Gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-SA12CKP5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-SA12CKP5. Wij hopen dat dit PANASONIC CU-SA12CKP5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-SA12CKP5 te teleladen.


PANASONIC CU-SA12CKP5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (420 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CU-SA12CKP5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Anders kan, bij functionele storingen, een elektrische schok of brand veroorzaakt worden. ) de stroomtoevoer uit en vraag uw dichtsbijzijnde handelaar om advies. Plaats de eenheid niet in een omgeving waarin mogelijk een gevaar voor explosie bestaat. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden, zoals voor het conserveren van voedsel. [. . . ] buiteneenheid · Ga niet op het apparaat zitten of staan en zet niets er bovenop. Dit apparaat is niet bedoeld om zonder toezicht te worden gebruikt door jonge kinderen of mensen met een handicap. Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen. Hartelijk dank voor de aanschaf van de airconditioner Gebruik deze airconditioner binnen het volgende temperatuurbereik Temperatuur (°C) KOELEN VERWARMEN Maximum Minimum Maximum Minimum Binnen *DBT 32 16 30 16 *WBT 23 11 43 16 24 -5 Buiten *DBT *WBT 26 11 18 -6 De afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als toelichting en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het apparaat. Deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering. MILIEUVEREISTEN Batterijen afdanken NL Batterij niet weggooien, maar inleveren als KCA. aFDANKEN NA EINDE LEVENSDUUR Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren). Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Indien de timer handmatig geannuleerd wordt of na een stroomuitval, kunt u de vorige programmering herstellen te (zodra weer stroom voorhanden is), door op drukken. Apparaat aangeschakeld wordt met Houd 5 seconden ingedrukt en laat dan los, om deze instelling te annuleren of terug te zetten. Houd deze toets 5 minuten ingedrukt, om de helderheid van de indicator van het apparaat te dimmen of te terug te zetten. Houd deze toets ongeveer 10 seconden ingedrukt, om de ingestelde temperatuur in °C of °F te tonen. Houd deze toets ongeveer 5 seconden ingedrukt, om te tijdindicatie in 12-uur of in 24-uur te tonen. Druk op deze toets, om de standaardinstelling van de afstandsbediening terug te zetten. Zet de temperatuur, in de koelmodus, 1°C hoger of, in de verwarmingsmodus, 2°C lager dan de gewenste temperatuur, om 10% energie te sparen. Gebruik gordijnen om zonlicht en warmte van buiten te weren, om, tijdens de koeling, het energieverbruik te reduceren. , , en kunnen in alle bedrijfsfuncties geactiveerd worden en kunnen geannuleerd worden door opnieuw op de desbetreffende toets te drukken. En werkingen moeten zelfs worden geactiveerd wanneer de air conditioner uit staat. In deze staat, als de e-ion indicator eenmaal AAN is, zal de unit werken met AUTO ventilatie en luchstromen. [. . . ] SCHAKEL DE STROOMTOEVOER UIT en RAADPLEEG een erkend verdeler onder de volgende omstandigheden: · Een abnormaal lawaai tijdens de werking. Water of vreemde deeltjes zijn in de afstandsbediening binnengedrongen. Het is normaal dat na 15 minuten gebruikstijd het temperatuurverschil tussen de luchtinlaat- en luchtuitlaatopeningen als volgt is: Bij koelen: 8°C Bij verwarmen: 14°C Activeer de verwarmingsmodus gedurende 2~3 uur, om de vochtigheid, die achtergebleven is in de binnendelen, volkomen te verwijderen. Het een en ander fluorescerend licht kan eventueel de signaalzender storen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CU-SA12CKP5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CU-SA12CKP5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag