Gebruiksaanwijzing PANASONIC CZ02RT11P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CZ02RT11P. Wij hopen dat dit PANASONIC CZ02RT11P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CZ02RT11P te teleladen.


PANASONIC CZ02RT11P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2587 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CZ02RT11P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die minimale Temperatureinstellung löst die Heizung aus, die maximale Temperatureinstellung jedoch die Kühlung. Die Lufttrocknung funktioniert nicht wenn die Raumtemperatur zu niedrig ist. Die Bildsymbole & werden angezeigt um die Aktivierung des Grenzbetriebes zu bestätigen. Ventilationsmodus, verwenden Sie die Taste, Ventilationsmenge, verwenden Sie die Taste, Gebläsestärke, verwenden Sie die Taste, Einstellung der Luftstromrichtung, verwenden Sie die Taste, Ventilationsmodus, verwenden Sie die Taste, Ventilationsmenge, verwenden Sie die Taste, ZUSATZFUNKTIONEN DES REGLERS 1 AUSSER HAUS Drücken Sie gleichzeitig die Tasten und um die Funktion AUSSER HAUS zu aktivieren. [. . . ] Aangezien de afstandsbediening voor een groot aantal verschillende installaties en eigenschappen kan worden gebruikt, kunt u soms een functie selecteren die op uw installatie niet bestaat; in dat geval verschijnt het bericht . Ventilatormodus, druk op de Ventilatorvermogen, druk op de -toets, -toets. Instelling luchtstroomrichting, druk op de -toets, Ventilatormodus, druk op de Ventilatorvermogen, druk op de -toets, -toets. 2 Instellen van de luchtstroomrichting Met de -toets kunt u de richting van de luchtstroom regelen. Druk op de toets om te schakelen tussen een vaste en een variabele luchtstroomrichting. Aan de hand van het symbool kunt u de vaste luchtstroomrichting bepalen met een druk op de -toets wanneer het symbool de gewenste richting aangeeft. LET OP Zelfs als u een vaste luchtstroomrichting hebt geselecteerd, kan de variabele luchtstroomrichting automatisch worden ingeschakeld om uw installatie goed te laten werken. Ventilatormodus, druk op de Ventilatorvermogen, druk op de -toets, -toets. Ventilatormodus, druk op de Ventilatorvermogen, druk op de -toets, -toets. Ventilatormodus, druk op de Ventilatorvermogen, druk op de -toets, -toets. De weektimer voert altijd de laatste opdracht uit; dit betekent dat de gebruiker de laatst uitgevoerde geprogrammeerde actie tijdelijk door een andere actie kan vervangen. Door de volgende geprogrammeerde actie (in de weektimer) neemt de weektimer weer de controle over. LET OP De weektimer heeft voorrang op de -toets, druk alleen op de toets om de weektimer in of uit te schakelen. de weektimer is ingeschakeld wanneer het symbool op het scherm staat. De -toets heeft slechts tot de volgende geprogrammeerde actie voorrang op de weektimer. Bij een stroomonderbreking van meer dan één uur worden de klok en de dag van de week teruggesteld. raadpleeg "KLOKINSTELFUNCTIE" op pagina 5 om de klok en de dag van de week te regelen. De in de weektimer geprogrammeerde acties gaan bij een stroomonderbreking niet verloren; u hoeft de weektimer niet opnieuw te programmeren. De weektimer kan 3 acties laten uitvoeren: 1 de installatie op een bepaald tijdstip inschakelen, in combinatie met een instelpunt (exacte temperatuurregeling) 2 de installatie uitschakelen (einde van besturing) 3 de installatie op een bepaald tijdstip inschakelen, in grenswerking U kunt tot 5 acties per dag in de weektimer programmeren. U kunt tot 5 acties per dag van de week programmeren, dus 35 geprogrammeerde acties in totaal. De eerst geprogrammeerde actie voor een bepaalde dag is actie 1, de laatst geprogrammeerde actie voor een dag kan actie 1 (wanneer u voor die dag slechts één actie hebt geprogrammeerd) tot 5 zijn. Het is heel belangrijk dat u begrijpt dat het nummer van de geprogrammeerde actie NIET BEPAALT WANNEER de geprogrammeerde actie wordt uitgevoerd. [. . . ] U kunt de overige acties van de weektimer voor dezelfde dag op dezelfde manier programmeren. LET OP Als u per ongeluk te veel op de -toets hebt gedrukt en zo extra acties hebt toegevoegd, kunt u deze acties verwijderen bij het beëindigen van de acties voor die dag. Wanneer u alle gegevens voor de acties van de weektimer voor maandag hebt ingevoerd, moet u de geprogrammeerde acties bevestigen. Selecteer de laatste actie van de weektimer die u wilt behouden (acties van de weektimer met een hoger nummer worden verwijderd). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CZ02RT11P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CZ02RT11P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag