Gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-E9EKEB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-E9EKEB. Wij hopen dat dit PANASONIC CU-E9EKEB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-E9EKEB te teleladen.


PANASONIC CU-E9EKEB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2332 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CU-E9EKEB SERVICE MANUAL (10260 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CU-E9EKEB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Onjuiste installatie kan leiden tot lekkage, een elektrische schok of brand. Neem contact op met een erkende dealer of specialist voor de installatiewerkzaamheden. Dit apparaat moet worden geaard en geïnstalleerd met een aardlekschakelaar. Bij storingen kan het apparaat een elektrische schok of brand veroorzaken. [. . . ] Informatie over verwijdering van afval in landen buiten de Europese Unie Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Neem wanneer u dit product wilt weggooien, contact op met de lokale overheid of uw leverancier en vraag wat de juiste verwijderingsmethode is. *DBT: Droge bolttemperatuur *WBT: Natte bolttemperatuur · Bij een buitentemperatuur tot -15°C kan deze eenheid nog als koeler werken in een andere ruimte dan een woonkamer, zoals een computerkamer, terwijl de temperatuur in deze kamer 16°C of meer is en de vochtigheid maximaal 80%. · Wanneer de buitentemperatuur -15°C bereikt, zal de compressor stilvallen en opnieuw in werking treden zodra de temperatuur meer dan -15°C bedraagt. Opmerking: De stekkers van het netsnoer mogen alleen worden vervangen of gemonteerd door gekwalificeerd personeel. De draden in het netsnoer zijn gekleurd volgens de volgende code: Draden Aansluitingen rood onder spanning zwart groen-geel kleuren (Standaard voor Groot-Brittannië) bruin blauw groen-geel neutraal aarde De afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als toelichting en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het apparaat. Deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering. De draadkleuren kunnen per land variëren. 35 NEDERLANDS Over De afstandsbediening gereedmaken 1. Verwijder het deksel. PRODUCTOVERZICHT Binneneenheid Binneneenheid Luchtinlaat Supersonisch apparaat voor luchtreiniging Knop AUTO OFF/ON Luchtfilter Voorpaneel 2. Druk op "CLOCK". TIMER ON 1 FF OFF 2 Ontvanger SET 3 CANCEL AC RC SET CHECK CLOCK CLO RESET Jaloezie voor richting luchtstroom Afgevoerde lucht Niet aanraken als het apparaat actief is. 6. Signaal van de afstandsbediening · Zorg ervoor dat er geen obstructie is tussen de afstandsbediening en de airconditioner. · Maximale afstand: 10 m · Bepaalde fluorescentielampen kunnen het signaal storen. Houd de knop ingedrukt totdat u een pieptoon hoort en laat de knop vervolgens los. Stand Automatisch Ionisator Indicator Buiteneenheid Buiteneenheid Luchtinlaat (zijkant) Luchtinlaat (achterzijde) Luchtuitlaat Afstandsbediening Afstandsbediening AUTO HEAT COOL DRY ION FAN SPEED AIR SWING Zender LCD-display Krachtig koelen Uit/aan Ionenwerking 2 3 Herhaal stap 2. Houd de knop ingedrukt totdat u Normaal twee pieptonen hoort koelen en laat de knop vervolgens los. Houd de knop ingedrukt totdat u drie pieptonen hoort en laat de knop vervolgens los. Stand Rustige werking Krachtige werking Richting luchtstroom afstellen Controle MODE QUIET POWERFUL OFF/ON ion Temperatuur instellen TEMP FAN SPEE D Selectie ventilatorsnelheid Timer instellen Klok instellen TIMER ON 1 OFF AIR SWING SET 2 3 CANCEL AC RC 4 Krachtig verwarmen SET CHECK CLOCK RESET INVERTER · Om het apparaat uit te schakelen, drukt u nogmaals op de knop "AUTO OFF/ON". * Bij normaal gebruik worden de knoppen SET en reset niet gebruikt. RC * Druk op reset om de standaardinstellingen van de afstandsbediening te herstellen. AC Problemen oplossen Als er een fout optreedt, stopt de eenheid en gaat de timerindicator knipperen. Houd de knop 5 seconden ingedrukt. TIMER ON 1 F OFF 2 SET 3 C CANCEL AC SET CHECK CLOCK RC 2. Houd de knop ingedrukt totdat u een pieptoon hoort en noteer vervolgens de foutcode. Schakel het apparaat uit en geef de foutcode door aan de dichtstbijzijnde dealer. Opmerking: · Het apparaat kan mogelijk beperkt worden gebruikt (bij 4 pieptonen), afhankelijk van de fout. RESET 36 AUTO, VERWARMEN, KOELEN, DROGEN Start het apparaat. AUTO HEAT COOL DRY ION FAN N SPEED PEED AIR SWING S Gebruiksdetails AUTO - Automatische werking · De eenheid kiest de stand op basis van de temperatuurinstelling, de buiten- en kamertemperatuur. HEAT - Verwarmen · In de verwarmingsstand duurt het even voordat de eenheid is opgewarmd. · Bij VERWARMEN gaan de jaloezieën naar links/rechts bewegen zodra de temperatuur stijgt. TIMER ON 1 OFF 2 SET 3 CANCEL AC RC SET CHECK CLOCK RESET INVERTER Problemen oplossen De ruimte heeft een vreemde geur. De binnenventilator stopt af en toe wanneer de ventilatorsnelheid is ingesteld op automatisch. Dit is mogelijk een geur van vochtigheid die afkomstig is van de muur, het tapijt, meubels of kleding. Onbedoeld koelen voorkomen. 38 KRACHTIG, RUSTIG, ION Gebruiksdetails POWERFUL · Om de insteltemperatuur snel te bereiken. QUIET QUIET ion · Voor een rustige werking. Rustige werking inschakelen. Ionenwerking inschakelen. AUTO HEAT COOL DRY ION FAN SPEED AIR SWING ion · Met deze instelling wordt frisse lucht geleverd door negatieve ionen te produceren. [. . . ] · Brytere eller knapper fungerer ikke riktig. KRITERIER FÖR DALIG FUNKTION Under följande förutsättningar, SLÅ AV ARBETSBRYTAREN och TILLKALLA en auktoriserad Panasonic installatör: · Onormalt ljud vid drift. · Vatten/främmande partiklar har kommit in i fjärrkontrollen. · Brytare eller knappar fungerar inte. KRITERIEN FÜR BETRIEBSUNTERBRECHUNG SCHALTEN SIE DIE STROMZUFUHR AB und RUFEN Sie unter folgenden Umständen einen autorisierten Händler: · Ungewöhnliche Geräusche während des Betriebs. · Schalter oder Tasten funktionieren nicht ordnungsgemäß. OMSTANDIGHEDEN WAARIN U HULP MOET INROEPEN SCHAKEL DE STROOMTOEVOER UIT en RAADPLEEG een erkend verdeler onder de volgende omstandigheden: · Een abnormaal lawaai tijdens de werking. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CU-E9EKEB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CU-E9EKEB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag