Gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-E18HKEA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-E18HKEA. Wij hopen dat dit PANASONIC CU-E18HKEA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-E18HKEA te teleladen.


PANASONIC CU-E18HKEA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1059 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CU-E18HKEA (608 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CU-E18HKEA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Laat peuters en jonge kinderen niet met de afstandsbediening spelen om te voorkomen dat zij de batterijen per ongeluk doorslikken. · Verwijder de batterijen indien het apparaat gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt. · Plaats nieuwe batterijen van hetzelfde type met de aangegeven polariteit. Binneneenheid · U dient de eenheid niet zelf te installeren, te verwijderen en opnieuw te installeren. [. . . ] Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelingspunt of raadpleeg www. nvmp. nl, www. ictoffice. nl of www. stibat. nl. Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie Neem voor het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur contact op met uw leverancier voor verdere informatie. Informatie over verwijdering van afval in landen buiten de Europese Unie Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Neem wanneer u dit product wilt weggooien, contact op met de lokale overheid of uw leverancier en vraag wat de juiste verwijderingsmethode is. · Schakel het apparaat niet in wanneer u net de vloer geboend hebt. Lucht de kamer na het boenen eerst goed, alvorens het apparaat te gebruiken. · Installeer het apparaat niet op plaatsen met olieachtige dampen of rook. 33 NEDERLANDS Maximum Minimum Maximum VERWARMEN Minimum * DBT: Droge bolttemperatuur * WBT: Natte bolttemperatuur ATTENTIE: · Bij een buitentemperatuur tot -15°C kan deze eenheid nog als koeler werken in een andere ruimte dan een woonkamer, zoals een computerkamer, terwijl de temperatuur in deze kamer 16°C of meer is en de vochtigheid maximaal 80%. Wanneer de buitentemperatuur -15°C bereikt, zal de compressor stilvallen en opnieuw in werking treden zodra de temperatuur meer dan -15°C bedraagt. · Wanneer de buitentemperatuur buiten het hierboven vermelde temperatuurbereik ligt, zal de verwarmingscapaciteit aanzienlijk afnemen en zal het apparaat ter beveiliging misschien niet meer functioneren. 33 PRODUCTOVERZICHT & BEDIENING 34~35 ONDERHOUD & REINIGING PROBLEMEN OPLOSSEN 36 37 SNELLE GIDS ACHTERKLEP PRODUCTOVERZICHT & BEDIENING PRODUCTOVERZICHT & BEDIENING Ionisator Niet aanraken tijdens de werking. Supersonisch apparaat voor luchtreiniging Knop auto OFF/ON · Wordt gebruikt, wanneer u de afstandsbediening niet bij de hand hebt of bij storingen. Automatisch Houd de knop ingedrukt totdat Krachtig 2 u een pieptoon hoort en laat de koelen knop vervolgens los. Houd de knop ingedrukt totdat u twee Normaal 3 pieptonen hoort en laat de koelen knop vervolgens los. Houd de knop ingedrukt totdat u drie Krachtig 4 pieptonen hoort en laat de verwarmen knop vervolgens los. INDICATOR Voorpaneel POWERFUL QUIET TIMER POWER SUPER ION ALLERU-BUSTER fsta nd: 10m Luchtfilter Jaloezie voor richting luchtstroom · Niet handmatig regelen. Ontvanger (Groen) (Oranje) (Oranje) (Groen) (Groen) (Blauw) OFF/ON Max ima le a HET TOESTEL AAN- OF UITSCHAKELEN · Let s. v. p. goed op de OFF-indicatie op de afstandsbediening, om te vermijden, dat het apparaat ongewild start/stopt. Display van de afstandsbediening AUTO HEAT COO L DRY ION TEMP DE TEMPERATUUR INSTELLEN FAN SPEE D AIR SWIN G MOD E QUIE POW OFF/O N ion · Instellingsbereik: 16°C ~ 30°C. · De unit laten werken binnen de aangeraden temperatuur kan leiden tot energiebesparing. DROOGMODUS : 1°C ~ 2°C onder kamertemperatuur. MODE T ERFU DE BEDRIJFSMODUS KIEZEN L TEM P FAN S PEED TIME R ON 1 AIR S WING SET 2 3 CAN CEL AUTO MODUS - Voor uw gemak · Het apparaat kiest elke 30 minuten een bedrijfsmodus, in overeenstemming met de ingestelde temperatuur, de buitenen de binnentemperatuur. VERWARMINGSMODUS - Genieten van warme lucht · Het apparaat heeft enige tijd nodig om op te warmen. [. . . ] Het apparaat begint pas na enkele minuten · De vertraging dient ter bescherming van de compressor van de eenheid. · Nadat de timer is ingesteld, worden de instellingen dagelijks uitgevoerd. AAN/UIT-indicator knippert tijdens werking en · De eenheid staat in de ontdooiingstand en het gesmolten ijs wordt via de de ventilator van de binneneenheid is gestopt. De binnenventilator stopt af en toe tijdens · Onbedoeld koelen voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CU-E18HKEA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CU-E18HKEA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag