Gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-E7MKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-E7MKE. Wij hopen dat dit PANASONIC CU-E7MKE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-E7MKE te teleladen.


PANASONIC CU-E7MKE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1708 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CU-E7MKE (4869 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CU-E7MKE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit INVERTER DELUXE XE Single Split Outdoor Unit CS-XE7MKEW CS-XE9MKEW CS-XE12MKEW CS-XE15MKEW CS-XE18MKEW CS-XE21MKEW INVERTER DELUXE E CS-E7MKEW CS-E9MKEW CS-E12MKEW CS-E15MKEW CS-E18MKEW CS-E21MKEW CU-E7MKE CU-E7MKE-3 CU-E9MKE CU-E9MKE-3 CU-E12MKE CU-E12MKE-3 CU-E15MKE CU-E18MKE CU-E21MKE Multi Split Outdoor Unit CU-2E15LBE CU-2E18LBE CU-3E18LBE CU-4E23LBE CU-4E27CBPG ENGLISH 2 ~ 11 Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference. 12 ~ 21 FRANÇAIS Avant d'utiliser l'appareil, lisez ce mode d'emploi dans son intégralité et conservez-le pour toute référence ultérieure. 22 ~ 31 ESPAÑOL Antes de utilizar la unidad, sírvase leer atentamente estas instrucciones de funcionamiento y conservarlas como futuro elemento de consulta. 32 ~ 41 DEUTSCH Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für die künftige Verwendung auf. [. . . ] · Het apparaat kiest elke 10 minuten een bedrijfsstand, afhankelijk van de temperatuurinstelling en de kamertemperatuur (voor het Single-Split systeem). · Het apparaat kiest elke 3 uur een bedrijfsmodus, afhankelijk van de ingestelde temperatuur, de buiten- en de kamertemperatuur (voor het Multi-Split systeem). VERWARMINGSMODUS - Genieten van warme lucht · Het duurt even voordat de eenheid opwarmt. KOELINGSMODUS - Genieten van koude lucht · Gebruik gordijnen om zonlicht en warmte van buiten te weren, om, tijdens de koeling, het energieverbruik te reduceren. 1 DROOGMODUS - Drogen van de omgeving · Het apparaat werkt bij lage ventilatorsnelheid om zo voor een aangename koeling te zorgen. De unit past de temperatuur en de luchtstroom aan om u steeds op uw gemakt te stellen. Warmtebron & Beweging Stand KOELEN/DROOG Ingestelde temperatuur Ingestelde Ventilatorsnelheid VERWARM-INGSMODUS Ingestelde temperatuur Ingestelde Ventilatorsnelheid Laag +1°C Hoog Normaal Geen +2°C +1 kraan* -1°C +1 kraan +0. 3°C -2°C -2°C Middelste ventilator Single Split-systeem: · Deze bedieningshandeling maakt de lucht minder droog en biedt u een comfortabele leefomgeving, alleen in de stand KOELEN. · Wanneer u de richting van de verticale luchtstroom instelt op AUTO, wordt gestopt bij een lagere stand zodat de koude lucht u niet raakt. 8 OVERSCHAKELEN TUSSEN MET KRACHT EN RUSTIG POWERFUL QUIET POWERFUL/QUIET POWERFUL/ QUIET NORMAL * Gedurende de eerste 15 minuten of totdat de ingestelde temperatuur is bereikt. · De sensor voor menselijke activiteit zal ook zoeken naar de ruimte van de hittebron en de beweging in een ruimte. Indicator menselijke Warmtebron & Beweging activiteit In linkerruimte van de kamer In rechterruimte van de kamer In het middengebied of meerdere gebieden van de kamer · De unit zal de hittebron en de hotspot van beweging bepalen en automatisch de richting van de horizontale luchtstroom aanpassen of op een vooraf bepaalde positie vastleggen of naar links/rechts draaien. Opmerkingsgebied (bovenaanzicht) 7m 120º POWERFUL SNEL TEMPERATUUR BEREIKEN · Single Split-systeem: Deze functie stopt automatisch na 20 minuten. · Multi Split-systeem: Druk nogmaals op de knop of schakel de unit uit (OFF) als u deze functie wilt stoppen. GENIETEN VAN EEN STILLE WERKING · Deze bedrijfsfunctie reduceert het geruis van de luchtstroom. · Als deze operatie geactiveerd wordt, zal de helderheid van de indicator grijs worden. QUIET · Wanneer handmatige AIR SWING geselecteerd is, zal de werking als ECONAVI en AUTO COMFORT geannuleerd worden. · De sensor zal misschien bewegende voorwerpen die meer dan 7 meter zijn verwijderd of die zich buiten de detectiehoek bevinden, niet detecteren. · De gevoeligheid van de sensor wordt beïnvloed door de plaatsing, de bewegingssnelheid, het temperatuurbereik, enz. · De sensor zal misschien ten onrechte huisdieren, zonlicht, bepaalde verlichting, wapperende gordijnen of lichtreflecties interpreteren als mensen. OPMERKINGEN PATROL/ POWERFUL/ QUIET AUTO COMFORT POWERFUL/ QUIET AUTO COMFORT , , , · Kan worden geactiveerd in alle standen en kan worden uitgeschakeld door de betreffende knop weer in te drukken. , , · Kunnen niet tegelijkertijd worden geselecteerd. · Kan niet worden geactiveerd zolang de bedieningshandeling MILD DROOG KOELEN is geactiveerd. 57 NEDERLANDS AFSTANDSBEDIENING 11 Houd deze toets 5 seconden ingedrukt, om de helderheid van de indicator van het apparaat te dimmen of te terug te zetten. Houd deze toets ongeveer 10 seconden ingedrukt, om de ingestelde temperatuur in °C of °F te tonen. Druk op deze toets, om de standaardinstelling van de afstandsbediening terug te zetten. DE TIMER INSTELLEN · Er zijn 2 stel AAN- en UIT-timers beschikbaar voor het IN - of UIT-schakelen van de unit op verschillende voorafingestelde tijdstippen. [. . . ] · Beoordeling van hittebron en bewegingsgebied gaan voort. Controleer het volgende voordat u een onderhoudsmonteur belt. · · · · · · · · · · · · CONTROLEER Stel de temperatuur correct in. Het een en ander fluorescerend licht kan eventueel de signaalzender storen. · Stop Patrol- of e-ion-werking en start de apparatuur vervolgens opnieuw. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CU-E7MKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CU-E7MKE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag