Gebruiksaanwijzing PANASONIC CUPW24JKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CUPW24JKE. Wij hopen dat dit PANASONIC CUPW24JKE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CUPW24JKE te teleladen.


PANASONIC CUPW24JKE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1032 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CUPW24JKE (1030 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CUPW24JKE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met dit teken wordt u gewaarschuwd Opgepast voor letsel of schade aan eigendommen. Binnenunit · U dient de binnenunit niet zelf te installeren, te verwijderen en opnieuw te installeren. Onjuiste installatie kan leiden tot lekkage, een elektrische schok of brand. Neem contact op met een erkende dealer of specialist voor de installatiewerkzaamheden. · Pas op, dat uw vingers of andere voorwerpen niet in het apparaat komen, daar door de draaiende delen blessures veroorzaakt kunnen worden. [. . . ] Om uw airconditioner verder te beschermen tegen beschadiging door buitengewoon sterke bliksemactiviteit, kunt u deze loskoppelen van de stroombron. Raak de airconditioner niet aan tijdens bliksem, het kan dan een elektrische schok geven. Buitenunit · Ga niet op het apparaat zitten of staan, omdat u per ongeluk zou kunnen vallen. · Raak de scherpe aluminiumvin niet aan; scherpe delen kunnen blessures veroorzaken. · Controleer na een lange gebruiksperiode het installatierek op beschadiging. Stroom Toevoer · Sluit geen andere apparaten aan op hetzelfde stopcontact. · Indien het netsnoer beschadigd is, moet het Luchtinlaat worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger van de fabrikant of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om een Luchtinlaat mogelijk gevaar te voorkomen. · Stof moet in periodes met een droge doek van de stekker worden geveegd. · Deze aparatuur moet geaard worden en het wordt Luchtuitlaat sterk aanbevolen aanbevolen een aardlekschakelaar (ELCB) of een differentieelschakelaar (RCD) te installeren. Anders kan, bij functionele storingen, een elektrische schok of brand veroorzaakt worden. · In noodgevallen of onder abnormale omstandigheden (brandreuk, enz. ) moet u het apparaat onmiddellijk uitschakelen de stekker uit het stopcontact trekken en een bevoegde installateur om raad vragen. Buitenunit · Pas op, dat uw vingers of andere voorwerpen niet in het apparaat komen, daar door de draaiende delen blessures veroorzaakt kunnen worden. 32 INFORMATIE OVER WETGEVING INFORMATIE OVER WETGEVING Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of zonder ervaring of kennis, tenzij onder toezicht van of na instructie door een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. DE BEDRIJFSMODUS KIEZEN AUTO MODUS - Voor uw gemak · De unit kiest de stand op basis van de kamertemperatuur. · Als de auto modus eenmaal is geselecteerd zal de unit werken bij een standard instellingstemperatuur. Standaard Kamertemperatuur Werkingsmodus instellingstemperatuur 23°C & hoger Koelen 25°C Onder de 23°C Drogen 22°C Onder de 20°C Verwarmen 21°C · Om de standaard instellingstemperatuur te veranderen, druk op voor "HI" of voor "LO". Werkingsmodus HI (+2°C) LO (-2°C) Koelen 27°C 23°C Drogen 24°C 20°C Verwarmen 23°C 19°C VERWARMINGSMODUS - Genieten van warme lucht · Het apparaat heeft enige tijd nodig om op te warmen. KOELINGSMODUS - Genieten van koude lucht DROOGMODUS - Drogen van de omgeving · Het apparaat werkt bij lage ventilatorsnelheid om zo voor een aangename koeling te zorgen. VENTILATIESNELHEID SELECTEREN (3 OPTIES) · Op AUTO wordt de snelheid van de binnenventilator automatisch aangepast, in overeenstemming met de bedrijfsmodus. RICHTING VAN DE VERTICALE LUCHTSTROOM AANPASSEN (5 OPTIES) · Hiermee houdt u de kamer geventileerd. · Indien AUTO ingesteld is, zwaaien de jaloezieën automatisch omhoog/omlaag. · In de verwarmingsmodus blaast de lucht een poosje horizontaal en begint daarna omlaag te blazen. DE TIMER INSTELLEN · Om het apparaat op de geprogrammeerde tijd IN of UIT te schakelen. Stel de timer in op ON of OFF. Stel de tijd in. Bevestig. · Om de ON- of OFF-instelling van de timer te annuleren, drukt u op of en vervolgens op . · Wanneer de ON-timer ingeschakeld is, start het apparaat eventueel (tot 30 minuten) vóór het eigenlijke geprogrammeerde tijdpunt, om op tijd de gewenste temperatuur te bereiken. · De timer-functie baseert op de, op de afstandsbediening ingestelde, uurtijd en wordt, eenmaal geprogrammeerd, dagelijks herhaald. [. . . ] Maak het frontpaneel dicht Verwijderen · Druk de beide uiteinden van het frontpaneel naar beneden en maak het goed dicht. LUCHTFILTER · De luchtfilters moeten elke twee weken worden gereinigd. · Was/spoel de filters voorzichtig met water om schade aan het oppervlakte van de filters te voorkomen. · Droog de filters goed in de schaduw, uit de buurt van vuur of direct zonlicht. · Vervang beschadigde filters. BINNENUNIT Veeg de unit zachtjes af met een zachte, droge doek. VOOR SEIZOENSINSPECTIE, NADAT HET APPARAAT LANG NIET IN GEBRUIK WAS · Controleer de batterijen van de afstandsbediening. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CUPW24JKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CUPW24JKE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag