Gebruiksaanwijzing PANASONIC CUE12QD3EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CUE12QD3EA. Wij hopen dat dit PANASONIC CUE12QD3EA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CUE12QD3EA te teleladen.


PANASONIC CUE12QD3EA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2088 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CUE12QD3EA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering. Free-multi systeem Binnenunits Free-multi systemen spaart ruimte, omdat hierbij verschillende binnendelen op een enkel buitendeel aangesloten kunnen worden. • Raadpleeg voor de complete producteigenschappen de referentiecatalogus. Binnenunits • Het is mogelijk de binnenunits individueel of tegelijkertijd te laten functioneren. [. . . ] Voorkom een elektrische schok door het apparaat uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te trekken: - Voordat de apparatuur wordt gereinigd of nagezien. - Bij langdurige perioden zonder gebruik of - Tijdens zware onweersbuien. 25 Veiligheidsmaatregelen Nederlands Veiligheidsmaatregelen WAARSCHUWING Voorzorgsmaatregelen voor een apparaat gevuld met R32 Besteed zorgvuldig aandacht aan de volgende punten bij het gebruik van het apparaat en het omgaan met verschillende koelmiddelen. Het apparaat moet worden geïnstalleerd en/of gebruikt in een ruimte met een vloeroppervlakte van meer dan Amin (m²) en moet uit de buurt worden gehouden van ontstekingsbronnen zoals hitte/ vonken/open vuur, of gevaarlijke gebieden zoals gastoestellen, kooktoestel op gas, leidingsysteem gastoevoer, of elektrisch kookapparaten, enz. (zie tabel A in de installatiehandleiding voor Amin (m²)) Let op dat koelmiddel wellicht geen geur heeft. Het is sterk aanbevolen dat er voor brandbaar koelmiddel geschikte gasdetectoren aanwezig zijn die werken en waarschuwen bij lekkage. Omdat de bedrijfsdruk hoger is dan bij modellen met R22koelmiddel zijn er enkele speciale leidingen met installatie en speciaal gereedschap nodig. De wartelmoer en leiding geschikt voor R32 die op de zijkant van de buitenunit zitten, kunnen ook voor een R410A-model worden gebruikt. Modellen die R32- en R410Akoelmiddel gebruiken, hebben een andere schroefdraaddiameter van de vulpoort, zodat per ongeluk vullen met R22 wordt voorkomen en voor de veiligheid. ] Wees extra voorzichtig, zodat er geen verontreinigingen (olie, water, enz. Zorg daarnaast bij opslag van de leidingen voor een goede afdichting van de opening door deze dicht te knijpen, af te tapen, enz. KOELEN - Genieten van koude lucht • Gebruik de gordijnen om het zonlicht en de hitte buiten te houden en om tijdens het koelen het energieverbruik te verminderen. DROGEN - Drogen van de omgeving • Het apparaat werkt bij lage ventilatorsnelheid om zo voor een aangename koeling te zorgen. QUIET/ POWERFUL CLOCK CANCEL CHECK AC RESET RC Overschakelen tussen rustig en met kracht POWERFUL NORMAL QUIET Houd deze toets ongeveer 10 seconden ingedrukt, om de ingestelde temperatuur in °C of °F te tonen. niet Van Toepassing FAN SPEED Indrukken om de standaardinstelling van de afstandsbediening te herstellen. sTIL: Genieten van een stille werking • Deze bedrijfsfunctie reduceert het geruis van de luchtstroom. MET KRACHT: Snel temperatuur bereiken Enkele • Deze functie stopt automatisch na 20 minuten. QUIET/ POWERFUL -knop, om na • Druk nogmaals op de 20 minuten werking het lampje EXTRA VERMOGEN uit te schakelen. Meerdere Ventilatiesnelheid Selecteren (Display van de afstandsbediening) • Druk nogmaals op de knop of schakel de unit uit (OFF) als u deze functie wilt stoppen. € Op AUTO wordt de snelheid van de binnenventilator automatisch aangepast, in overeenstemming met de bedrijfsmodus. kan worden geactiveerd in alle standen en kan worden uitgeschakeld door de betreffende knop weer in te drukken. Informatie Informatie voor gebruikers met betrekking tot het verzamelen en verwijderen van oud apparatuur Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. [. . . ] herhaal de stappen 4 t/m 7 , om de programma’s 2 t/m 6 in te stellen. € Indien, tijdens het instellen van de timer, gedurende 30 seconden op gee toets gedrukt SET wordt gedrukt, of indien op de toets wordt gedrukt, wordt de instelling van dat moment bevestigd en de timerinstelling wordt beëindigd. sET Opmerking • De dagelijkse en wekelijkse timer konden niet tegelijkertijd ingesteld worden. € Hetzelfde timerprogramma kan niet op dezelfde dag ingesteld worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CUE12QD3EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CUE12QD3EA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag