Gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-E24HKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-E24HKE. Wij hopen dat dit PANASONIC CU-E24HKE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-E24HKE te teleladen.


PANASONIC CU-E24HKE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4188 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CU-E24HKE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] onjuiste installatie kan leiden tot lekkage , een elektrische schok of brand. Neem contact op met een erkende dealer of specialist voor de installatiewerkzaamheden. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger van de fabrikant of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om een mogelijk gevaar te voorkomen. Deze apparatuur moet geaard worden en het is strengstens aanbevolen een aardlekschakelaar (ELCB) of een differentieelschakelaar (RCD) te installeren. [. . . ] Informatie over verwijdering van afval in landen buiten de Europese Unie Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Neem wanneer u dit product wilt weggooien, contact op met de lokale overheid of uw leverancier en vraag wat de juiste verwijderingsmethode is. Lucht de kamer na het boenen eerst goed, alvorens het apparaat te gebruiken. Installeer het apparaat niet op plaatsen met olieachtige dampen of rook. * DBT: Droge bolttemperatuur * WBT: Natte bolttemperatuur ATTENTIE: Wanneer de buitentemperatuur buiten het hierboven vermelde temperatuurbereik ligt, zal de verwarmingscapaciteit aanzienlijk afnemen en zal het apparaat ter beveiliging misschien niet meer functioneren. Wordt gebruikt, wanneer u de afstandsbediening niet bij de hand hebt of bij storingen. Automatisch Houd de knop ingedrukt, totdat u één pieptoon hoort Bij koelen en laat de knop vervolgens los. Houd de knop ingedrukt, totdat u één pieptoon hoort en laat de knop vervolgens Bij los. Verwarmen Houdt opnieuw ingedrukt, totdat 2 pieptonen te horen zijn, en laat dan los. Goed op de OFF-indicatie op de afstandsbediening, om te vermijden, dat het apparaat ongewild start/stopt. De unit laten werken binnen de aangeraden temperatuur kan leiden tot energiebesparing. Het apparaat kiest elke 30 minuten een bedrijfsmodus, in overeenstemming met de ingestelde temperatuur, de buiten- en de binnentemperatuur. KOELINGSMODUS - Genieten van koude lucht DROOGMODUS - Drogen van de omgeving · Het apparaat werkt bij lage ventilatorsnelheid om zo voor een aangename koeling te zorgen. Op AUTO wordt de snelheid van de binnenventilator automatisch aangepast, in overeenstemming met de bedrijfsmodus. In de verwarmingsmodus blaast de lucht een poosje horizontaal en begint daarna omlaag te blazen, en, zodra de temperatuur stijgt, beginnen de luchtstroomjaloezieën naar links/naar rechts te zwaaien. oM TE GENIETEN VAN ZUIVERE & FRISSE LUCHT · Genereert negatieve ionen om een frisluchteffect te produceren en trekt stofdeeltjes aan, die dan opgevangen worden in de positief geladen e-ion filters. Wanneer de luchkwaliteit onvoldoende ie, zal de e-ionwerking automatisch starten. Wanneer de ON-timer ingeschakeld is, start het apparaat eventueel (tot 30 minuten) vóór het eigenlijke geprogrammeerde tijdpunt, om op tijd de gewenste temperatuur te bereiken. [. . . ] Druk nog steeds flikkert neem dan contact op met uw dichstbijzijnde dealer. Houd de knop ingedrukt totdat u een pieptoon hoort en noteer de foutcode. Het apparaat kan mogelijk beperkt worden gebruikt (bij 4 pieptonen), afhankelijk van de fout. Schakel het apparaat uit en geef de foutcode door aan de dichtstbijzijnde dealer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CU-E24HKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CU-E24HKE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag