Gebruiksaanwijzing PANASONIC CU3RE18SBE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CU3RE18SBE. Wij hopen dat dit PANASONIC CU3RE18SBE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CU3RE18SBE te teleladen.


PANASONIC CU3RE18SBE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5728 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CU3RE18SBE (8418 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CU3RE18SBE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Om het helderheid van het scherm te dimmen kunt u 5 seconden ingedrukt houden. • Gebruik de afstandsbediening binnen 8 meter van de ontvanger van de binnen-unit. 8m De afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als toelichting en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het apparaat. Deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering. [. . . ] Stel planten of ook huisdieren niet direct bloot aan de luchtstroming om letsel te voorkomen. Raak de scherpe aluminiumvin niet aan; scherpe delen kunnen blessures veroorzaken. Lucht het vertrek goed voordat u de unit inschakelt, wanneer u de vloer in de was hebt gezet. Installeer de unit niet in ruimten waar een oliedamp of rook hangt om schade aan de unit te voorkomen. Voorkom lekkend water door te zorgen dat de aftapslang: - Goed aangesloten is, - Uit de buurt van dakgoten en containers loopt of, - Niet ondergedompeld is in water Na een lange periode van gebruik of ook gebruik met brandbare apparatuur, moet u de ruimte goed luchten. Controleer, wanneer u de apparatuur lange tijd hebt gebruikt, dat het installatierek nog in goede staat is, zodat u er zeker van kunt zijn dat de unit niet kan vallen. Om disfunctie of schade aan de afstandsbediening te voorkomen: • Verwijder de batterijen indien het apparaat gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt. € Men moet nieuwe batterijen van hetzelfde type insteken en daarbij de vermelde polariteit volgen. OPGEPAST Binnenunit en buitenunit Was de interne unit niet met water, benzeen, thinner of schuurpoeder om schade en roest bij de unit te vermijden. Stroom toevoer Trek de stekker niet via het snoer uit het stopcontact, om een elektrische schok te vermijden. 13 Nederlands Veiligheidsmaatregelen Het gebruik MODE Meerdere Multi Split-systeem De bedrijfsmodus kiezen Display van de afstandsbediening Ontvanger afstandsbediening en indicator POWER (Groen) TIMER AUTO HEAT COOL DRY FAN SPEED AIR SWING AUTO modus - Voor uw gemak • Tijdens werkingsmodus flikkert het werkingssignaal. Meerdere • Het apparaat kiest elke 3 uur een bedrijfsmodus, afhankelijk van de temperatuurinstelling, buitentemperatuur en de kamertemperatuur. VERWARMEN modus - Genieten van warme lucht • Het duurt even voordat de eenheid opwarmt. KOELEN modus - Genieten van koude lucht • Gebruik de gordijnen om het zonlicht en de hitte buiten te houden tijdens het KOELEN om het energieverbruik te verminderen. DROGEN modus - Drogen van de omgeving • Het apparaat werkt bij lage ventilatorsnelheid om zo voor een aangename koeling te zorgen. POWERFUL/ QUIET (Oranje) (Oranje) (Oranje) POWERFUL QUIET OFF/ON MODE TEMP AIR SWING POWERFUL/ / QUIET FAN SPEED Houd deze toets ongeveer 10 seconden ingedrukt, om de ingestelde temperatuur in °C of °F te tonen. overschakelen tussen krachtig en rustig QUIET NORMAL TIMER ON 1 2 SET 3 POWERFUL POWERFUL: Snel Temperatuur Bereiken POWERFUL OFF CANCEL AC RC Indrukken om de standaardinstelling van de afstandsbediening te herstellen. SET CHECK CLOCK RESET • Druk nogmaals op de knop of schakel de unit uit (OFF) als u deze functie wilt stoppen. qUIET: Genieten Van Een Stille Werking Meerdere QUIET • Deze bedrijfsfunctie reduceert het geruis van de luchtstroom. FAN SPEED Ventilatiesnelheid selecteren (Display van de afstandsbediening) • Op AUTO wordt de snelheid van de binnenventilator automatisch aangepast, in overeenstemming met de bedrijfsmodus. Knop Auto OFF/ON Wordt gebruikt, wanneer u de afstandsbediening niet bij de hand hebt of bij storingen. Het frontpaneel omhoog brengen: • Druk eenmaal op de knop om het apparaat te gebruiken in de stand AUTO. [. . . ] Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC. Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CU3RE18SBE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CU3RE18SBE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag