Gebruiksaanwijzing PANASONIC CUBE25TKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CUBE25TKE. Wij hopen dat dit PANASONIC CUBE25TKE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CUBE25TKE te teleladen.


PANASONIC CUBE25TKE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8748 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CUBE25TKE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Omhoog Omlaag POWER • Let op dat de aanduiding wordt weergegeven voor het starten van de unit. Ongeveer 10 • Houd seconden ingedrukt, om de temperatuuraanduiding te veranderen in °C of °F. Indd 63 Nederlands Veiligheidsmaatregelen Houd u aan de volgende instructies zodat persoonlijk letsel, bij u of bij iemand anders, of materiële schade wordt voorkomen: Onjuiste bediening wegens het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot letsel of schade, waarvan de ernst wordt geclassificeerd zoals hieronder is aangegeven: Het is niet de bedoeling dat dit apparaat toegankelijk is voor leken. WAARSCHUWING Binnenunit En Buitenunit Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of zonder ervaring of kennis, als dat plaatsvindt onder toezicht of na instructie over het veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke risico’s er zijn. [. . . ] Deze apparatuur moet worden geaard om te voorkomen dat een elektrische schok of brand ontstaat. Voorkom een elektrische schok door het apparaat uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te trekken: -Voordat de apparatuur wordt gereinigd of nagezien. -Bij langdurige perioden zonder gebruik of -Tijdens zware onweersbuien. Afstandsbediening Laat peuters en jonge kinderen niet met de afstandsbediening spelen om te voorkomen dat zij de batterijen per ongeluk doorslikken. Voedingsbron Voorkom oververhitting of brand, gebruik niet een snoer waarin wijzigingen zijn aangebracht of dat uit meerdere stukken is samengesteld of een verlengsnoer of een snoer van onbekende herkomst. Om oververhitting, brand of elektrische schokken te voorkomen: • Sluit geen andere apparaten aan op hetzelfde stopcontact. € Werk niet met de unit en stop deze ook niet door de stekker in te steken of juist uit te trekken. Als het netsnoer beschadigd is, moet deze door de fabrikant, een onderhoudsmonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon vervangen worden om mogelijk risico te voorkomen. U wordt ten zeerste geadviseerd de apparatuur te installeren met een differentieelschakelaar of een aardlekschakelaar. Deze stoffen mogen niet gebruikt worden voor tere apparatuur, voedsel, dieren, planten, versieringen of andere objecten. Doet u dit wel, dan kan dit leiden tot verslechtering van de kwaliteit. € De dichtstbijzijnde timerinstelling wordt weergegeven en wordt in volgorde ingeschakeld. € De timer-functie baseert op de, op de afstandsbediening ingestelde, uurtijd en wordt, eenmaal geprogrammeerd, dagelijks herhaald. Gebruiksomstandigheden Gebruik deze airconditioner binnen het volgende temperatuurbereik. Het apparaat kiest elke 10 minuten een bedrijfsstand, afhankelijk van de temperatuurinstelling en de kamertemperatuur. VERWARMEN : Het POWER-lampje gaat in de beginfase van deze werking knipperen. KOELEN : Zorgt voor een efficiënte comfortabele koeling zoals u dat wenst. DROGEN : Het apparaat werkt bij lage ventilatorsnelheid om zo voor een aangename koeling te zorgen. Temperatuurinstelling voor energiebesparing Gebruik van de unit binnen het aanbevolen temperatuurbereik kan energie besparen. Richting van de luchtstroom In de stand KOELEN/DROGEN: Als AUTO is ingesteld, zwenkt de luchtklep automatisch omhoog of omlaag. Automatische herstartfunctie Als na een stroomstoring de stroom weer wordt hersteld, dan zal de unit na enige tijd automatisch herstarten met de vorige bedrijfstoestand en richting van de luchtstroom. Een vuile unit kan storing veroorzaken en mogelijk wordt foutcode ″H 99″ Voorpaneel weergegeven. [. . . ] Indd 72 1/25/2017 10:12:59 AM Opvragen van foutcodes Gebruik de afstandsbediening om de foutcode op te vragen, als de unit stopt en het controlelampje van de TIMER knippert. 1 Houd de knop 2 Houd de knop ingedrukt 5 seconden totdat u een pieptoon hoort ingedrukt en noteer de foutcode 3 Druk 5 seconden 4 Schakel de eenheid uit en lang op de knop deel de foutcode mee aan de om de controle te geautoriseerde leverancier stoppen ON SET TIMER OFF CANCEL AC RC SET CHECK CLOCK RESET • Bij bepaalde fouten moet u, als er 4 pieptonen klinken bij het opstarten, de unit opnieuw opstarten met beperkte functies. Weergave diagnose H 00 H 11 H 12 H 14 H 15 H 16 H 19 H 21 H 23 H 24 H 25 H 27 H 28 H 30 H 32 H 33 H 34 H 35 H 36 Afwijking/beveiligingssysteem Geen storing in het geheugen Afwijkende communicatie binnen-/ buitenunit Capaciteit binnenunit niet afgestemd Afwijking temperatuursensor luchtinlaat binnenunit Afwijking temperatuursensor compressor buitenunit Afwijking transformator buitenunit Mechanisme ventilatormotor binnenunit geblokkeerd Afwijking in werking vlotterschakelaar binnenunit Afwijking temperatuursensor 1 warmtewisselaar binnenunit Afwijking temperatuursensor 2 warmtewisselaar binnenunit Afwijking ionisatieapparaat binnenunit Afwijking luchttemperatuursensor buitenunit Afwijking temperatuursensor warmtewisselaar buitenunit Afwijking temperatuursensor afvoerleiding buitenunit Afwijking temperatuursensor 2 warmtewisselaar buitenunit Afwijking verkeerde verbinding binnen-/buitenunit Afwijking temperatuursensor warmtegeleider buitenunit Afwijking tegenstroming water binnen-/buitenunit Afwijking temperatuursensor gasleiding buitenunit Weergave diagnose H 37 H 38 H 39 H 41 H 59 H 64 H 67 H 70 H 97 H 98 H 99 F 11 F 17 F 90 F 91 F 93 F 94 F 95 F 96 F 97 F 98 F 99 Afwijking/beveiligingssysteem Afwijking temperatuursensor vloeistofleiding buitenunit Niet afgestemde binnen-/buitenunit (merkcode) Afwijkende unit of stand-byunits binnen Afwijkende aansluiting bedrading of leidingen Afwijking eco-sensor Afwijking hogedruksensor buitenunit Afwijking nanoe Afwijking lichtsensor Mechanisme ventilatormotor buitenunit geblokkeerd Beveiliging hoge druk binnenunit Vorstbescherming binnenunit Afwijking bevriezing stand-byunit binnen Beveiliging circuit vermogensfactorcorrectie Afwijking koelcircuit Afwijkende omwenteling compressor buitenunit Overshootbeveiliging uitlaatdruk compressor Hogedrukbeveiliging koeling buitenunit Oververhittingsbeveiliging voedingstransistormodule Oververhittingsbeveiliging compressor Beveiliging totale stroom Piekdetectie gelijkstroom (DC) buitenunit 73 ACXF55-05600_06NL. Indd 78 1/25/2017 10:13:16 AM Informatie Nederlands Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CUBE25TKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CUBE25TKE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag