Gebruiksaanwijzing PANASONIC CUPW18GKX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CUPW18GKX. Wij hopen dat dit PANASONIC CUPW18GKX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CUPW18GKX te teleladen.


PANASONIC CUPW18GKX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1032 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CUPW18GKX (1030 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CUPW18GKX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Laat peuters en jonge kinderen niet met de afstandsbediening spelen om te voorkomen dat zij de batterijen per ongeluk doorslikken. · Verwijder de batterijen indien het apparaat gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt. · Plaats nieuwe batterijen van hetzelfde type met de aangegeven polariteit. Zo voorkomt u defecten aan de afstandsbediening. Met dit teken wordt u gewaarschuwd voor de dood of ernstig letsel. [. . . ] Pas op, dat kinderen niet met het apparaat spelen. Hartelijk dank voor de aanschaf van de Panasonicairconditioner INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSMAATREGELEN 32 INFORMATIE OVER WETGEVING GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN Gebruik deze airconditioner binnen het volgende temperatuurbereik Temperatuur (°C) KOELEN VERWARMEN Maximum Minimum Maximum Minimum Binnen *DBT *WBT 32 23 16 11 30 16 Buiten *DBT *WBT 43 26 16 11 24 18 -5 -6 33 PRODUCTOVERZICHT & BEDIENING 34~35 ONDERHOUD & REINIGING PROBLEMEN OPLOSSEN 36 37 OPMERKING: Dit model is niet geschikt voor 24 uur non-stop bedrijf in de verwarmingsmodus bij temperaturen beneden -5°C. Wanneer de buitentemperatuur beneden -5°C is en u dit model buiten de bovengenoemde omstandigheden gebruikt, kan het buitenapparaat bevriezen en ter beveiliging uitschakelen. * DBT: Droge bolttemperatuur * WBT: Natte bolttemperatuur Vervanging of installarie van stekkers moet worden uitgevoerd door geautoriseerd/ gekwalificeerd personeel. De draden in de hoogdleiding zijn gekleurd in volgens de volgende code: Terminals Rood Zwart Groen/Geel SNELLE GIDS ACHTERKLEP draden live neutraal aarde kleuren (Britse norm) bruin blauw groen-geel Bedradingskleuren kunnen varieren afhankelijk van de codenorm van een land. De afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als toelichting en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het apparaat. Deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering. Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/ EC en 2006/66/EC. Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Voor zakengebruikers in de Europese Unie Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. [Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie] Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen. Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden): Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld. Pb · Schakel het apparaat niet in wanneer u net de vloer geboend hebt. Lucht de kamer na het boenen eerst goed, alvorens het apparaat te gebruiken. · Installeer het apparaat niet op plaatsen met olieachtige dampen of rook. 33 NEDERLANDS OPMERKING : PRODUCTOVERZICHT & BEDIENING PRODUCTOVERZICHT & BEDIENING Knop auto OFF/ON · Wordt gebruikt, wanneer u de afstandsbediening niet bij de hand hebt of bij storingen. Automatisch Houd de knop ingedrukt totdat u een pieptoon Bij koelen hoort en laat de knop vervolgens los. INDICATOR (Groen) (Oranje) Jaloezie voor luchtstroom in verticale richting · Niet handmatig regelen. Jaloezie voor luchtstroom in horizontale richting · Handmatig regelbaar. Ontvanger Maximale afstand: 8m Display van de afstandsbediening 34 HET TOESTEL AAN- OF UITSCHAKELEN · Let s. v. p. goed op de OFF-indicatie op de afstandsbediening, om te vermijden, dat het apparaat ongewild start/stopt. [. . . ] · Onbedoeld koelen voorkomen. Controleer het volgende voordat u een onderhoudsmonteur belt. Controleer · · · · Stel de temperatuur correct in. Verwijder elke obstructie bij de lucht in- en uitlaatopingen. Luidruchtig tijdens werking. (De display is gedimd of het transmissiesignaal is zwak. ) Het apparaat werkt niet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CUPW18GKX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CUPW18GKX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag