Gebruiksaanwijzing PANASONIC CSUE18RKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CSUE18RKE. Wij hopen dat dit PANASONIC CSUE18RKE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CSUE18RKE te teleladen.


PANASONIC CSUE18RKE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5835 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CSUE18RKE (8660 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CSUE18RKE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Reiniging en door gebruiker uit te voeren onderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Vraag advies aan een geautoriseerde dealer of gespecialiseerde vakman, wanneer de unit schoongemaakt, gerepareerd, geïnstalleerd, verwijderd of opnieuw geïnstalleerd moet worden. Onjuiste installatie en behandeling zal lekkage, een elektrische schok of brand tot gevolg hebben. Vraag een gekwalificeerde dealer of specialist voor eventueel te gebruiken koelmiddel. [. . . ] Installeer de unit niet in ruimten waar een oliedamp of rook hangt om schade aan de unit te voorkomen. Voorkom lekkend water door te zorgen dat de aftapslang: - Goed aangesloten is, - Uit de buurt van dakgoten en containers loopt of, - Niet ondergedompeld is in water Na een lange periode van gebruik of ook gebruik met brandbare apparatuur, moet u de ruimte goed luchten. Controleer, wanneer u de apparatuur lange tijd hebt gebruikt, dat het installatierek nog in goede staat is, zodat u er zeker van kunt zijn dat de unit niet kan vallen. Om disfunctie of schade aan de afstandsbediening te voorkomen: • Verwijder de batterijen indien het apparaat gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt. € Men moet nieuwe batterijen van hetzelfde type insteken en daarbij de vermelde polariteit volgen. OPGEPAST Binnenunit en buitenunit Was de interne unit niet met water, benzeen, thinner of schuurpoeder om schade en roest bij de unit te vermijden. Stroom toevoer Trek de stekker niet via het snoer uit het stopcontact, om een elektrische schok te vermijden. 13 Nederlands Veiligheidsmaatregelen Het gebruik De bedrijfsmodus kiezen AUTO modus - Voor uw gemak • Tijdens werkingsmodus flikkert het werkingssignaal. € Het apparaat kiest elke 10 minuten een bedrijfsstand, afhankelijk van de temperatuurinstelling en de kamertemperatuur. VERWARMEN modus - Genieten van warme lucht • Het duurt even voordat de eenheid opwarmt. KOELEN modus - Genieten van koude lucht • Gebruik de gordijnen om het zonlicht en de hitte buiten te houden tijdens het KOELEN om het energieverbruik te verminderen. DROGEN modus - Drogen van de omgeving • Het apparaat werkt bij lage ventilatorsnelheid om zo voor een aangename koeling te zorgen. Display van de afstandsbediening Ontvanger afstandsbediening en indicator POWER (Groen) TIMER POWERFUL QUIET (Oranje) (Oranje) (Oranje) Houd deze toets ongeveer 10 seconden ingedrukt, om de ingestelde temperatuur in °C of °F te tonen. overschakelen tussen krachtig en rustig POWERFUL QUIET NORMAL Indrukken om de standaardinstelling van de afstandsbediening te herstellen. € Op AUTO wordt de snelheid van de binnenventilator automatisch aangepast, in overeenstemming met de bedrijfsmodus. • Selecteer de laagste ventilatorsnelheid als u geruisarme werking prioriteit wilt geven ( ). Knop Auto OFF/ON Wordt gebruikt, wanneer u de afstandsbediening niet bij de hand hebt of bij storingen. Het frontpaneel omhoog brengen: • Druk eenmaal op de knop om het apparaat te gebruiken in de stand AUTO. € Houd de knop ingedrukt tot u 1 piep hoort en laat vervolgens los om de COOL-stand (koelen) te gebruiken. € Houd de knop ingedrukt tot u 1 piep hoort en laat de knop vervolgens los om de modus VERWARMEN te gebruiken. En houd opnieuw ingedrukt, totdat 2 pieptonen te horen zijn, en laat dan los. 14 De timer instellen Richting Van De Luchtstroom Aanpassen (Display van de afstandsbediening) Er zijn 2 stel AAN- en UIT-timers beschikbaar voor het IN- of UIT-schakelen van de unit op verschillende voorafingestelde tijdstippen. [. . . ] Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC. Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CSUE18RKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CSUE18RKE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag