Gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-E21HBEA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-E21HBEA. Wij hopen dat dit PANASONIC CU-E21HBEA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-E21HBEA te teleladen.


PANASONIC CU-E21HBEA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1270 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CU-E21HBEA (1266 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CU-E21HBEA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Laat peuters en jonge kinderen niet met de afstandsbediening spelen om te voorkomen dat zij de batterijen per ongeluk doorslikken. · Verwijder de batterijen indien het apparaat gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt. · Plaats nieuwe batterijen van hetzelfde type met de aangegeven polariteit. Zo voorkomt u defecten aan de afstandsbediening. Binnendeel · U dient de installatie niet zelf te installeren, te verwijderen en opnieuw te installeren. [. . . ] Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Voor zakengebruikers in de Europese Unie Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. [Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie] Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen. Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden): Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld. Pb · Schakel het apparaat niet in wanneer u net de vloer geboend hebt. Lucht de kamer na het boenen eerst goed, alvorens het apparaat te gebruiken. · Installeer het apparaat niet op plaatsen met olieachtige dampen of rook. 43 NEDERLANDS GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN Gebruik deze airconditioner binnen het volgende temperatuurbereik (CU-E10HBEA, CU-E15HBEA, CU-E18HBEA, CU-E21HBEA) Temperatuur (°C) KOELEN VERWARMEN Maximum Minimum Maximum Minimum Binnen *DBT 32 16 30 16 *WBT 23 11 *DBT 43 -10 24 -10 Buiten *WBT 26 18 - ATTENTIE: Wanneer de buitentemperatuur buiten het hierboven vermelde temperatuurbereik ligt, zal de verwarmingscapaciteit aanzienlijk afnemen en zal het apparaat ter beveiliging misschien niet meer functioneren. (CU-2E15GBE, CU-2E18CBPG, CU-3E18EBE, CU-3E23CBPG, CU-4E27CBPG) Temperatuur (°C) KOELEN VERWARMEN * DBT: Droge bolttemperatuur * WBT: Natte bolttemperatuur Maximum Minimum Maximum Minimum Binnen *DBT 32 16 30 16 *WBT 23 11 *DBT 43 16 24 -10 Buiten *WBT 26 11 18 -11 44 MULTI AIRCONDITIONER FUNCTIE MULTI AIRCONDITIONER FUNCTIE (CU-2E15GBE, CU-2E18CBPG, CU-3E18EBE, CU-3E23CBPG, CU-4E27CBPG) DEFINITIE Het multi-airconditionersysteem heeft één buiteneenheid, die aangesloten is aan diverse binneneenheden. BINNENEENHEID · Het is mogelijk de binnenheden individueel of tegelijkertijd te laten functioneren. · De prioriteit wordt gegeven aan de bedrijfsmodus van die eenheid, die het eerste ingeschakeld werd. · Tijdens het bedrijf kunnen de verwarmings- en koelmodus niet tegelijkertijd voor de verschillende eenheden ingeschakeld worden. · De stroomindicator knippert om te tonen, dat de binneneenheid gereed is voor de verschillende bedrijfsmodi. Woonkamer Kamer A Buiteneenheid 45 NEDERLANDS PRODUCTOVERZICHT & BEDIENING PRODUCTOVERZICHT & BEDIENING Controlepaneel POWER (Groen) TIMER (Oranje) POWERFUL (Oranje) QUIET (Oranje) AIR SWING (Oranje) AUTO Ontvanger Knop auto OFF/ON · Wordt gebruikt, wanneer u de afstandsbediening niet bij de hand hebt of bij storingen. Houd de knop ingedrukt, totdat u één pieptoon hoort en laat de knop vervolgens los. Houd de knop ingedrukt, totdat u één pieptoon hoort en laat de knop vervolgens los. Houdt opnieuw ingedrukt, totdat 2 pieptonen te horen zijn, en laat dan los. Stande Automatisch Bij koelen Jaloezie voor richting luchtstroom Luchtfilter Toevoerrooster imal e af stan d: 8 Max m Bij verwarmen OFF/ON HET TOESTEL AAN- OF UITSCHAKELEN · Let s. v. p. goed op de OFF-indicatie op de afstandsbediening, om te vermijden, dat het apparaat ongewild start/stopt. Display van de afstandsbediening AUTO HEAT COOL DRY OFF OFF TIME R ON TIME R TEMP DE TEMPERATUUR INSTELLEN FAN SPEE D OFF/O N · Instellingsbereik: 16°C ~ 30°C. [. . . ] Het apparaat begint pas na enkele minuten · De vertraging dient ter bescherming van de compressor van de installatie. · Nadat de timer is ingesteld, worden de instellingen dagelijks uitgevoerd. AAN/UIT-indicator knippert tijdens werking en · De installatie staat in de ontdooiingstand en het gesmolten ijs wordt via de de ventilator van de binnendeel is gestopt. De binnenventilator stopt af en toe tijdens · Onbedoeld koelen voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CU-E21HBEA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CU-E21HBEA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag