Gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-RE24HKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-RE24HKE. Wij hopen dat dit PANASONIC CU-RE24HKE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-RE24HKE te teleladen.


PANASONIC CU-RE24HKE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1045 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CU-RE24HKE (1039 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CU-RE24HKE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met dit teken wordt u gewaarschuwd voor Opgepast letsel of schade aan eigendommen. Afstandsbediening · Gebruik geen oplaadbare (Ni-Cd) batterijen. · Laat peuters en jonge kinderen niet met de afstandsbediening spelen om te voorkomen dat zij de batterijen per ongeluk doorslikken. · Verwijder de batterijen indien het apparaat gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt. · Plaats nieuwe batterijen van hetzelfde type met de aangegeven polariteit. [. . . ] Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelingspunt of raadpleeg www. nvmp. nl, www. ictoffice. nl of www. stibat. nl. Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie Neem voor het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur contact op met uw leverancier voor verdere informatie. Informatie over verwijdering van afval in landen buiten de Europese Unie Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Neem wanneer u dit product wilt weggooien, contact op met de lokale overheid of uw leverancier en vraag wat de juiste verwijderingsmethode is. · Schakel het apparaat niet in wanneer u net de vloer geboend hebt. Lucht de kamer na het boenen eerst goed, alvorens het apparaat te gebruiken. · Installeer het apparaat niet op plaatsen met olieachtige dampen of rook. 33 NEDERLANDS OPMERKING : PRODUCTOVERZICHT & BEDIENING PRODUCTOVERZICHT & BEDIENING Knop auto OFF/ON · Wordt gebruikt, wanneer u de afstandsbediening niet bij de hand hebt of bij storingen. Voorpaneel Luchtfilter Super alleru-buster filter Actie Stand Druk 1 maal op de knop. Automatisch Houd de knop ingedrukt totdat u een pieptoon hoort en laat Bij koelen de knop vervolgens los. INDICATOR (Groen) (Oranje) Jaloezie voor richting luchtstroom · Niet handmatig regelen. Ontvanger Maximale afstand: 8m Display van de afstandsbediening 34 DE TIMER INSTELLEN HET TOESTEL AAN- OF UITSCHAKELEN · Let s. v. p. goed op de OFF-indicatie op de afstandsbediening, om te vermijden, dat het apparaat ongewild start / stopt. DE TEMPERATUUR INSTELLEN · Instellingsbereik: 16°C ~ 30°C. · De unit laten werken binnen de aangeraden temperatuur kan leiden tot energiebesparing. DE BEDRIJFSMODUS KIEZEN AUTO MODUS - Voor uw gemak · Het apparaat kiest elke 30 minuten een bedrijfsmodus, in overeenstemming met de ingestelde temperatuur, de buiten- en de binnentemperatuur. VERWARMINGSMODUS - Genieten van warme lucht · Het apparaat heeft enige tijd nodig om op te warmen. KOELINGSMODUS - Genieten van koude lucht DROOGMODUS - Drogen van de omgeving · Het apparaat werkt bij lage ventilatorsnelheid om zo voor een aangename koeling te zorgen. VENTILATIESNELHEID SELECTEREN (5 OPTIES) Stel de timer in op ON of OFF. · Om het apparaat op de geprogrammeerde tijd IN of UIT te schakelen. · Om de ON- of OFF-instelling van de timer te annuleren, drukt u op of en vervolgens op . · Wanneer de ON-timer ingeschakeld is, start het apparaat eventueel (tot 30 minuten) vóór het eigenlijke geprogrammeerde tijdpunt, om op tijd de gewenste temperatuur te bereiken. · De timer-functie baseert op de, op de afstandsbediening ingestelde, uurtijd en wordt, eenmaal geprogrammeerd, dagelijks herhaald. [. . . ] De binnenventilator stopt af en toe wanneer de · Zo verdrijft u de omgevingsgeuren. Het apparaat begint pas na enkele minuten · De vertraging dient ter bescherming van de compressor van de eenheid. · Nadat de timer is ingesteld, worden de instellingen dagelijks uitgevoerd. AAN/UIT-indicator knippert tijdens werking en · De eenheid staat in de ontdooiingstand en het gesmolten ijs wordt via de de ventilator van de binneneenheid is gestopt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CU-RE24HKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CU-RE24HKE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag