Gebruiksaanwijzing PANASONIC CX-DP801E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CX-DP801E. Wij hopen dat dit PANASONIC CX-DP801E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CX-DP801E te teleladen.


PANASONIC CX-DP801E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (933 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CX-DP801E (570 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CX-DP801E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri. Lea con atencin estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro. Ls venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation. Veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, MAG U DIT PRODUCT NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT. OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN STORENDE INTERFERENTIE TE VERMINDEREN MAG U UITSLUITEND GEBRUIK MAKEN VAN DE MEEGELEVERDE COMPONENTEN. [. . . ] Deze functie kunt u via de volgende procedure instellen. DR COMP (Dynamisch bereik compressie) q Zet het volume op het oorspronkelijke niveau (lager). t Druk op []] of [[] en selecteer MINIMUM . a [ENTER] y Stel het volume opnieuw in. (a bladzijde 199) UIT Gespreksniveau STANDAARD MINIMUM CX-DP801E 191 DVD/VCD (Video CD) weergave Nederlands 22 22 CD/MP3 weergave (Schermvoorbeeld: CD weergave) (Schermvoorbeeld: MP3 navigatiescherm) Disctype (CDDA: Normale muziek CD) Weergavetijd Nederlands Bestands-/ mapnummers Bestandsnaam (LCD Schermvoorbeeld hoofdtoestel: Vanaf 2005 (bijv. CQ-C9901/C9701N) type 1 DIN Receiver) Fragment-/bestandsnummer Weergavetijd Mapnaam 23 Opmerking: Het is niet mogelijk de hele bestandsstructuur en een bestandenlijst in een bepaalde map te tonen. Bestands-/mapnummers worden gebruikt bij het direct selecteren van bestanden. Disctype DVD VCD Ga naar het begin CD MP3 CH-C [d]: volgende fragment/bestand [s]: begin van het huidige fragment/bestand Vorige fragment/bestand (twee keer drukken) DVD VCD Snel vooruit/terug CD MP3 CH-C Direct selecteren van fragmenten/bestanden/mappen DVD VCD CD MP3 CH-C Ingedrukt houden [d]: snel vooruit [s]: snel terug Laat los om de weergave te hervatten. q Druk op [GRP] tijdens weergave. w Gebruik [0] t/m [9] (Fragment-/bestands-/mapnummer) om een fragment/bestand/map te selecteren. e Druk op [ENTER]. Mapniveau hoger/lager DVD VCD CD MP3 CH-C Bestanden/mappen selecteren CD CD MP3 CH-C q Druk op []], [{], [}], [[] om uw keuze te maken terwijl de weergave gestopt is. w Druk op [ENTER]. Houd [DISC/FOLDER }] tenminste 2 seconden ingedrukt: volgende map Houd [DISC/FOLDER {] tenminste 2 seconden ingedrukt: vorige map Opmerking: Het overschakelen naar een andere map kan lang duren. 192 CX-DP801E DVD VCD en CH-C CH-C CD De pictogrammen DVD VCD CD MP3 MP3 geven de geschikte soorten discs aan. Bij sommige functies kan de bediening van de DVD-wisselaar verschillen van de manier waarop het hoofdtoestel (bijv. CQ-C9901N, CQ-VD7001N enz. ) bediend moet worden. (Schermvoorbeeld: MP3 weergave met ID3-Tag gegevens) Weergavetijd [3] (STOP) [y] (PAUSE) [s] [d] [5] (PLAY) [RAND] (RANDOM) [SCAN] [REP] (REPEAT) [OSD] Toont informatie over signaalbronnen e. d. (a bladzijde 187) TITLE SETUP MENU TER Disctitel Artiest Albumnaam TRACK/SEARCH [] ] [[ ] (Map/bestand) [}] [{] (Map/bestand) [ENTER] [DISC/FOLDER }] [DISC/FOLDER {] [0] t/m [9] EN STOP RANDOM RAND PAUSE PLAY REPEAT DISC/FOLDER SCAN REP SUBTITLE 1 4 7 OSD NTSC/PAL 2 5 8 0 3 6 9 TRACK SUB AUDIO ANGLE RETURN Disctype (MP3: Een disc met MP3 bestanden) (LCD schermvoorbeeld hoofdtoestel: Tot 2004 (bijv. Het verdient aanbeveling bestandsnamen van minder dan 8 tekens te gebruiken (exclusief de bestandsextensie). 194 CX-DP801E Bij sommige functies kan de bediening van de DVD-wisselaar verschillen van de manier waarop het hoofdtoestel (bijv. CQ-C9901N, CQ-VD7001N enz. ) bediend moet worden. Opnemen van MP3 bestanden op CD U kunt het beste voorkomen dat een disc zowel CD-DA gegevens als MP3 bestanden bevat. Als er zowel CD-DA gegevens als MP3 bestanden op een schijfje staan, is het mogelijk dat de nummers niet in de gewenste volgorde worden weergegeven, en zelfs dat bepaalde songs helemaal niet kunnen worden afgespeeld. Doet u dit toch, dan kan n van beide soorten bestanden niet afgespeeld worden. Neem geen onnodige mappen en andere bestanden dan MP3 bestanden op de disc op. De naam van een MP3 bestand dient te voldoen aan bepaalde regels, zoals hieronder uiteengezet, en aan het ondersteunde bestandssysteem. Het is mogelijk dat u problemen ondervindt bij het afspelen van MP3 bestanden of het tonen van de bijbehorende gegevens bij gebruik van bepaalde software of bepaalde CD-recorders. Elk bestand heeft de bij de bestandsindeling behorende extensie, ". mp3" nodig. Alhoewel multi-sessie opnamen worden ondersteund, wordt het gebruik van Disc-at-Once aangeraden. Discs die zijn opgenomen met software die de gegevens in pakketten schrijft (packet writing) worden niet ondersteund. Ondersteunde bestandssystemen ISO 9660 Level 1/Level 2, Joliet, Romeo Opmerking: Apple Extension to ISO 9660, Apple HFS, UDF 1, 50, Mix CD, CD Extra worden niet ondersteund. Afhankelijk van de gevolgde standaard kunt u "", "", enz. [. . . ] Sluit de stroomdraad (ACC) niet aan wanneer er een aansturend toestel is. Accudraad (Geel) BATTERY 5A VIDEO-CNT Naar de accu van de auto, doorlopende stroomvoorziening +12 V gelijkstroom. Video-uitgang (Geel) Audio-uitgang (L) (Wit) Video-stuurdraad (uitgang) (Groen met gele streep) Niet van toepassing. RCA (tulpstekker) kabel DIN aansluiting Audio-uitgang (R) (Rood) DIN kabel (Zwart) Naar de wisselaar aansluiting (R) (Rood) (L) (Wit) Wisselaar/AUX Ingangsaansluiting CH/AUX IN VTR IN (Geel) Video ingangsaansluiting Opmerking: Selecteer van tevoren [VTR] bij [CH INPUT] in het [INPUT/OUTPUT] menu als u het display van de DVDwisselaar wilt kunnen bekijken met de CQ-VD7001N (a bladzijde 176). CX-DP801E 219 Elektrische aansluitingen CQ-VD7001N (los verkrijgbaar) Nederlands 50 Elektrische aansluitingen (vervolg) Aansluiten van een CD/Receiver (CQ-C9901N) Aansluiten van een CD/Receiver met CD-/DVD-wisselaar bediening (los verkrijgbaar, CQ-C9901N) Opmerking: Raadpleeg tevens de handleidingen van de aan te sluiten apparatuur. Opmerking: Gebruik in geen geval beide Remote-In aansluitingen tegelijkertijd (de ene is een ministekker, de andere een RCA (tulp) aansluiting). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CX-DP801E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CX-DP801E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag