Gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-FS3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-FS3. Wij hopen dat dit PANASONIC LUMIX DMC-FS3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-FS3 te teleladen.


PANASONIC LUMIX DMC-FS3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3501 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC LUMIX DMC-FS3 (10502 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC LUMIX DMC-FS3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Beknopte gebruiksaanwijzing Digitale Camera Model Nr. DMC-FS5 DMC-FS3 Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Lees ook de Gebruiksaanwijzing (PDF) op de CD-ROM met de Gebruiksaanwijzing (meegeleverd). U vindt er informatie in over gevordere opnamemethodes en de lijst met problemen en oplossingen. Web Site: http://www. panasonic-europe. com VQT1N03 EG F0108MR0 Geachte Klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor de aanschaf van deze Panasonic Digitale Fotocamera. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Informatie voor Uw Veiligheid WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF PRODUCTBESCHADIGING TE VERKLEINEN, · STELT U DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN, VOCHT, DRUPPELS OF SPETTERS, EN MAG U GEEN VOORWERPEN WAARIN EEN VLOEISTOF ZIT BOVENOP HET APPARAAT PLAATSEN. ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN WORDEN ONDERHOUDEN. [. . . ] De opnametijd zal enigszins variëren afhankelijk van de status van de batterij en de omstandigheden in de oplaadomgeving. Wanneer het opladen met succes voltooid is, gaat de [CHARGE] indicator uit. (DUT) VQT1N03 11 Een kaart (optioneel) of batterij in het toestel doen · Controleer of het toestel uit staat. · We raden een kaart van Panasonic aan. 1 Zet de vrijgavehendeltje in de richting van de pijl en open de batterij/kaartklep. · Altijd echte Panasonic batterijen gebruiken (DMW-BCE10E). · Als u andere batterijen gebruikt, garanderen wij de kwaliteit van dit product niet. 2 Batterij: Zet deze er helemaal in en let op de richting waarin u deze erin doet. Trek de hendel A in de richting van de pijl om de batterij te verwijderen. Kaart: Druk deze helemaal door totdat deze klikt en let op de richting waarin u deze erin doet. Om de kaart te verwijderen, de kaart helemaal doorduwen totdat deze klikt, trek deze er vervolgens rechtop uit. A B B: Raak de aansluitingen op de achterkant van de kaart niet aan. · De kaart kan beschadigd worden als deze niet goed in het toestel zit. 3 1: Sluit de kaart/batterijklep. 2: Zet het vrijgavehendeltje in de richting van de pijl. · Als u de kaart/batterijklep niet helemaal kunt sluiten, haalt u de kaart eruit en steekt u deze er weer in. Aantekening · Haal de batterij uit het toestel na gebruik. · De batterij niet verwijderen totdat de LCD-monitor en het statuslampje (groen) uit zijn gegaan omdat anders de instellingen verkeerd opgeslagen kunnen worden. · De geleverde batterij is alleen bedoeld voor dit toestel. · Voordat u de kaart of de batterij verwijdert, het toestel uitzetten en wachten totdat de statusindicator helemaal uitgegaan is. (Anders zou dit apparaat niet meer normaal kunnen werken en zou de kaart zelf beschadigd kunnen raken of zouden de opgenomen beelden verloren kunnen gaan. ) Het ingebouwde geheugen (ongeveer 50 MB) kan gebruikt worden als tijdelijke opslagruimte als de kaart vol wordt. (Het ingebouwde geheugen kan niet gebruikt worden als er een kaart in het toestel zit. ) 12 VQT1N03 (DUT) De datum en de tijd instellen (Klokinstelling) We raden aan [TAAL] te selecteren vanaf het [SET-UP] menu voordat u de datum/tijd instelt. · De klok is niet ingesteld wanneer het toestel vervoerd wordt. 1 Zet het toestel aan. · Het [AUB KLOK INSTELLEN] bericht verschijnt. (Dit bericht verschijnt niet in [AFSPELEN] functie. ) A [MENU/SET]-knop B Cursorknoppen A B OFF ON 2 Op [MENU/SET] drukken. MENU /SET 3 Druk op 2/1 om de items (jaar, maand, dag, uur, minuut of displayvolgorde) te selecteren, en druk dan op 3/4 om in te stellen. A: De tijd in uw woongebied B: De tijd in uw reisbestemmingsgebied , : Annuleren zonder de klok in te stellen. : : 4 Druk op [MENU/SET] om in te stellen. · Na het voltooien van de klokinstellingen, het toestel uitzetten. Zet het toestel vervolgens weer aan, schakel naar opnamefunctie, en controleer dat de display de instellingen weergeeft die uitgevoerd zijn. · Wanneer [MENU/SET] ingedrukt is om de instellingen te voltooien zonder dat de klok ingesteld moet worden, de klok correct instellen door de "De klokinstelling veranderen (In normale beeldfunctie)" procedure hieronder te volgen. De klokinstelling veranderen (In normale beeldfunctie) 1 2 3 4 Druk op [MENU/SET]. Op 1 drukken en vervolgens de stappen 3 en 4 uitvoeren om de klok in te stellen. · U kunt de klok ook in het [SET-UP] menu instellen. (DUT) VQT1N03 13 Menu instellen Het toestel wordt geleverd met menu's die u de mogelijkheid bieden instellingen te maken voor het maken van beelden en deze terug te spelen precies zoals u wilt en menu's die u de mogelijkheid bieden meer plezier te hebben met het toestel en deze met groter gemak te gebruiken. In het bijzonder, bevat het [SET-UP] menu belangrijke instellingen met betrekking tot de klok en de stroom van het toestel. Controleer de instellingen van dit menu voordat u overgaat tot het gebruik van het toestel. A A [OPNAME]/[AFSPELEN] selectieschakelaar ( [AFSPELEN] functiemenu · Dit menu laat u draaiingen, beschermingen, bewerkingen of DPOF-instellingen, etc. [OPNAME] functiemenu · Dit menu lat u de kleuring, gevoeligheid, aspectratio, aantal pixels en andere aspecten instellen van de beelden die u aan het opnemen bent. [SET-UP] menu · Dit menu laat u de klokinstellingen uitvoeren, de werkingspieptoon selecteren en anderen instellingen instellen die het gemakkelijker voor u maken om het toestel te hanteren. [. . . ] In deze soort gevallen van situaties de Handleiding (PDF-formaat) raadplegen die opgenomen zijn op de CD-ROM die de Handleiding bevat (meegeleverd). Voor Windows 1 2 3 Zet de PC aan en doe de CD-ROM erin die de Handleiding (meegeleverd) bevat. Selecteer de gewenste taal en klik vervolgens op [Gebruiksaanwijzing] om te installeren. (Voorbeeld: In het geval van een OS in het Engels) Dubbel klikken op de "FS5_FS3 Gebruiksaanwijzing" shortcut-icoon op de desktop. Wanneer de Handleiding (PDF-formaat) niet open zal gaan U zult Adobe Acrobat Reader 4. 0 of latere versie nodig hebben om de Handleiding (PDF-formaat) door te bladeren of af te drukken. Als u Windows 2000 SP2 of latere versie/XP/Vista gebruikt De CD-ROM erin doen waar de Handleiding (meegeleverd) opstaat, op [Adobe(R) Reader(R)] klikken en dan de berichten volgen op het scherm om te installeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC LUMIX DMC-FS3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC LUMIX DMC-FS3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag