Gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-RE18PKE3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-RE18PKE3. Wij hopen dat dit PANASONIC CU-RE18PKE3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-RE18PKE3 te teleladen.


PANASONIC CU-RE18PKE3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3738 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CU-RE18PKE3 (5551 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CU-RE18PKE3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met dit teken wordt u gewaarschuwd voor letsel of schade aan eigendommen. De op te volgen instructies worden aangeduid met de volgende symbolen: Dit symbool verwijst naar een handeling die VERBODEN is. [. . . ] Indienhetnetsnoerbeschadigdis, moethet wordenvervangendoordefabrikant, een servicevertegenwoordigervandefabrikantof een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om eenmogelijkgevaartevoorkomen. Dit model is niet geschikt voor 24 uur non-stop bedrijf in de verwarmingsmodus bij temperaturen beneden -5°C. Wanneer de buitentemperatuur beneden -5°C is en u dit model buiten de bovengenoemde omstandigheden gebruikt, kan het buitenapparaat bevriezen en ter beveiliging uitschakelen. vervangingofinstalatievanstekersmoetverrichtwordenalleendoor gevolmachtigd/bevoegdpersoneel. Dedradenindezehoofdvoedingslijnenzijn gekleurd in overeenstemming met de volgende code: De afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als toelichting en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het apparaat. Droog de filters goed in de schaduw, uit de buurt van vuur of direct zonlicht. Om het signaal van het geluidontvangst van de afstandsbediening uit te schakelen de knop drukken en ongeveer 10 seconden gedrukt houden totdat u tweemaalgetoeterhoort, danloslaten. Om automatisch opnieuw starten controle uit te schakelen de knop drukken en ongeveer 15 seconden gedrukthoudentotdatueendriemaligegetoeterhoort, dan loslaten. Als u een chemisch doekje gebruikt voor de reiniging van het apparaat, volgdandeinstructiesvoorditdoekje. De binnenventilator stopt af en toe wanneer de ventilatorsnelheid is ingesteld op automatisch. [. . . ] De binnenventilator stopt af en toe wanneer de ventilatorsnelheid is ingesteld op automatisch. Het apparaat begint pas na enkele minuten vertraging nadat het opnieuw is opgestart. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CU-RE18PKE3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CU-RE18PKE3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag