Gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-SA9CKP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-SA9CKP. Wij hopen dat dit PANASONIC CS-SA9CKP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC CS-SA9CKP te teleladen.


PANASONIC CS-SA9CKP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (420 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC CS-SA9CKP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houdt u zich niet aan deze instructie, dan kan dat brand tot gevolg hebben. Steek niet uw vingers of een voorwerp in de binnen- of buitenunit van de airconditioner, draaiende delen kunnen letsel veroorzaken. Raak de buitenunit niet aan tijdens onweer, het zou kunnen leiden tot een elektrische schok. Ga niet op het apparaat zitten of staan, omdat u per ongeluk zou kunnen vallen. [. . . ] - Bij langdurige perioden zonder gebruik of - Tijdens zware onweersbuien. Deze stoffen mogen niet gebruikt worden voor tere apparatuur, voedsel, dieren, planten, versieringen of andere objecten. Doet u dit wel, dan kan dit leiden tot verslechtering van de kwaliteit. Voorkom dat een eventuele brand wordt aangewakkerd, gebruik geen apparatuur die brand kan veroorzaken, vóór de luchtuitlaat. Stel planten of ook huisdieren niet direct bloot aan de luchtstroming om letsel te voorkomen. Raak de scherpe aluminiumvin niet aan; scherpe delen kunnen blessures veroorzaken. Lucht het vertrek goed voordat u de unit inschakelt, wanneer u de vloer in de was hebt gezet. Voorkom lekkend water door te zorgen dat de aftapslang: - Goed aangesloten is, - Uit de buurt van dakgoten en containers loopt of, - Niet ondergedompeld is in water Na een lange periode van gebruik of ook gebruik met brandbare apparatuur, moet u de ruimte goed luchten. Controleer, wanneer u de apparatuur lange tijd hebt gebruikt, dat het installatierek nog in goede staat is, zodat u er zeker van kunt zijn dat de unit niet kan vallen. Stroom Toevoer Trek de stekker niet via het snoer uit het stopcontact, om een elektrische schok te vermijden. 25 Veiligheidsmaatregelen Nederlands Het gebruik POWER TIMER (Groen) (Oranje) Deze indicators worden niet gebruikt. Druk op TIMER MODE om de timermodus te OFF/ON DOWN SET CLOCK CANCEL Begint te branden, zodra Timerbedrijf gekozen is Programmanummer in een dag (1 ~ 6) Geeft de gekozen dag aan Geeft de volgende dag met timerbedrijf aan De tijd die gekozen wordt (stappen van 10 minuten) UIT-timer AAN-timer Dag die ingesteld moet worden MODE om de daginstelling in openen en druk op te voeren. Druk op TIMER of , totdat de gewenste SELECT dag getoond wordt, druk op om uw keuze te bevestigen. Druk op TIMER om de timermodus te SELECT openen en druk op om de daginstelling in te voeren. Voer de stappen 4 t/m 7 van de "Wekelijkse instelling van de timer" uit om het huidige timerprogramma te wijzigen of een timerprogramma toe te voegen. Druk op TIMER gedurende 4 seconden, om de weergave naar de wekelijkse timer te wisselen. Druk op TIMER of totdat de gewenste SELECT dag wordt weergegeven, en druk op om de programma-instelling in te voeren. Druk op TIMER of , totdat de door u CANCEL gewenste dag getoond wordt. "1" begint te knipperen, druk nu op SELECT , om programma 1 in te stellen. Indien u wenst, de timer samen met de door u gewenste temperatuur in te stellen, druk dan op , om de temperatuur te kiezen. herhaal de stappen 4 t/m 7 , om de programma’s 2 t/m 6 in te stellen. € Indien, tijdens het instellen van de timer, gedurende 30 seconden op gee toets gedrukt SET wordt gedrukt, of indien op de toets wordt gedrukt, wordt de instelling van dat moment bevestigd en de timerinstelling wordt beëindigd. [. . . ] € Dit is mogelijk een geur van vochtigheid die afkomstig is van de muur, het tapijt, meubels of kleding. De binnenventilator stopt af en toe wanneer de • Zo verdrijft u de omgevingsgeur. Het apparaat begint pas na enkele minuten • De vertraging dient ter bescherming van de compressor van vertraging nadat het opnieuw is opgestart. POWER-indicator knippert in de stand • De unit staat in de ontdooistand (en AIR SWING VERWARMEN zonder toevoer van warme lucht (Luchzwenking) is ingesteld op AUTO). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC CS-SA9CKP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC CS-SA9CKP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag