Gebruiksaanwijzing PANASONIC CY-RC50KN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CY-RC50KN. Wij hopen dat dit PANASONIC CY-RC50KN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CY-RC50KN te teleladen.


PANASONIC CY-RC50KN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (616 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CY-RC50KN (614 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CY-RC50KN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Achteruitrijcamera Model CY-RC50KN Gebruiksaanwijzing Wij verzoeken u deze instructies aandachtig door te lezen voordat u dit product in gebruik neemt, bewaar deze handleiding goed zodat u er altijd iets in kunt nalezen. Nederlands Veiligheidsinformatie Lees de bedieningsinstructies voor dit toestel en voor alle andere componenten van uw autonavigatiesysteem aandachtig door voordat u het systeem in gebruik neemt. Zij bevatten instructies voor de manier waarop u het systeem op een veilige en effectieve manier kunt gebruiken. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele problemen die het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de instructies die in deze handleiding worden gegeven. Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van belangrijke bedieningsinstructies. [. . . ] 46 dB of meer (bij aanbevolen lichtniveau) Horizontal resolutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 TV-lijnen (in het midden) Helderheidsbereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ongeveer 1, 5 lx ­ 100 000 lx Uitgestuurd beeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Vp-p (75 ) Afmetingen (B x H x D) Achteruitrijcamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 mm x 21 mm x 20 mm (kabellengte 4 m, uitstekende punten aan de achterzijde niet inbegrepen) Regel-unit achteruitrijcamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 mm x 27 mm x 40 mm Gewicht Achteruitrijcamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ongeveer 90 g (inclusief kabel) Regel-unit achteruitrijcamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ongeveer 110 g Opmerking: Specificaties en het ontwerp kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving, zij kunnen het gevolg zijn van verbeteringen van de technologie. Sommige afbeeldingen en illustraties in deze handleiding kunnen verschillen van die van uw product. Matsushita Electric Industrial Co. , Ltd. Web Site: http://panasonic. net YEFM286003 F0207-0 Gedrukt in Japan Waarschuwing Neem de volgende waarschuwingen in acht bij het installeren van dit toestel. Gebruiken in een DC 12 V geaard voertuig. Het kan niet worden gebruikt met andere accusystemen zoals die voor DC 24 V (grote vrachtwagens, dieselvoertuigen voor gebruik in koude streken, enz. ). Maak de accu- klem los wanneer u bezig bent met de bedrading of met installatiewerkzaamheden. Werken aan de bedrading of de installatie terwijl de accu- klem is bevestigd zou een elektrische schok of letsel door kortsluiting tot gevolg kunnen hebben. Dit systeem moet zo worden geïnstalleerd dat de werking van de beveiligingsvoorzieningen van een voertuig, zoals een airbag, niet wordt belemmerd. Wordt dit systeem geïnstalleerd in een voertuig met een beveiligingsvoorziening zoals een airbag of een anti-diefstalsysteem, vraag dan bij de autofabrikant naar aanwijzingen voor een veilige werking voordat u de installatie onderneemt en als u de installatie uitvoert, doe dat dan op een veilige en juiste wijze. Een onjuiste verwijdering van de accu kan leiden tot een storing van een toestel en een ongeval met mogelijk dodelijke afloop. Gebruik nooit de onderdelen die behoren tot de veiligheidsvoorzieningen van het voertuig voor het monteren of aarden van het systeem. Gebruik van de bouten of moeren van onderdelen die behoren tot de veiligheidsvoorzieningen (stuurinrichting, remsystemen, brandstoftank, enz. ) kan tot gevolg hebben dat de remmen niet goed functioneren, er brand ontstaat of andere ongelukken gebeuren. Ga na waar leidingen, tanks en elektrische bedrading zich in het voertuig bevinden wanneer u het toestel monteert. Laat leidingen, tanks of elektrische bedrading altijd ongemoeid, raak ze nooit aan, wanneer u ten behoeve van de installatie gaten in de carrosserie opent. Neem contact op met uw lokale overheid voor informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt. Het is mogelijk dat bij onjuist weggooien van dit toestel een boete kan worden opgelegd overeenkomstig de nationale wetgeving. Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie Neem voor het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur contact op met uw dealer of leverancier voor verdere informatie. [. . . ] van het oppervlak waar u het toestel monteert. Probeer aansluitingen en plaatsing eerst uit, zodat u kunt zien of de positie goed is. De montagepositie bepaalt welke schroefgaten u moet gebruiken en in hoeverre u de beeldhoek kunt aanpassen. Pas de beeldhoek aan en controleer of het gewenste blikveld zichtbaar is. (Het is niet mogelijk componenten opnieuw te bevestigen. ) Monteer de camera zo dat hij de carrosserie van het voertuig of de achterruitwissers niet raakt. Voor een veilige montage Werk niet buitenshuis in regenachtig weer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CY-RC50KN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CY-RC50KN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag