Gebruiksaanwijzing PANASONIC CU2E15SBE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CU2E15SBE. Wij hopen dat dit PANASONIC CU2E15SBE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CU2E15SBE te teleladen.


PANASONIC CU2E15SBE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6245 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CU2E15SBE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees voor u het apparaat gebruikt deze gebruiksinstructies grondig en bewaar ze voor toekomstig gebruik. POWERFUL/ AIR SWING QUIET FAN SPEED TIMER ON 1 2 SET 3 OFF CANCEL AC RC SET CHECK CLOCK RESET 8m Las ilustraciones de este manual sirven únicamente para describir las explicaciones y pueden no coincidir exactamente con las del aparato suministrado. están sujetas a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. 23 Precauciones de seguridad Para evitar lesiones personales, lesiones a terceros, o daños materiales, cumpla lo siguiente: El uso incorrecto por no seguir las instrucciones puede causar daños o averías; su gravedad se clasifica con las indicaciones siguientes: Esta indicación advierte del posible ADVERTENCIA peligro de muerte o de daños graves. [. . . ] Voorkom een elektrische schok door het apparaat uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te trekken: - Voordat de apparatuur wordt gereinigd of nagezien. - Bij langdurige perioden zonder gebruik of - Tijdens zware onweersbuien. Deze stoffen mogen niet gebruikt worden voor tere apparatuur, voedsel, dieren, planten, versieringen of andere objecten. Doet u dit wel, dan kan dit leiden tot verslechtering van de kwaliteit. Voorkom dat een eventuele brand wordt aangewakkerd, gebruik geen apparatuur die brand kan veroorzaken, vóór de luchtuitlaat. Stel planten of ook huisdieren niet direct bloot aan de luchtstroming om letsel te voorkomen. Raak de scherpe aluminiumvin niet aan; scherpe delen kunnen blessures veroorzaken. Lucht het vertrek goed voordat u de unit inschakelt, wanneer u de vloer in de was hebt gezet. Voorkom lekkend water door te zorgen dat de aftapslang: - Goed aangesloten is, - Uit de buurt van dakgoten en containers loopt of, - Niet ondergedompeld is in water Na een lange periode van gebruik of ook gebruik met brandbare apparatuur, moet u de ruimte goed luchten. Controleer, wanneer u de apparatuur lange tijd hebt gebruikt, dat het installatierek nog in goede staat is, zodat u er zeker van kunt zijn dat de unit niet kan vallen. Het gebruik POWER TIMER AUTO COMFORT NANOE-G POWERFUL QUIET Meerdere Multi Split-systeem (Groen) ECONAVI (Oranje) (Groen) (Blauw) (Oranje) (Oranje) (Groen) Om energiebesparing te optimaliseren Indicator MODE De bedrijfsmodus kiezen AUTO - Voor uw gemak VERWARMEN- Genieten van warme lucht KOELEN - Genieten van koude lucht DROGEN - Drogen van de omgeving MILD DRY COOLING Display van de afstandsbediening Sensor menselijke activiteit Zonlichtsensor en ontvanger afstandsbediening Om het vochtigheidsniveau te verbeteren • Functie niet van toepassing. AUTO HEAT COOL DRY MILD DRY FAN SPEED AIR SWING Meerdere POWERFUL/ QUIET Overschakelen tussen krachtig en rustig QUIET NORMAL ECONAVI OFF/ON AUTO COMFORT MODE MILD DRY COOLING NANOE-G POWERFUL TEMP MET KRACHT: Snel temperatuur bereiken POWERFUL POWERFUL/ / AIR SWING QUIET FAN SPEED Houd deze toets ongeveer 10 seconden ingedrukt, om de ingestelde temperatuur in °C of °F te tonen. indrukken om de standaardinstelling van de afstandsbediening te herstellen. € Druk nogmaals op de knop of schakel de unit uit (OFF) als u deze functie wilt stoppen. sTIL: Genieten van een stille werking Meerdere TIMER ON 1 2 SET 3 QUIET OFF CANCEL AC RC • Deze bedrijfsfunctie reduceert het geruis van de luchtstroom. SET CHECK CLOCK RESET FAN SPEED Ventilatiesnelheid Selecteren (Display van de afstandsbediening) • Op AUTO wordt de snelheid van de binnenventilator automatisch aangepast, in overeenstemming met de bedrijfsmodus. Knop Auto OFF/ON AUTO OFF/ON Wordt gebruikt, wanneer u de afstandsbediening niet bij de hand hebt of bij storingen. Druk een keer op de knop om het apparaat te gebruiken in de modus AUTO. Druk op de knop en houd deze ingedrukt totdat u 1 pieptoon hoort, laat de knop dan los om de krachtige modus KOELEN te gebruiken. Druk op de knop en houd deze ingedrukt totdat u 2 pieptonen hoort, laat de knop dan los om de krachtige modus VERWARMEN te gebruiken. AUTO COMFORT Voor maximaal comfort De Lucht Zuiveren De Timer Instellen Er zijn 2 stel AAN- en UIT-timers beschikbaar voor het IN- of UIT-schakelen van de unit op verschillende voorafingestelde tijdstippen. 1 TIMER ON 1 2 AUTO COMFORT NANOE-G NANOE-G 2 3 SET 3 • nanoe-G start automatisch, zodra de unit ingeschakeld wordt met OFF/ON . [. . . ] 60 Problemen Oplossen De volgende symptomen geven niet een defect aan. De binnenventilator stopt af en toe wanneer de ventilatorsnelheid is ingesteld op automatisch. Het apparaat begint pas na enkele minuten vertraging nadat het opnieuw is opgestart. POWER-indicator knippert in de stand VERWARMEN zonder toevoer van warme lucht (en jalouzie isgesloten). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CU2E15SBE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CU2E15SBE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag