Gebruiksaanwijzing PANASONIC CUE18RBEACU3E18PBE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CUE18RBEACU3E18PBE. Wij hopen dat dit PANASONIC CUE18RBEACU3E18PBE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CUE18RBEACU3E18PBE te teleladen.


PANASONIC CUE18RBEACU3E18PBE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2270 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CUE18RBEACU3E18PBE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering. Free-multi systeem Binnenunits Free-multi systemen spaart ruimte, omdat hierbij verschillende binnendelen op een enkel buitendeel aangesloten kunnen worden. • Raadpleeg voor de complete producteigenschappen de referentiecatalogus. Binnenunits • Het is mogelijk de binnenunits individueel of tegelijkertijd te laten functioneren. [. . . ] 29 Veiligheidsmaatregelen Nederlands Veiligheidsmaatregelen WAARSCHUWING Voorzorgsmaatregelen voor een apparaat gevuld met R32 Besteed zorgvuldig aandacht aan de volgende punten bij het gebruik van het apparaat en het omgaan met verschillende koelmiddelen. Het apparaat moet worden geïnstalleerd en/of gebruikt in een ruimte met een vloeroppervlakte van meer dan Amin (m²) en moet uit de buurt worden gehouden van ontstekingsbronnen zoals hitte/ vonken/open vuur, of gevaarlijke gebieden zoals gastoestellen, kooktoestel op gas, leidingsysteem gastoevoer, of elektrisch kookapparaten, enz. (zie tabel A in de installatiehandleiding voor Amin (m²)) Let op dat koelmiddel wellicht geen geur heeft. Het is sterk aanbevolen dat er voor brandbaar koelmiddel geschikte gasdetectoren aanwezig zijn die werken en waarschuwen bij lekkage. Omdat de bedrijfsdruk hoger is dan bij modellen met R22koelmiddel zijn er enkele speciale leidingen met installatie en speciaal gereedschap nodig. De wartelmoer en leiding geschikt voor R32 die op de zijkant van de buitenunit zitten, kunnen ook voor een R410A-model worden gebruikt. Modellen die R32- en R410Akoelmiddel gebruiken, hebben een andere schroefdraaddiameter van de vulpoort, zodat per ongeluk vullen met R22 wordt voorkomen en voor de veiligheid. ] Wees extra voorzichtig, zodat er geen verontreinigingen (olie, water, enz. Zorg daarnaast bij opslag van de leidingen voor een goede afdichting van de opening door deze dicht te knijpen, af te tapen, enz. ) Dit apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte. Dit apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte waar niet doorlopend open vuur en ontstekingsbronnen in gebruik zijn. QUIET/ POWERFUL CLOCK CANCEL CHECK AC RC RESET Overschakelen tussen rustig en met kracht POWERFUL NORMAL QUIET Houd deze toets ongeveer 10 seconden ingedrukt, om de ingestelde temperatuur in °C of °F te tonen. Niet Van Toepassing FAN SPEED Indrukken om de vorige instelling van de afstandsbediening te herstellen. sTIL: Genieten van een stille werking • Deze bedrijfsfunctie reduceert het geruis van de luchtstroom. MET KRACHT: Snel temperatuur bereiken Enkele • Deze functie stopt automatisch na 20 minuten. QUIET/ POWERFUL -knop, om na • Druk nogmaals op de 20 minuten werking het lampje EXTRA VERMOGEN uit te schakelen. Meerdere Ventilatiesnelheid Selecteren (Display van de afstandsbediening) • Druk nogmaals op de knop of schakel de unit uit (OFF) als u deze functie wilt stoppen. € Op AUTO wordt de snelheid van de binnenventilator automatisch aangepast, in overeenstemming met de bedrijfsmodus. kan worden geactiveerd in alle standen en kan worden uitgeschakeld door de betreffende knop weer in te drukken. Informatie Informatie voor gebruikers met betrekking tot het verzamelen en verwijderen van oud apparatuur Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een juiste verwerking, hergebruik en recycling van oude producten, gelieve deze in te leveren bij de desbetreffende inleverpunten in overeenstemming met uw nationale wetgeving. Door deze producten correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. [. . . ] Dit is een manier om vocht dat is achtergebleven in de interne onderdelen grondig te verwijderen en schimmelgroei te voorkomen. OMSTANDIGHEDEN WAARIN U HULP MOET INROEPEN SCHAKEL DE STROOMTOEVOER UIT en consulteer een bevoegde installateur, onder de volgende omstandigheden: • Een abnormaal lawaai tijdens de werking. € Water of vreemde deeltjes zijn in de afstandsbediening binnengedrongen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde dealer voor seizoeninspecties. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CUE18RBEACU3E18PBE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CUE18RBEACU3E18PBE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag