Gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-TZ18SKEW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-TZ18SKEW. Wij hopen dat dit PANASONIC CS-TZ18SKEW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-TZ18SKEW te teleladen.


PANASONIC CS-TZ18SKEW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6221 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC CS-TZ18SKEW (9136 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CS-TZ18SKEW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees voor u het apparaat gebruikt deze gebruikshandleiding grondig en bewaar deze voor toekomstig gebruik. 11 Deutsch Reinigungsanweisungen / Störungssuche WAARSCHUWING Dit symbool geeft aan dat deze apparatuur een brandbaar koelmiddel gebruikt. als er koelmiddel lekt en er is een externe ontstekingsbron aanwezig , kan dit leiden tot ontbranding. Dit symbool geeft aan dat de bedieningshandleiding zorgvuldig moet worden gelezen. [. . . ] Raak de scherpe aluminium vin niet aan, omdat de scherpe delen letsel kunnen veroorzaken. Lucht het vertrek goed voordat u de unit inschakelt, wanneer u de vloer in de was hebt gezet. Installeer de unit niet in ruimten waar een oliedamp of rook hangt om schade aan de unit te voorkomen. Open tijdens het gebruik niet voor langere tijd een raam of deur omdat dit inefficiënt stroomverbruik en oncomfortabele temperatuursveranderingen kan veroorzaken. Voorzorgsmaatregelen voor gebruik van R32-koelmiddel Besteed zorgvuldig aandacht aan de volgende punten bij het gebruik van het apparaat en het omgaan met verschillende koelmiddelen. Omdat de bedrijfsdruk hoger is dan bij modellen met R22-koelmiddel zijn er enkele speciale leidingen met installatie en speciaal gereedschap nodig. In het bijzonder als een model met R22koelmiddel wordt vervangen door een model met het nieuwe R32-koelmiddel moeten de normale leidingen en wartelmoeren worden vervangen door leidingen geschikt voor R32 en R410A en de wartelmoeren die op de buitenzijde van de buitenunit zitten. Voor R32 en R410A kunnen dezelfde leidingen en de wartelmoeren die op de buitenunit zitten, worden gebruikt. Modellen die R32- en R410- Akoelmiddel gebruiken, hebben een andere schroefdraaddiameter van de vulpoort, zodat per ongeluk vullen met R22 wordt voorkomen en voor de veiligheid. ] Wees voorzichtiger dan bij R22, zodat er geen verontreinigingen (olie, water, enz. Zorg daarnaast bij opslag van de leidingen voor een goede afdichting van de opening door deze dicht te knijpen, af te tapen, enz. ) Dit apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte. Dit apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte waar niet doorlopend open vuur en ontstekingsbronnen in gebruik zijn. Dit apparaat moet worden opgeslagen zodat mechanische beschadigingen worden voorkomen. 16 Voorkom lekkend water door te zorgen dat de aftapslang: - Goed aangesloten is, - Uit de buurt van dakgoten en containers loopt of, - Niet ondergedompeld is in water Na een lange periode van gebruik of ook gebruik met brandbare apparatuur, moet u de ruimte goed luchten. Controleer, wanneer u de apparatuur lange tijd hebt gebruikt, dat het installatierek nog in goede staat is, zodat u er zeker van kunt zijn dat de unit niet kan vallen. Om disfunctie of schade aan de afstandsbediening te voorkomen: • Verwijder de batterijen indien het apparaat gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt. € Men moet nieuwe batterijen van hetzelfde type insteken en daarbij de vermelde polariteit volgen. Veiligheidsmaatregelen Voedingsbron Nederlands Trek de stekker niet via het snoer uit het stopcontact, om een elektrische schok te vermijden. 17 Het gebruik (Display van de afstandsbediening) POWERFUL QUIET (NORMAL) Overschakelen tussen krachtig en rustig Houd deze toets ongeveer 10 seconden ingedrukt, om de ingestelde temperatuur in °C of °F te tonen. € Het apparaat kiest elke 10 minuten een bedrijfsstand, afhankelijk van de temperatuurinstelling en de kamertemperatuur. VERWARMEN modus - Genieten van warme lucht • Het duurt even voordat de eenheid opwarmt. [. . . ] Het apparaat begint pas na enkele minuten vertraging nadat het opnieuw is opgestart. € Dit is mogelijk een geur van vochtigheid die afkomstig is van de muur, het tapijt, meubels of kleding. Het apparaat ontvangt geen signaal van de • Het een en ander fluorescerend licht kan eventueel de afstandsbediening. oMSTANDIGHEDEN WAARIN U HULP MOET INROEPEN De unit stopt en de TIMER-indicator knippert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CS-TZ18SKEW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CS-TZ18SKEW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag