Gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-XE9EKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-XE9EKE. Wij hopen dat dit PANASONIC CU-XE9EKE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-XE9EKE te teleladen.


PANASONIC CU-XE9EKE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4431 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CUXE9EKE (4413 ko)
   PANASONIC CU-XE9EKE SERVIVE MANUAL (7570 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CU-XE9EKE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] F565101 Operating Instructions Air Conditioner CS-XE9EKE CS-XE12EKE CU-XE9EKE CU-XE12EKE ENGLISH ESPAOL ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUS E Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference. Antes de utilizar la unidad, srvase leer atentamente estas instrucciones de funcionamiento y conservarlas como futuro elemento de consulta. Prima di utilizzare l'unit si prega di leggere attentamente le istruzioni e di conservare questo opuscolo per potervi fare riferimento in futuro. Leest u voor het gebruik de instructie en bewaar deze om later te kunnen raadplegen. [. . . ] De filterreiniger heeft een storing omdat het filter niet correct is genstalleerd. Storing in printplaat. Opmerking: Raadpleeg het gedeelte Problemen oplossen - foutcodes controleren in het productoverzicht voor meer informatie over de foutcodes. De bovenstaande situatie is niet van invloed op de werking van het apparaat. In geval van storing raadpleegt u de dichtstbijzijnde erkende handelaar. 55 NEDERLANDS Over Filterreiniging met timer De filterreinigingtimer kan worden ingesteld om op een bepaald moment van de dag te starten, mits de totale bedrijfstijd van de airconditioner minimaal 30 minuten is. De filterreinigingtimer heeft prioriteit boven de airconditionertimer, ongeacht de instellingen. Nadat de filterreiniging is voltooid, wordt de werking van de airconditioner automatisch hervat. De filterreinigingtimer herstellen nadat de stroom is hervat: Druk op en vervolgens op . Het normale venster weergeven/ sluiten: of sluit het klepje van Druk op de afstandsbediening. FILTERREINIGING MET TIMER 1 3 Druk om de gewenste tijd te selecteren. Druk om de reinigingtimer in te stellen. Tip Stel de filterreinigingtimer zodanig in dat deze op een geschikt moment start en de normale werking niet wordt onderbroken. Druk om de reinigingtimer in te schakelen. Op het display wordt ON weergegeven. 2 4 Druk om de instelling te bevestigen. Op het display wordt weergegeven. Om de filterreinigingtimer te annuleren, drukt u op vervolgens op . en 56 HANDMATIGE FILTERREINIGING Over Handmatige filterreiniging Druk op om een uitgebreide filterreiniging uit te voeren. Wanneer wordt ingedrukt, heeft deze werking prioriteit boven andere standen. Nadat de filterreiniging is voltooid, wordt de werking van de airconditioner automatisch hervat. Druk om het filter handmatig te reinigen. Tip Na langdurige inactiviteit wordt aangeraden om handmatige filterreiniging uit te voeren voordat u het apparaat weer gebruikt. Druk o om de handmatige filterreiniging te annuleren. Problemen oplossen De filterreiniger stopt halverwege, in het midden van de hoofdeenheid. Om de filterreiniger terug te zetten in de oorspronkelijke positie, drukt u op en houdt u deze knop langer dan 5 seconden ingedrukt. Om de filterreiniger van rechts (oorspronkelijke positie) naar links te verplaatsen, drukt u op en houdt u deze knop langer dan 5 seconden ingedrukt. Druk vervolgens op . 57 NEDERLANDS Instelling Filterreiniging uitschakelen Voer stap 1 t/m 3 uit om de filterreiniging permanent uit te schakelen, zoals hieronder wordt getoond. DE STANDAARDINSTELLING VOOR FILTERREINIGING WIJZIGEN 1 Druk op de knop en houd deze langer dan 20 seconden ingedrukt. Op het display knippert ON. * 1 Met de standaardinstelling wordt de filterreiniging automatisch gestart nadat de airconditioner is uitgeschakeld. Druk op de knop en houd deze ingedrukt totdat u 3 pieptonen hoort (ongeveer 11 seconden). 2 Druk 1 maal. U hoort 1 pieptoon. * 2 Druk om OFF te selecteren. Knop AUTO OFF/ON 4 3 Instelling Druk 3 maal totdat u drie pieptonen na elkaar hoort. * Druk om de gewenste instelling voor filterreiniging te selecteren: De filterreiniging wordt automatisch gestart nadat de airconditioner stopt (airconditioner is uitgeschakeld met afstandsbediening). Nadat de filterreiniging is voltooid, blijft de airconditioner inactief. De filterreiniging wordt automatisch gestart voordat de airconditioner start (airconditioner is ingeschakeld met afstandsbediening of door airconditionertimer). Nadat de filterreiniging is voltooid, wordt de airconditioner automatisch gestart. De filterreiniging wordt automatisch gestart voordat de airconditioner start (airconditioner is ingeschakeld met afstandsbediening). Nadat de filterreiniging is voltooid, wordt de airconditioner automatisch gestart. [. . . ] Droog de onderdelen niet met een fhn of in een oven of direct zonlicht. Droog de onderdelen in de schaduw. VERZORGING & ONDERHOUD BEWEEGBAAR VOORPANEEL Omhoog tillen en trekken om te verwijderen. Voorzichtig wassen en drogen. Schakel de voeding uit voordat u het apparaat reinigt ROOSTER AAN VOORZIJDE Omhoogduwen en trekken om het te verwijderen. Voorzichtig wassen en drogen. Tip Neem contact op met de dichtstbijzijnde erkende servicedealer voor seizoeninspecties. BINNENEENHEID Luchtfilter, boven Super alleru buster-filter Voorzichtig afvegen. Luchtfilter, voorzijde Bij langdurige inactiviteit Laat het apparaat 2-3 uur verwarmen, zodat de eenheid helemaal droog wordt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CU-XE9EKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CU-XE9EKE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag