Gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-FS20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-FS20. Wij hopen dat dit PANASONIC LUMIX DMC-FS20 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-FS20 te teleladen.


PANASONIC LUMIX DMC-FS20 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7679 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC LUMIX DMC-FS20 (7795 ko)
   PANASONIC LUMIX DMC-FS20 (10373 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC LUMIX DMC-FS20

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Digitale Camera Model Nr. DMC-FS20 Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. QuickTime en het QuickTime-logo zijn merken of geregistreerde merken van Apple Inc. VQT1M83 Voor Gebruik Geachte Klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor de aanschaf van deze Panasonic Digitale Fotocamera. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Voor Gebruik Informatie voor Uw Veiligheid WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF PRODUCTBESCHADIGING TE VERKLEINEN, STELT U DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN, VOCHT, DRUPPELS OF SPETTERS, EN MAG U GEEN VOORWERPEN WAARIN EEN VLOEISTOF ZIT BOVENOP HET APPARAAT PLAATSEN. ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN WORDEN ONDERHOUDEN. [. . . ] Druk op [MENU/SET] en stel de thuiszone in op het scherm in stap 3. 2 Verplaats 4 om [HOME] te selecteren en druk dan op [MENU/SET]. 3 Verplaats 2/1 om uw thuiszone te selecteren en druk dan op [MENU/SET]. A A Huidige tijd B Tijdsverschil van GMT (Greenwich Mean Time) B Als in de thuiszone zomertijd [ ] gebruikt wordt, 3 verplaatsen. Als u het zomeruur instelt voor uw woongebied, betekent dit niet dat de huidige tijd een uur vooruit wordt gezet. Zet zelf de klok n uur vooruit. - 77 - Gevorderd (Opname van beelden) 4 Verplaats 3 om [BESTEMMING] te selecteren en druk dan op [MENU/SET] om in te stellen. C Afhankelijk van de instelling verschijnt de tijd in uw vakantiebestemmingsgebied of uw eigen woongebied op het scherm. C D 5 Verplaats 2/1 om de zone te selecteren van uw reisbestemming en druk dan op [MENU/SET] om in te stellen. E D Huidige tijd van de bestemmingszone E Tijdsverschil Als de zomertijd [ ] gebruikt wordt op de reisbestemming, 3 verplaatsen. (De tijd wordt n uur vooruit gezet. ) Verplaats 3 opnieuw om terug te keren naar de originele tijd. 6 Op [MENU/SET] drukken om het menu te sluiten. Aantekening Zet de instelling terug naar [HOME] wanneer de vakantie beindigd is d. m. v. Als [HOME] al ingesteld is, alleen de reisbestemming veranderen en gebruiken. Als uw reisbestemming niet in de lijst van gebieden op het scherm staat, stelt u het tijdverschil tussen uw eigen zone en uw reisbestemming in. Het pictogram van de reisbestemming ["] verschijnt als u beelden afspeelt die u tijdens uw reis hebt gemaakt. - 78 - Gevorderd (Opname van beelden) Het functiemenu [OPNAME] gebruiken [FOTO RES. ] Voor details over [OPNAME] functiemenu, P25 raadplegen. Hoe hoger het aantal pixels, hoe fijner het detail van de beelden zal blijken zelfs wanneer ze afgedrukt worden op grote vellen. Toepasbare functies: 񷽾 Aspectratio [X]. Dit item kan niet ingesteld worden in de intelligente automatische functie. (10M) (7M (5M (3M (2M (0, 3M ) ) ) ) ) 3648k2736 pixels 3072k2304 pixels 2560k1920 pixels 2048k1536 pixels 1600k1200 pixels 640k480 pixels Aspectratio [Y]. (9M) (6M (4, 5M (2, 5M ) ) ) 3648k2432 pixels 3072k2048 pixels 2560k1712 pixels 2048k1360 pixels Aspectratio [W]. (7, 5M) (5, 5M (3, 5M (2M ) ) ) 3648k2056 pixels 3072k1728 pixels 2560k1440 pixels 1920k1080 pixels - 79 - Gevorderd (Opname van beelden) Aantekening "EZ" is een afkorting van "Extra optical Zoom". Een digitaal beeld is opgemaakt uit talrijke punten die pixels heten. Hoe groter het aantal pixels, hoe fijner het beeld zal zijn wanneer deze afgedrukt wordt op een groot stuk papier of afgebeeld wordt op een PC monitor. A Heel veel pixels (Fijn) B Weinig pixels (Grof) Deze opnamen zijn voorbeelden van dit effect. Als u de aspectratio verandert, de beeldgrootte opnieuw instellen. GEVOELIGH. ] of [HI-SPEED BURST] in de scnefunctie, daarom wordt de grootte voor [ ] niet afgebeeld. Beelden kunnen mozasch lijken afhankelijk van het object en de opnamecondities. P144 lezen voor informatie over het aantal opnamen. [KWALITEIT] Voor details over [OPNAME] functiemenu, P25 raadplegen. De compressiesnelheid instellen waarop de beelden opgeslagen moeten worden. Toepasbare functies: [A]: [>]: Fijn (wanneer u de prioriteit geeft aan de beeldkwaliteit) Standaard (wanneer u de standaard beeldkwaliteit gebruikt en het aantal op te nemen beelden vergroot zonder het aantal pixels te veranderen) Aantekening P147 lezen voor informatie over het aantal opnamen. - 80 - Gevorderd (Opname van beelden) [ASPECTRATIO] Voor details over [OPNAME] functiemenu, P25 raadplegen. Dit biedt u de mogelijkheid de aspectratio van de beelden te kiezen die het best bij het afdrukken of het terugspelen past. Toepasbare functies: 񷽾n [X]: [ASPECTRATIO] van een 4:3 TV [Y]: [ASPECTRATIO] van een 35 mm filmcamera [W]: [ASPECTRATIO] van een hoge-definitie TV, etc. [X] [Y] (alleen stilstaande beelden) [W] Aantekening De uiteinden van de opgenomen beelden kunnen er afgeknipt worden bij het afdrukken, controleer daarom voordat u afdrukt/laat afdrukken. (P141) [SLIMME ISO] Voor details over [OPNAME] functiemenu, P25 raadplegen. Het toestel stelt automatisch de optimale ISO-gevoeligheid en sluitertijd in om bij de beweging te passen van het onderwerp en helderheid van de scne om de golfstoring van het onderwerp te minimaliseren. Toepasbare functies: [OFF]/[ ISOMAX ]/[ ISOMAX ]/[ ISOMAX ] 400 800 1600 De bovenste grens van de ISO-gevoeligheid kan ingesteld worden. [. . . ] Wanneer u de extra optische zoom gebruikt, zal de inzoomactie tijdelijk stoppen in de buurt van [W]. Dit is geen storing. - 142 - Overige De bestandsnummers zijn niet op volgorde opgenomen. Wanneer u een handeling uitvoert na een bepaalde actie, kunnen de beelden opgeslagen worden in mappen met nummers die anders zijn dan de nummers die vr deze handeling gebruikt werden. Als de batterij erin gezet of eruit gehaald is zonder eerst de stroom van het toestel uit te schakelen, zullen de map- en bestandnummers voor de gemaakte beelden niet in het geheugen opgeslagen worden. Wanneer de stroom vervolgens weer aangedaan wordt en er beelden gemaakt worden, kunnen deze opgeslagen worden onder bestandnummers die toegeschreven hadden moeten worden aan eerdere beelden. [LEEFTIJD] is niet correct afgebeeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC LUMIX DMC-FS20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC LUMIX DMC-FS20 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag