Gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-B28DBE8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-B28DBE8. Wij hopen dat dit PANASONIC CU-B28DBE8 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CU-B28DBE8 te teleladen.


PANASONIC CU-B28DBE8 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1200 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CU-B28DBE8 (1192 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CU-B28DBE8

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] F566077 Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit CS-F14DB4E5 CS-F18DB4E5 CS-F24DB4E5 CS-F28DB4E5 Outdoor Unit Inverter Model (HBE5 Series) (DBE5, DBE8 Series) O PE N C LO SE CS-F34DB4E5 CS-F43DB4E5 CS-F50DB4E5 C LO SE O PE N ENGLISH 2 ~ 11 Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference. ESPAÑOL 12 ~ 21 Antes de utilizar la unidad, sírvase leer atentamente estas instrucciones de funcionamiento y conservarlas como futuro elemento de consulta. ITALIANO 22 ~ 31 Prima di utilizzare l'unità si prega di leggere attentamente le istruzioni e di conservare questo opuscolo per potervi fare riferimento in futuro. DEUTSCH 32 ~ 41 Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für die künftige Verwendung auf. [. . . ] · Tijdens het zachte drogen, werkt de binnenventilator op geringe ventilatorsnelheid · De beweging van de jaloezieën stemt eventueel niet overeen met de indicatie op de afstandsbediening. Herhaal de stappen 2 en 3, om de actuele tijd in te stellen. FAN SPEED VENTILATIESNELHEID SELECTEREN (3 OPTIES) AUTO LO MED HI DE DAGELIJKSE TIMER INSTELLEN · Om het apparaat op de geprogrammeerde tijd IN of UIT te schakelen. 1 MODE · Op AUTO wordt de snelheid van de binnenventilator automatisch aangepast, in overeenstemming met de bedrijfsmodus. · Indien de bedrijfsmodus op FAN staat, wordt de ventilatorsnelheid vastgezet op MED, ongeacht de ingestelde temperatuur. AUTO MANUAL 2 SELECT AIR SWING RICHTING VAN DE LUCHTSTROOM AANPASSEN Ga naar de modus voor de dagelijkse timer. · De lucht wordt gelijkmatig afgevoerd doorheen 4 luchtuitlaten. AUTO 1 AUTO 2 AUTO 3 DOWN AUTO Stel de tijd in. drukken. Bevestig. CANCEL MANUAL · Er bestaan 4 opties voor de handmatige verticale luchtstroomrichting. · De blaasrichting kan met behulp van de afstandsbediening worden ingesteld. ECONOMY HET ENERGIEVERBRUIK REDUCEREN · Gebruik is aanbevolen, wanneer de gewenste temperatuur bereikt is. · Economisch bedrijf kan in alle bedrijfsfuncties geactiveerd worden en kan geannuleerd worden door opnieuw op de desbetreffende toets te drukken. ODOUR WASH GEURBEVRIJDING · Geldt voor alle modellen. · Helpt, tijdens het bedrijf, de omgeving van onaangename geur te bevrijden. · Om de geurbevrijdingsfunctie te activeren, moet u één keer op ODOUR WASH drukken. · Om te annuleren, moet u opnieuw op de desbetreffende toets drukken. · Om de geur te verwijderen en de ontwikkeling van geuren, die schimmels binnenin de airconditioner veroorzaken, te minimaliseren. · Om deze functie te activeren, moet u minstens 3 seconden op ODOUR WASH drukken. · Het apparaat zal dan automatisch, gedurende ongeveer 20 minuten, ventileren en verwarmen. · Het wordt aanbevolen, tijdens dit bedrijf de ramen te openen. TIP · Zet de temperatuur, in de koelmodus, 1°C hoger of, in de verwarmingsmodus, 2°C lager dan de gewenste temperatuur, om 10% energie te sparen. · Gebruik gordijnen om zonlicht en warmte van buiten te weren, om, tijdens de koeling, het energieverbruik te reduceren. 57 NEDERLANDS · Er bestaan 3 opties voor de automatische verticale luchtstroomrichting. · Het rooster voor de verticale luchtstroom zwaait automatisch op en neer. · Stel de verticale jaloezieen niet met de hand af. · Om the ON of OFF-timer te annuleren moet u op · Wanneer de ON-timer ingesteld is, start het apparaat eventueel vroeger dan de actueel ingestelde tijd, om op tijd de gewenste temperatuur te bereiken. · De timerwerking baseert op de klok, zoals deze op de afstandsbediening ingesteld is en wordt dagelijks herhaald, zodra ingesteld. Voor het instellen van de klok verwijzen wij naar de voorbereiding van de afstandsbediening. · De timer, die het dichtst bij de actuele tijd ingesteld is, wordt het eerst geactiveerd. · Indien de timer handmatig geannuleerd wordt, kunt SET u de voorgaande instelling herstellen door op the drukken. · Indien de hoofdstroomtoevoer langer dan een uur uitgeschakeld was, moet de klok en de timer opnieuw ingesteld worden. DE WEKELIJKSE TIMER INSTELLEN BEDIENINGSDETAILS · De wekelijkse timer betreft uitsluitend bedrade MODE afstandsbedieningen; druk 3 seconden op om de dagelijkse of de wekelijkse timer te kiezen. [. . . ] · Het apparaat koelt met lage ventilatiesnelheid, om de ruimte te ontvochtigen. · De kamertemperatuur heeft de per afstandsbediening ingestelde waarde bereikt. Wanneer de kamertemperatuur weer achteruitgaat, gaat de ventilator weer lopen met de snelheid, die per afstandsbediening ingesteld is. · Dit is te wijten aan ontdooiing op de warmtewisselaar. Tijdens het verwarmen geeft het buitenapparaat damp af. 60 Controleer het volgende voordat u een onderhoudsmonteur belt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CU-B28DBE8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CU-B28DBE8 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag