Gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-UE15PKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-UE15PKE. Wij hopen dat dit PANASONIC CS-UE15PKE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-UE15PKE te teleladen.


PANASONIC CS-UE15PKE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (18444 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CS-UE15PKE (30225 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CS-UE15PKE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWING Binnenunit en buitenunit Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of zonder ervaring of kennis, als dat plaatsvindt onder toezicht of na instructie over het veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke risico’s er zijn. Reiniging en door gebruiker uit te voeren onderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Vraag advies aan een geautoriseerde dealer of gespecialiseerde vakman, wanneer de unit schoongemaakt, gerepareerd, geïnstalleerd, verwijderd of opnieuw geïnstalleerd moet worden. Onjuiste installatie en behandeling zal lekkage, een elektrische schok of brand tot gevolg hebben. [. . . ] € De eenheid stopt onmiddellijk met werken, zelfs als deze ingeschakeld is om te werken. € De ventilator stopt niet, zelfs niet als de eenheid stopt met werken. Neem onmiddellijk contact op met uw plaatselijke leverancier voor onderhoud/ reparatie. Deze apparatuur moet worden geaard om te voorkomen dat een elektrische schok of brand ontstaat. Voorkom een elektrische schok door het apparaat uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te trekken: - Voordat de apparatuur wordt gereinigd of nagezien, - Bij langdurige perioden zonder gebruik of - Tijdens zware onweersbuien. Deze stoffen mogen niet gebruikt worden voor tere apparatuur, voedsel, dieren, planten, versieringen of andere objecten. Doet u dit wel, dan kan dit leiden tot verslechtering van de kwaliteit. Voorkom dat een eventuele brand wordt aangewakkerd, gebruik geen apparatuur die brand kan veroorzaken, vóór de luchtuitlaat. Stel planten of ook huisdieren niet direct bloot aan de luchtstroming om letsel te voorkomen. Raak de scherpe aluminiumvin niet aan; scherpe delen kunnen blessures veroorzaken. Lucht het vertrek goed voordat u de unit inschakelt, wanneer u de vloer in de was hebt gezet. • In de stand KOELEN/DROGEN , zwaaien de jaloezieën automatisch naar links/naar rechts en omhoog/omlaag , als AUTO is ingesteld. € In de modus VERWARMEN, als AUTO is ingesteld, is de horizontale luchtspleet op een vooraf bepaalde positie aangebracht. De verticale jaloezie draait naar links/rechts, nadat de temperatuurt stijgt. OFF CANCEL AC C 1 Stel de timer in op ON of OFF • Bij elke keer indrukken: Cancel Voorbeeld: UIT om 22:00 OFF 2 Stel de tijd in 2 3 Bevestig SET TIMER • Druk als u de AAN- of UIT-timer wilt uitschakelen op ON of OFF en selecteer respectievelijk of en druk daarna op CANCEL. € Als de timer is uitgeschakeld, handmatig of als gevolg van een stroomstoring, kunt u de timer herstellen door ON respectievelijk OFF te selecteren door op of SET te drukken en daarna op te drukken. € De dichtstbijzijnde timerinstelling wordt weergegeven en wordt in volgorde ingeschakeld. • Wanneer de ON-timer ingeschakeld is , start het apparaat eventueel (tot 35 minuten) vóór het eigenlijke geprogrammeerde tijdpunt , om op tijd de gewenste temperatuur te bereiken. € De timer-functie baseert op de, afstandsbediening ingestelde, uurtijd en wordt, eenmaal geprogrammeerd, dagelijks herhaald. Het gebruik Gebruiksomstandigheden Gebruik deze airconditioner binnen het volgende temperatuurbereik. Binnen DBT 32 16 30 16 WBT 23 11 CU-RE18QKE CU-RE24QKE DBT WBT 43 26 -10 24 18 -15 -16 CU-UE18QKE DBT 43 5 24 -10 WBT 26 18 -11 DBT : Droge bolttemperatuur WBT : Natte bolttemperatuur 15 Nederlands Reinigingsinstructies Voor optimale prestaties moet het apparaat regelmatig gereinigd worden. Wanneer de unit vuil is kan een storing ontstaan en zult u mogelijk foutcode "H99" te zien krijgen. [. . . ] De binnenventilator stopt af en toe wanneer de • Zo verdrijft u de omgevingsgeur. Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling alter Produkte und Batterien wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden, Ihren Abfallentsorgungsdienstleister oder an die Verkaufseinrichtung, in der Sie die Gegenstände gekauft haben. In diesem Fall erfüllt es die Anforderungen derjenigen Richtlinie, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurde. Pb 34 Nederlands Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CS-UE15PKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CS-UE15PKE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag