Gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-F1E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-F1E. Wij hopen dat dit PANASONIC LUMIX DMC-F1E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC LUMIX DMC-F1E te teleladen.


PANASONIC LUMIX DMC-F1E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (16866 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC DMCF1E (8271 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC LUMIX DMC-F1E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAAT ONDERHOUD OVER AAN VAKBEKWAAM ONDERHOUDSPERSONEEL. Neem zorgvuldig het auteursrecht in acht. Het opnemen van reeds beschreven banden of schijven, of ander gepubliceerd of uitgezonden materiaal, voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik, kunnen een overtreding van het auteursrecht vormen. Zelfs voor priv-gebruik kan het opnemen van bepaald materiaal aan beperkingen onderhevig zijn. Houdt u er rekening mee dat de huidige bedieningselementen, de onderdelen, de menu-opties enz. [. . . ] Het toestel stelt automatisch de optimale ISO-gevoeligheid en sluitertijd in om bij de beweging te passen van het onderwerp en helderheid van de scne om de golfstoring van het onderwerp te minimaliseren. Toepasbare functies: [OFF]/[ ISOMAX ]/[ ISOMAX ]/[ ISOMAX ] 400 800 1600 De bovenste grens van de ISO-gevoeligheid kan ingesteld worden. Hoe hoger de waarde die ingesteld is voor de ISO-gevoeligheid, hoe meer golfstoring gereduceerd wordt maar hoe groter de hoeveelheid opnameruis is. Aantekening Afhankelijk van de helderheid en van de beweging van het voorwerp, kunt u beweging misschien niet voorkomen. Bewegingen zouden niet opgemerkt kunnen worden wanneer een bewegend onderwerp klein is, wanneer een bewegend onderwerp zich aan de rand bevindt van het scherm of wanneer een onderwerp bewogen wordt/zich beweegt op het precieze moment wanneer de ontspanknop helemaal ingedrukt wordt. Om beeldruis te voorkomen, raden we aan het niveau van de ISO-gevoeligheid af te doen nemen of [KLEURFUNCTIE] op [NATURAL] in te stellen. (P88) - 80 - Gevorderd (Opname van beelden) [GEVOELIGHEID] Voor details over [OPNAME] functiemenu, P24 raadplegen. Dit laat het aan de gevoeligheid voor licht (ISO-gevoeligheid) toe ingesteld te worden. Het instellen op een hoger figuur, staat u in staat ook op donkere plekken beelden te maken zonder dat de beelden donker worden. Toepasbare functies: [AUTO]/[100]/[200]/[400]/[800]/[1600] ISO-gevoeligheid Opnamelocatie (aangeraden) Sluitertijd Ruis 100 Wanneer het licht is (buiten) Langzaam Minder 1600 Wanneer het donker is Snel Verhoogd Aantekening Wanneer ingesteld op [AUTO], wordt de ISO-gevoeligheid automatisch afgesteld op een maximum van [ISO400] volgens de helderheid. (Deze kan afgesteld worden tot een maximum van [ISO1000] wanneer u de flits gebruikt. ) De gevoeligheid schakelt automatisch naar tussen [ISO1600] en [ISO6400] in [H. De instelling is niet beschikbaar wanneer [SLIMME ISO] gebruikt wordt. ([ ] is afgebeeld. ) [I. CONTRAST] is uitgeschakeld wanneer deze op [ISO100] staat. Dit werkt wanneer het object zich niet in het midden van het scherm bevindt. []: 1-zone-focussing (Hoge snelheid) Het toestel stelt snel scherp es op het object in de AF-zone in het midden van het scherm. []: 1-zone-focussing Het toestel stelt scherp op het object in de AF-zone in het midden van het scherm. []: Punt-focussing Het toestel stelt scherp op een beperkte en nauwe zone op het scherm. - 84 - Gevorderd (Opname van beelden) Over [s] Geel: Wanneer de ontspanknop tot de helft ingedrukt wordt, wordt de frame groen wanneer het toestel scherpgesteld heeft. Er wordt ook op de andere gezichten die zich op dezelfde afstand bevinden als gezichten binnen de gele AF-zones scherpgesteld. Onder bepaalde omstandigheden van beelden maken, inclusief de volgende gevallen, zou de gezichtsherkenningfunctie niet kunnen werken en zou het dus onmogelijk kunnen zijn gezichten te herkennen. Wanneer het gezicht niet naar het toestel gericht is Wanneer het gezicht op een hoek is Wanneer het gezicht extreem helder of donker is Wanneer de gezichten weinig contrast hebben Wanneer de gezichtstrekken verborgen zijn achter een zonnebril enz Wanneer het gezicht klein lijkt op het scherm Wanneer er een snelle beweging is Wanneer het onderwerp geen menselijk wezen is Wanneer het toestel schudt Wanneer de digitale zoom gebruikt wordt Over [ ] of [] U kunt sneller scherpstellen op het object dan in de andere AF-functies. Het beeld kan even stoppen met bewegen voordat er scherpgesteld wordt wanneer u de ontspanknop tot de helft indrukt. Dit is geen storing. Aantekening Het toestel stelt scherp op alle AF-zones wanneer meerdere AF-zones (max. Als u de focuspositie wilt bepalen om om beelden te maken, de AF-functie schakelen naar [], [] of []. Als de AF-functie op [] staat of op [ ] verschijnt de AF-zone niet totdat u hebt scherpgesteld op het onderwerp. De AF-functie naar [] of [] schakelen als het moeilijk is scherp te stellen met behulp van []. Het toestel kan scherpstellen op onderwerpen die niet een persoon zijn maar bijvoorbeeld een gezicht. In dit geval, de AF-functie schakelen naar n van de functies behalve [s] en vervolgens een beeld maken. [. . . ] Wanneer u een opname maakt voordat de klok is ingesteld, wordt [0:00 0. de zoom, zijn ze enigszins vervormd en hebben de zones rondom het onderwerp kleuren die er in het echt niet zijn. Op sommige vergrotingniveaus, zijn de gemaakte beelden enigszins vervormd of zijn de randen en sommige andere zones in de beelden die gemaakt zijn verkleurd, maar dit is geen storing. Het inzoomen stopt onmiddellijk. Wanneer u de extra optische zoom gebruikt, zal de inzoomactie tijdelijk stoppen in de buurt van [W]. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC LUMIX DMC-F1E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC LUMIX DMC-F1E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag