Gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-E18PFE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-E18PFE. Wij hopen dat dit PANASONIC CU-E18PFE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-E18PFE te teleladen.


PANASONIC CU-E18PFE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5418 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CU-E18PFE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Binnen Buiten DBT WBT DBT WBT 32 16 30 16 23 46 26 11 -10 24 18 -15 -16 °C (temperatuur) 18 Snelle Gids Inhoudsopgave De batterijen plaatsen 1 3 2 1 Open het klepje van de afstandsbediening 2 Plaats AAA- of R03-batterijen (kan ~ 1 jaar gebruikt worden) 3 Sluit het deksel 2 TIMER ON 1 2 SET 3 Veiligheidsmaatregelen . 76 3 Instellen van de klok 1 Druk op CLOCK 2 Stel de tijd in 3 Bevestig Accesoires • Afstandsbediening • AAA of 2 x R03 batterijen • Afstandsbedieningshouder • 2 x schroeven voor de afstandbedieninghouder OFF CANCEL 1 CHECK CLOCK RESET Eenvoudige bediening 1 Selecteer de gewenste stand AUTO HEAT AUTO HEAT COOL DRY OFF OFF TIMER ON TIMER FAN SPEED FAN SPEED DRY COOL 2 Start/stop het apparaat OFF/ON 2 1 3 MODE POWER • Merk op dat OFF (UIT) als volgt wordt aangeduid: Starten: Stoppen: 3 Stel de gewenste temperatuur in • Instellingsbereik: 16 °C ~ 30 °C. € Het gebruik van het apparaat binnen de aanbevolen temperatuursgrenzen kan energie besparen. POWERFUL AUTO QUIET TEMP AIR SWING MANUAL SET 2 3 TIMER ON 1 OFF CANCEL CHECK CLOCK RESET 8m De afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als toelichting en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het apparaat. [. . . ] Voorkom dat een eventuele brand wordt aangewakkerd, gebruik geen apparatuur die brand kan veroorzaken, vóór de luchtuitlaat. Stel planten of ook huisdieren niet direct bloot aan de luchtstroming om letsel te voorkomen. Raak de scherpe aluminium vin niet aan; scherpe delen kunnen blessures veroorzaken. Lucht het vertrek goed voordat u de unit inschakelt, wanneer u de vloer in de was hebt gezet. Voorkom lekkend water door te zorgen dat de aftapslang: - Goed aangesloten is, - Uit de buurt van dakgoten en containers loopt of, - Niet ondergedompeld is in water Na een lange periode van gebruik of ook gebruik met brandbare apparatuur, moet u de ruimte goed luchten. Controleer, wanneer u de apparatuur lange tijd hebt gebruikt, dat het installatierek nog in goede staat is, zodat u er zeker van kunt zijn dat de unit niet kan vallen. Om disfunctie of schade aan de afstandsbediening te voorkomen: • Verwijder de batterijen indien het apparaat gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt. € Men moet nieuwe batterijen van hetzelfde type insteken en daarbij de vermelde polariteit volgen. € Het apparaat kiest elke 10 minuten Enkele een bedrijfsstand, afhankelijk van de temperatuurinstelling en de kamertemperatuur. Meerdere • Het apparaat kiest elke 3 uur een bedrijfsmodus, afhankelijk van de temperatuurinstelling, buitentemperatuur en de kamertemperatuur. VERWARMEN - Genieten van warme lucht • Het duurt even voordat de eenheid opwarmt. KOELEN - Genieten van koude lucht • Gebruik de gordijnen om het zonlicht en de hitte buiten te houden tijdens het COOL (koelen) om het energieverbruik te verminderen. DROGEN - Drogen van de omgeving • Het apparaat werkt bij lage ventilatorsnelheid om zo voor een aangename koeling te zorgen. pOWERFUL (Groen) (Oranje) (Oranje) (Oranje) (Oranje) Indicator Display van de afstandsbediening AUTO HEAT COOL DRY OFF FAN SPEED OFF TIMER ON TIMER FAN SPEED OFF/ON MODE Snel temperatuur bereiken • Deze functie stopt automatisch na 20 minuten. € Druk nogmaals op de knop of schakel de unit uit (OFF) als u deze functie wilt stoppen. POWERFUL AUTO QUIET TEMP AIR SWING MANUAL SET 2 3 POWERFUL Enkele Meerdere QUIET TIMER ON 1 Houd deze toets ongeveer 10 seconden ingedrukt, om te tijdindicatie in 12-uur of in 24-uur te tonen. Voor het horizontaal afstellen van de luchtstroom • Het bovenste en onderste horizontale rooster voor de luchtstroomrichting kunnen allebei handmatig geregeld worden. Knop Auto OFF/ON Wordt gebruikt, wanneer u de afstandsbediening niet bij de hand hebt of bij storingen. Druk een keer op de knop om het apparaat te gebruiken in de modus AUTO. Druk op de knop en houd deze ingedrukt totdat u 1 pieptoon hoort, laat de knop dan los om de krachtige modus KOELEN te gebruiken. Druk op de knop en houd deze ingedrukt totdat u 2 pieptonen hoort, laat de knop dan los om de normale modus KOELEN te gebruiken. Druk op de knop en houd deze ingedrukt totdat u 3 pieptonen hoort, laat de knop dan los om de krachtige modus VERWARMEN te gebruiken. [. . . ] Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC. Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CU-E18PFE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CU-E18PFE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag