Gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-VE9NKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-VE9NKE. Wij hopen dat dit PANASONIC CS-VE9NKE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-VE9NKE te teleladen.


PANASONIC CS-VE9NKE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5764 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CS-VE9NKE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Onjuiste installatie kan leiden tot lekkage, een elektrische schok of brand. Neem contact op met een erkende dealer of specialist voor de installatiewerkzaamheden. · Probeer de installatie niet zelf te repareren. Uitblaas Aanzuig Stroom Toevoer · Sluit geen andere apparaten aan op hetzelfde stopcontact. · Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger van de fabrikant of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om een mogelijk gevaar te voorkomen. [. . . ] Stroom Toevoer · Schakel de voeding uit voordat u het apparaat reinigt of er onderhoud aan pleegt. · Schakel de voeding uit als het apparaat voor lange tijd niet zal worden gebruikt. · Deze airconditioner is uitgerust met een ingebouwd apparaat voor bescherming tegen hoge stroomtoevoer. Om uw airconditioner verder te beschermen tegen beschadiging door buitengewoon sterke bliksemactiviteit, kunt u deze loskoppelen van de stroombron. Raak de airconditioner niet aan tijdens bliksem, het kan dan een elektrische schok geven. Buitendeel · Ga niet op het apparaat zitten of staan, daar u zou kunnen vallen. · Raak niet de aluminium vin aan, het scherpe deel kan letsel veroorzaken. · Controleer na een lange gebruiksperiode het installatierek op beschadiging. Aanzuig Aanzuig Uitblaas 42 INFORMATIE OVER WETGEVING INFORMATIE OVER WETGEVING Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of zonder ervaring of kennis, tenzij onder toezicht van of na instructie door een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Pas op, dat kinderen niet met het apparaat spelen. Hartelijk dank voor de aanschaf van de airconditioner INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSMAATREGELEN INFORMATIE OVER WETGEVING GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN - 42 43 44 MULTI AIRCONDITIONER FUNCTIE 45 PRODUCTOVERZICHT & BEDIENING 46~47 ONDERHOUD & REINIGING PROBLEMEN OPLOSSEN SNELLE GIDS 48 49 ACHTERKLEP OPMERKING : De afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als toelichting en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het apparaat. Deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering. Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC. KOELINGSMODUS - Genieten van koude lucht DROOGMODUS - Drogen van de omgeving · Het apparaat werkt bij lage ventilatorsnelheid om zo voor een aangename koeling te zorgen. QUIE AUTO T TEM P AIR S TIME R ON 1 2 OFF WING MAN UAL SET 3 CANC EL CHEC K CLOC K RESE T 46 VENTILATIESNELHEID SELECTEREN (5 OPTIES) DE TIMER INSTELLEN · Om het apparaat op de geprogrammeerde tijd IN of UIT te schakelen. ON 1 OFF · Op AUTO wordt de snelheid van de binnenventilator automatisch aangepast, in overeenstemming met de bedrijfsmodus. AUTO 2 SET AIR SWING RICHTING VAN DE LUCHTSTROOM AANPASSEN Stel de timer in op ON of OFF. Stel de tijd in. Bevestig. MANUAL AUTO · Om de ON- of OFF-instelling van de timer te ON annuleren, drukt u op of OFF en vervolgens op CANCEL AIR SWING LUCHTSWING - AUTO · Het rooster voor de verticale luchtstroom zwaait automatisch op en neer. · In de verwarmingsmodus, blaast de lucht veen moment horizontaal en begint dan naar beneden te blazen. LUCHTSWING - MANUAL · De blaasrichting kan met behulp van de afstandsbediening worden ingesteld. · Stel de verticale jaloezieen niet met de hand af. . · Wanneer de ON-timer ingeschakeld is, start het apparaat eventueel (tot 35 minuten) vóór het eigenlijke geprogrammeerde tijdpunt, om op tijd de gewenste temperatuur te bereiken. · De timer-functie baseert op de, op de afstandsbediening ingestelde, uurtijd en wordt, eenmaal geprogrammeerd, dagelijks herhaald. Voor het instellen van de uurtijd verwijzen wij naar Voorbereiding Afstandsbediening op de achterkant hiervan. · Indien de timer handmatig geannuleerd wordt of na een stroomuitval, kunt u de vorige programmering herstellen (zodra weer stroom voorhanden is), door op SET te drukken. AIR SWING MANUAL · De lucht wordt gelijkmatig afgevoerd doorheen 4 luchtuitlaten. TEMPERATUUR SNEL BEREIKEN GENIETEN VAN EEN RUSTIGE OMGEVING · Deze bedrijfsfunctie reduceert het geruis van de luchtstroom. QUIET OPTIONELE INTSTELLINGEN Houd deze toets ongeveer 10 seconden ingedrukt, om te tijdindicatie in 12-uur of in 24-uur te tonen. Druk op deze toets, om de standaardinstelling van de afstandsbediening terug te zetten. CLOCK RESET Zet de temperatuur, in de koelmodus, 1°C hoger of, in de verwarmingsmodus, 2°C lager dan de gewenste temperatuur, om 10% energie te sparen. QUIET · en kunnen in alle bedrijfsfuncties geactiveerd worden en kunnen geannuleerd worden door opnieuw op de desbetreffende toets te drukken. QUIET Gebruik gordijnen om zonlicht en warmte van buiten te weren, om, tijdens de koeling, het energieverbruik te reduceren. · en kunnen niet tegelijkertijd geselecteerd worden. 47 NEDERLANDS ONDERHOUD & REINIGING ONDERHOUD & REINIGING · Schakel de voeding uit voordat u het apparaat reinigt. · Raak niet de aluminium vin aan, het scherpe deel kan letsel OPGEPAST veroorzaken. REINIGINGSINSTRUCTIES · Gebruik geen benzeen, verdunner of schuurpoeder. [. . . ] Vraag uw dichtstbijzijnde handelaar om raad. De unit stopt en de timer indicator flikkert. Houd de knop 5 seconden ingedrukt. TIMER ON 1 2 1 3 · SET 3 2 Druk op de OFF CANCEL knop om de controle te CHECK CLOCK RESET stoppen. Schakel het apparaat uit en geef de foutcode door aan de dichtstbijzijnde dealer. Houd de knop ingedrukt totdat u een pieptoon hoort en noteer de foutcode. OPMERKING : · Het apparaat kan mogelijk beperkt worden gebruikt (bij 4 pieptonen), afhankelijk van de fout. 49 NEDERLANDS · Dit is mogelijk een geur van vochtigheid die afkomstig is van de muur, het tapijt, meubels of kleding. De binnenventilator stopt af en toe wanneer de · Zo verdrijft u de omgevingsgeuren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CS-VE9NKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CS-VE9NKE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag