Gebruiksaanwijzing PANASONIC CZCNEXU1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CZCNEXU1. Wij hopen dat dit PANASONIC CZCNEXU1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CZCNEXU1 te teleladen.


PANASONIC CZCNEXU1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (38352 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CZCNEXU1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Nanoe™ X-kit voor 4-Weg cassette is een optioneel onderdeel voor een binnenunit van een commerciële airconditioner. Voor dit product moet u een afstandsbediening gebruiken die geschikt is voor de nanoe™ X functie. Dit is de bedieningshandleiding voor de nanoe™ X-kit voor 4-Weg cassette. Lees deze handleiding samen met de bedieningshandleiding van de binnenunit en die van de afstandsbediening. [. . . ] Indb 43 2017/01/24 18:03:06 LET OP Dit toestel is bedoeld om te worden gebruikt door zeer ervaren of getrainde gebruikers in winkels, lichte industrie en in boerderijen, of voor commercieel gebruik door ongetraind personeel. Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, perceptuele of geestelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben genoten aangaande het veilige gebruik van het toestel en mits zij de daaraan verbonden gevaren begrijpen. Reiniging en door de gebruiker uit te voeren onderhoud mogen in geen geval gedaan worden door kinderen die niet onder toezicht staan. Label (bevestigd aan de klep van de elektrische componentenkast) Deze airconditioner bevat een product met biocide-werking. Geïoniseerde lucht gegenereerd door een component in de airconditioner schakelt bacteriën en virussen in de lucht en op oppervlakken uit en remt schimmelgroei op oppervlakken in de ruimte. Actieve stoffen: vrije radicalen die ter plekke gegenereerd worden uit lucht of water in de omgeving 44 00_290254_all. Indb 44 2017/01/24 18:03:06 nanoe™ X functie Display in de nanoe™ X functie Voorbeeld: Beginscherm van de afstandsbediening : In de nanoe™ X functie nanoe™ X  Voor een frissere en schonere omgeving nanoe™ X genereert negatieve ionen in de lucht om een gezonde leefomgeving te creëren. Hierdoor worden geurtjes in de kamer verminderd en wordt de groei van schimmels en bacteriën geremd. de zz afbeelding rechts toont het display tijdens de interne reiniging. Als zz u de unit weer gewoon wilt gebruiken tijdens de interne reiniging, moet u op drukken. Wanneer de interne reiniging klaar is, zal het display van de zz afstandsbediening eruitzien zoals hier rechts staat afgebeeld. OPMERKINGEN: De zz interne reinigingsfunctie is niet mogelijk met een andere afstandsbediening dan één die geschikt is voor de nanoe™ X functie. Wanneer er een afstandsbediening is aangesloten die geschikt is voor de nanoe™ X functie, zz zal de interne reinigingsfunctie automatisch worden ingeschakeld. Als zz de airconditioner korter dan 5 minuten in bedrijf is geweest, kan de interne reiniging niet worden uitgevoerd. Terwijl de interne reiniging wordt uitgevoerd, is het mogelijk dat de binnentemperatuur tijdelijk zz iets hoger wordt. Indb 46 2017/01/24 18:03:07 nanoe™ X instelling Gebruik bij de volgende handelingen een afstandsbediening die geschikt is voor de nanoe™ X functie. Als zz u “Setting for all units” (Instelling voor alle units) kiest, moet u “ON” (AAN) of “OFF” (UIT) selecteren. Als zz u “Settings for individual units” (Instellingen voor individuele units) kiest, moet u de binnenunit die u wilt instellen selecteren. Indb 47 2017/01/24 18:03:08 nanoe™ X functie Instelling interne reiniging Gebruik bij de volgende handelingen een afstandsbediening die geschikt is voor de nanoe™ X functie. Als zz u “Setting for all units” (Instelling voor alle units) kiest, moet u “ON” (AAN) of “OFF” (UIT) selecteren. [. . . ] Volgens de ter plaatse geldende regelgeving kunnen er straffen of andere maatregelen gelden voor het niet op de juiste wijze verwijderen van dit afval. NEDERLANDS Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie Als u elektrische en elektronische apparatuur wilt wegwerpen, moet u contact opnemen met uw dealer of leverancier voor nadere informatie. [Informatie over verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie] Deze symbolen gelden alleen in de Europese Unie. Als u deze items wilt wegwerpen, moet u contact opnemen met uw plaatselijke autoriteiten of uw dealer en vraag wat de correcte manier van verwijdering is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CZCNEXU1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CZCNEXU1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag