepen-en-laten vallen-operatie, de beelden die u wilt verkrijgen of de map waar deze beelden in opgeslagen zitten naar een andere map op de PC verplaatsen. · Gegevens van de PC kunnen niet naar het toestel geschreven worden m. b. v. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC LUMIX DMC-FX150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC LUMIX DMC-FX150 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag